Szkolenie Metoda 8D

Koszt inwestycji1090 zł netto / osoba

To szkolenie możesz także zrealizować w cyklu szkoleniowym Automotive Expert

Teraz to szkolenie zrealizujesz także w formule online na żywo.
Więcej informacji znajdziesz tutaj: Szkolenia online Lynsky Solutions

Metoda 8D Problem Solving oparta jest na ośmiu krokach i pozwala na systematyczne i efektywne podejście do wyzwań,
które mogą pojawić się w wielu dziedzinach. To wszechstronna i skuteczna technika służąca do rozwiązywania
problemów w różnych obszarach działalności biznesowej.

Definiowanie problemu i wdrażanie środków korekcyjnych

Pierwszym etapem szkolenia Metoda Global 8D jest precyzyjne zdefiniowanie problemu. Następnie należy wprowadzić
działania korygujące, które są niezbędne do natychmiastowego zareagowania na zaistniałą przeszkodę. Ważne jest, aby
działania te były skuteczne i dostosowane do skali oraz charakteru komplikacji.

Znajdowanie przyczyny źródłowej i działania zapobiegawcze

Kluczowym aspektem metody jest zdefiniowanie przyczyny źródłowej problemu. Umożliwia to zastosowanie odpowiednich
działań korygujących. Raport 8D kładzie nacisk na te elementy, wskazując konieczność ustalenia trwałych działań
korekcyjnych i zapobiegawczych.

Raport 8D – klucz do skutecznego rozwiązywania problemów

Szkolenie z raportu 8D pozwala na efektywne dokumentowanie i śledzenie postępów w rozwiązywaniu zawiłości. Jest to
szczególnie istotne w procesach reklamacji, gdzie szybka i skuteczna reakcja ma kluczowe znaczenie.

Szkolenie 8D Problem Solving

Oferowane przez nas szkolenie z Metody Global 8D jest wyjątkowo wartościowe dla pracowników zajmujących się
zarządzaniem jakością i procesami w firmie. Uczy ono, jak efektywnie wykorzystywać raport i stosować metodę
w praktyce, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Kurs zapewnia zrozumienia kluczowych kroków oraz
sposobów ich stosowania w codziennej pracy.

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Metoda 8D

Zdobycie wiedzy, czym jest metoda 8D i z jakich etapów się składa, umiejętności rozwiązywania problemów z jej wykorzystaniem oraz wykorzystywania narzędzi, stosowanych w każdym z kroków.

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Wiedza z zakresu metody Global 8D.
 • Umiejętność doboru członków zespołu 8D.
 • Umiejętność definiowana problemu.
 • Umiejętność odnalezienia przyczyny źródłowej problemu oraz zastosowania odpowiednich działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych.
 • Znajomość narzędzi pomocniczych w metodzie 8D.
 • Umiejętność tworzenia raportu 8D.
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Pracownicy działów jakości i reklamacji, kadra kierownicza, liderzy, mistrzowie, brygadziści oraz wszyscy, chcący zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie metody 8D.

Warsztaty i ćwiczenia

Warsztaty i ćwiczenia

Warsztaty z rozwiązywania problemu zgodnie z Metodą 8D.

Program szkolenia

Program szkolenia
Metoda 8D

 1. Wprowadzenie do metody Ford Global 8D
 2. Zastosowanie metody 8D w organizacji – dlaczego ważne jest kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów?
 3. Raport 8D w cyklu PDCA
 4. Global 8D – elementy metody i raportu 8D:
  D0 – Przygotowanie do stosowania metody 8D:
  – raport analizy problemu 8D/Problem Solving Worksheet 8D
  D1 – Powołanie zespołu 8D:
  – dobór członków zespołu,
  – role w zespole,
  – zasady pracy zespołu
  D2 – Opis i zdefiniowanie problemu:
  – precyzyjny opis problemu – metoda 5W2H (Kto? Co? Kiedy? Jak? Gdzie? Dlaczego? Jaka jest skala? W jakiej sytuacji?)
  – zbieranie i analiza informacji o problemie – dokumenty, informacje, charakterystyki procesowe
  D3 – Tymczasowe działania osłonowe – działania natychmiastowe:
  – rodzaje działań tymczasowych – Interim Containment Action (ICA),
  – wybór oraz wdrożenie tymczasowych/natychmiastowych działań osłonowych,
  – weryfikacja i walidacja działań
  D4 – Analiza przyczyny źródłowej problemu:
  – RCA – identyfikacja przyczyn źródłowych,
  – generowanie pomysłów – burza mózgów,
  – diagram Ishikawy,
  – metoda 5Why i Deep Why/Why
  D5 – Wybór planowanych działań zaradczych – akcji korygujących:
  – warunki brzegowe i kryteria wyboru działań,
  – wybór działań/rozwiązań – analiza kosztów i korzyści,
  D6 – Wprowadzenie i zatwierdzenie działań zaradczych – akcji korygujących:
  – walidacja trwałych działań korygujących,
  – potwierdzenie skuteczności wprowadzonych działań korygujących
  D7 – Zapobieganie ponownemu wystąpieniu problemu:
  – wybór działań systemowych,
  – standaryzacja wprowadzonych działań
  D8 – Podsumowanie pracy zespołu – zamknięcie raportu 8D:
  – ocena skuteczności działań,
  – analiza wniosków z procesu Global 8D,
  – budowanie doświadczenia organizacji (Lesson Learned Card),
  – motywowanie zespołu – celebracja zakończenia pracy zespołu
 5. Metoda 8D – analiza case study i warsztaty praktyczne z wykorzystania raportu 8D
certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Rejestrowany Certyfikat LQcert potwierdzający zdobyte kompetencje w zakresie Metody 8D wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

8 godzin – 1 dzień

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Bartek lub Karol. Sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Opinie uczestników

Ćwiczenia praktyczne, analizowanie krok po kroku.

Konkret i luz zarazem.

Pokazanie zastosowania omawianych kwestii w praktyce.

Mocne/bardzo dobre teoretyczne i ciekawe ćwiczenia praktyczne.

Część warsztatowa oparta na problemach przedsiębiorstw.

Przyjazny kontakt z prowadzącym.

Przystępne informacje; nowatorskie podejście.

Podejście praktyczne do zagadnień.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem