VSM - Mapowanie Strumienia Wartości w praktyce

Koszt inwestycji1890 zł netto / osoba

Jeśli szukasz sposobu, aby nauczyć się organizacji działań biznesowych w taki sposób, aby nie generowały one strat, to jesteś we właściwym miejscu! SprawdŸ naszą ofertę i wybierz szkolenie Mapowanie Strumienia Wartości w praktyce!

Czym jest VSM?

VSM, czyli Mapowanie Strumienia Wartości, to metoda analizy i optymalizacji procesów produkcyjnych i biznesowych, która pozwala na zidentyfikowanie i wyeliminowanie marnotrawstwa oraz poprawę przepływu wartości dla Klienta. Dzięki zastosowaniu VSM organizacje mogą zoptymalizować swoje procesy, skrócić czas realizacji zamówień, zwiększyć efektywność oraz poprawić jakość swoich produktów i usług.

Mapowanie Strumienia Wartości w teorii i praktyce

Mapowanie Strumienia Wartości w praktyce to szkolenia, które są skonstruowane w taki sposób, aby dostarczyć praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do zastosowania tej metody w realnym środowisku biznesowym. Nasi doświadczeni trenerzy przekażą Ci nie tylko teoretyczne podstawy, ale również techniki i narzędzia, które możesz wykorzystać w swojej firmie.

Podczas szkolenia nauczysz się, jak tworzyć mapy strumienia wartości, identyfikować marnotrawstwo, analizować przepływ informacji i materiałów oraz projektować zoptymalizowane procesy. Przećwiczysz również umiejętność identyfikacji kluczowych wskaŸników wydajności (KPI) i monitorowania efektywności wprowadzanych zmian.

Dołącz do zadowolonych Klientów Lynsky Solutions i odkryj potencjał, jaki drzemie w Twojej firmie!

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
VSM - Mapowanie Strumienia Wartości w praktyce

Szkolenie ma na celu wyjaśnienie uczestnikom, czym jest strumień wartości, w jaki sposób można go graficznie pokazać i jakie ma znaczenie z perspektywy Klienta. Uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować się do warsztatów VSM, w jaki sposób tworzyć mapy stanu obecnego oraz przyszłego. Największy nacisk położony jest na samodzielną pracę, wyliczanie wskaźników oraz identyfikację obszarów do optymalizacji. Uczestnicy nauczą się tego, na przykładach konkretnych technik, stosowanych w analizie i usprawnianiu procesów biznesowych i produkcyjnych. Szkolenie prowadzone w formie całodniowej symulacji na rzeczywistym sprzęcie. Podczas szkolenia najważniejsze jest nabycie przez uczestników umiejętności praktycznego mapowania strumienia wartości.

korzysci ze szkolenia

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 • Praktyczna umiejętność stosowania Mapowania Strumienia Wartości VSM.
 • Zrozumienie, czym jest wartość dodana w procesie.
 • Umiejętność identyfikacji marnotrawstwa w przepływie.
 • Umiejętność opracowywania mapy stanu obecnego.
 • Umiejętność projektowania mapy stanu przyszłego.
 • Umiejętność stosowania narzędzi Lean Manufacturing przy Mapowaniu Strumienia Wartości.
 • Poznanie technik i metod stosowanych w trakcie warsztatów VSM.
PROFIL UCZESTINKÓW

PROFIL UCZESTNIKÓW

Pracownicy komórek Lean, ciągłego doskonalenia, kierownicy, liderzy, osoby zainteresowane tematyką Lean i VSM.

Warsztaty i ćwiczenia

WARSZTATY I ĆWICZENIA

W trakcie szkolenia przeprowadzana jest symulacja procesu produkcyjnego, podczas której uczestnicy uczą się, jak identyfikować wartość dodaną oraz straty w strumieniu wartości.

Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA VSM - MAPOWANIE STRUMIENIA WARTOŚCI W PRAKTYCE

 1. Czym jest VSM?
 2. Omówienie pojęć, wraz przykładami: czym jest wartość dodana oraz marnotrawstwo (7 rodzajów marnotrawstwa)
 3. Dlaczego stosujemy VSM w usprawnianiu przepływu na produkcji i redukcji strat?
 4. Przedstawienie podstawowych definicji i narzędzi niezbędnych do tworzenia mapy przepływu, tj.:
  SIPOC, tworzenie rodzin produktów, czas taktu Klienta, czas cyklu, czas procesu, przepływ ciągły, kolejki FIFO, supermarket, Kanban, JiT, TPM, SMED
 5. Wyjaśnienie i zastosowanie wskaźników: FPY, OTD, Lead Time, zapasy produkcji w toku (WIP)
 6. Jak dobrze przygotować się do warsztatów? Praktyczne wskazówki
 7. Gra symulacyjna – symulacja przepływu podczas produkcji samochodów
 8. Na podstawie przeprowadzonej symulacji, rysowanie mapy stanu obecnego wraz z analizą strat i obliczaniem wszystkich niezbędnych wskaźników
 9. Tworzenie mapy stanu przyszłego z wykorzystaniem podstawowych narzędzi Lean
 10. Symulacja na podstawie zaprojektowanej mapy stanu przyszłego, po wprowadzeniu usprawnień
 11. Analiza porównawcza wskaźników po optymalizacji procesu
 12. Wnioski ze szkolenia
certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Rejestrowany Certyfikat LQcert potwierdzający zdobyte kompetencje w zakresie VSM – Mapowania Strumienia Wartości wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Szkolenie odbywa się w formie warsztatów, w myśl idei „minimum teorii, maksimum praktyki”. Teoria to podstawa, ale to trening czyni mistrza. Dzięki takiej formie, uczestnicy od razu poznają praktyczną stronę mapowania strumienia wartości VSM. Na podstawie symulacji procesu produkcyjnego nauczą się, jak identyfikować wartość dodaną oraz straty w strumieniu wartości.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

16 godzin – 2 dni

TRENER

Trener

To szkolenie poprowadzi trenerka Joanna. Sprawdź jej doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

opinie uczestników

Praktyczne podejście. Minimum teorii i dużo przykładów.

Super atmosfera, świetne przykłady z życia.

Przekazanie w przystępny sposób najważniejszych informacji.

Znakomita interakcja trener-uczestnicy.

Ćwiczenia praktyczne, analizowanie krok po kroku.

Wszystkie zagadnienia dokładnie wytłumaczone, czytelne i zrozumiałe materiały.

Komunikacja prowadzącego szkolenie z uczestnikami.

Analiza na przykładzie.

Przedstawianie podstaw oraz metod na przykładach.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem