Szkolenie Metoda 8D

Koszt inwestycji1090 zł netto / osoba

To szkolenie możesz także zrealizować w cyklu szkoleniowym Automotive Expert

Teraz to szkolenie zrealizujesz także w formule online na żywo.
Więcej informacji znajdziesz tutaj: Szkolenia online Lynsky Solutions

Metoda 8D jest metodą rozwiązywania problemów, opartą na ośmiu krokach. Postępując zgodnie z nią, należy: zdefiniować problem, wprowadzić działania korygujące, zdefiniować przyczynę źródłową problemu, zastosować odpowiednie działania korygujące oraz zapobiegawcze. Raport 8D kładzie nacisk zarówno na wskazanie doraźnych rozwiązań problemu, jak i ustalenie przyczyn źródłowych, a następnie określenie trwałych działań korekcyjnych i zapobiegawczych. Raport 8D można zastosować do wszelkiego rodzaju problemów i odchyleń, m.in.: w procesach reklamacji, produkcji, logistyki, zakupów, ofertowania, magazynowania, projektowania, jakości, księgowości, obsługi klienta, gospodarki odpadami, BHP itd. Jest to prosta, wielofunkcyjna i logiczna metoda, jasno wskazująca kolejne kroki w rozwiązywaniu problemu, zapobiega ich nawracaniu oraz zapewnia redukcję błędów i reklamacji.

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Metoda 8D

Zdobycie wiedzy, czym jest metoda 8D i z jakich etapów się składa, umiejętności rozwiązywania problemów z jej wykorzystaniem oraz wykorzystywania narzędzi, stosowanych w każdym z kroków.

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Wiedza z zakresu metody Global 8D.
 • Umiejętność doboru członków zespołu 8D.
 • Umiejętność definiowana problemu.
 • Umiejętność odnalezienia przyczyny źródłowej problemu oraz zastosowania odpowiednich działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych.
 • Znajomość narzędzi pomocniczych w metodzie 8D.
 • Umiejętność tworzenia raportu 8D.
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Pracownicy działów jakości i reklamacji, kadra kierownicza, liderzy, mistrzowie, brygadziści oraz wszyscy, chcący zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie metody 8D.

Warsztaty i ćwiczenia

Warsztaty i ćwiczenia

Warsztaty z rozwiązywania problemu zgodnie z Metodą 8D.

Program szkolenia

Program szkolenia
Metoda 8D

 1. Wprowadzenie do metody Ford Global 8D
 2. Zastosowanie metody 8D w organizacji – dlaczego ważne jest kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów?
 3. Raport 8D w cyklu PDCA
 4. Global 8D – elementy metody i raportu 8D:
  D0 – Przygotowanie do stosowania metody 8D:
  – raport analizy problemu 8D/Problem Solving Worksheet 8D
  D1 – Powołanie zespołu 8D:
  – dobór członków zespołu,
  – role w zespole,
  – zasady pracy zespołu
  D2 – Opis i zdefiniowanie problemu:
  – precyzyjny opis problemu – metoda 5W2H (Kto? Co? Kiedy? Jak? Gdzie? Dlaczego? Jaka jest skala? W jakiej sytuacji?)
  – zbieranie i analiza informacji o problemie – dokumenty, informacje, charakterystyki procesowe
  D3 – Tymczasowe działania osłonowe – działania natychmiastowe:
  – rodzaje działań tymczasowych – Interim Containment Action (ICA),
  – wybór oraz wdrożenie tymczasowych/natychmiastowych działań osłonowych,
  – weryfikacja i walidacja działań
  D4 – Analiza przyczyny źródłowej problemu:
  – RCA – identyfikacja przyczyn źródłowych,
  – generowanie pomysłów – burza mózgów,
  – diagram Ishikawy,
  – metoda 5Why i Deep Why/Why
  D5 – Wybór planowanych działań zaradczych – akcji korygujących:
  – warunki brzegowe i kryteria wyboru działań,
  – wybór działań/rozwiązań – analiza kosztów i korzyści,
  D6 – Wprowadzenie i zatwierdzenie działań zaradczych – akcji korygujących:
  – walidacja trwałych działań korygujących,
  – potwierdzenie skuteczności wprowadzonych działań korygujących
  D7 – Zapobieganie ponownemu wystąpieniu problemu:
  – wybór działań systemowych,
  – standaryzacja wprowadzonych działań
  D8 – Podsumowanie pracy zespołu – zamknięcie raportu 8D:
  – ocena skuteczności działań,
  – analiza wniosków z procesu Global 8D,
  – budowanie doświadczenia organizacji (Lesson Learned Card),
  – motywowanie zespołu – celebracja zakończenia pracy zespołu
 5. Metoda 8D – analiza case study i warsztaty praktyczne z wykorzystania raportu 8D
certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Rejestrowany Certyfikat LQcert potwierdzający zdobyte kompetencje w zakresie Metody 8D wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

8 godzin – 1 dzień

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Bartek lub Karol. Sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Opinie uczestników

Ćwiczenia praktyczne, analizowanie krok po kroku.

Konkret i luz zarazem.

Pokazanie zastosowania omawianych kwestii w praktyce.

Mocne/bardzo dobre teoretyczne i ciekawe ćwiczenia praktyczne.

Część warsztatowa oparta na problemach przedsiębiorstw.

Przyjazny kontakt z prowadzącym.

Przystępne informacje; nowatorskie podejście.

Podejście praktyczne do zagadnień.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem