Narzędzia i metody zarządzania jakością i doskonalenia procesów

Koszt inwestycji1490 zł netto / osoba
Online 1390 zł netto / osoba

To szkolenie możesz także zrealizować w cyklu szkoleniowym Problem Solving Team Leader oraz Certyfikowany Menedżer Jakości

Teraz to szkolenie zrealizujesz także w formule online na żywo.
Więcej informacji znajdziesz tutaj: Szkolenia online Lynsky Solutions

Zastosowanie odpowiednich narzędzi i metod pozwala zarządzać jakością i doskonalić procesy. Narzędzia zarządzania jakością dzielą się na klasyczne, do których należą m.in.: mapa procesu, diagram Ishikawy, analiza Pareto i histogram oraz nowe, takie jak: diagram pokrewieństwa, diagram zależności i drzewo decyzyjne. Doskonaleniu procesu służą także techniki kreatywne, które pobudzają do myślenia i generowania pomysłów.

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Narzędzia i metody zarządzania jakością i doskonalenia procesów

Uczestnicy szkolenia poznają i uczą się praktycznego wykorzystania narzędzi i metod zarządzania jakością, a także doskonalenia procesów z wykorzystaniem służących do tego narzędzi. Poznają stare i nowe narzędzia zarządzania jakością, metody kreatywnego rozwiązywania problemów oraz techniki RCA.

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Znajomość narzędzi i metod zarządzania jakością.
 • Umiejętność doboru odpowiednich narzędzi i technik do problemu.
 • Umiejętność praktycznego zastosowania narzędzi i technik zarządzania jakością.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów z wykorzystaniem poznanych narzędzi i technik.
 • Umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów.
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Pracownicy działów zarządzania jakością, kierownicy, specjaliści jakości i produkcji, kontrolerzy jakości, pełnomocnicy, a także wszystkie osoby zainteresowane tematyką zarządzania jakością i narzędzi oraz technik zarządzania jakością i rozwiązywania problemów jakościowych.

Warsztaty i ćwiczenia

Warsztaty i ćwiczenia

Wiele ćwiczeń praktycznych ze starych i nowych narzędzi oraz technik kreatywnych.

Program szkolenia

Program szkolenia
Narzędzia i metody zarządzania jakością i doskonalenia procesów

 1. Systematyka narzędzi i technik zarządzania jakością
 2. Pojęcie jakości i jego podstawowe składniki
 3. Cykl PDCA a metody i techniki zarządzania jakością
 4. Technika burzy mózgów jako podstawowa metoda generowania pomysłów
 5. Menedżerskie techniki organizacji zespołów:
  ‐ praca zespołowa,
  ‐ koła jakości,
  ‐ zespoły zadaniowe
 6. Siedem klasycznych narzędzi zarządzania jakością
  ‐ mapa procesu,
  ‐ diagram Ishikawy,
  ‐ analiza Pareto-Lorenza,
  ‐ histogram,
  ‐ wykres korelacji,
  ‐ arkusz zbierania danych,
  ‐ karty kontrolne (podstawy)
 7. Siedem nowych narzędzi zarządzania jakością:
  ‐ diagram pokrewieństwa,
  ‐ diagram zależności,
  ‐ drzewo decyzyjne,
  ‐ diagram macierzowy,
  ‐ macierz analizy danych,
  ‐ diagram strzałkowy,
  ‐ karta planowania procesu decyzyjnego
 8. Metody analizy przyczyn źródłowych – Root Cause Analysis
  ‐ wykorzystanie wybranych narzędzi zarządzania jakością w identyfikacji przyczyn źródłowych
 9. Podstawowe metody statystyczne w zarządzaniu jakością:
  ‐ statystyki opisowe,
  ‐ analiza graficzna danych: scatter plot, histogram, diagram korelacji
 10. Kreatywne metody generowania pomysłów i rozwiązywania problemów:
  ‐ warianty burzy mózgów,
  ‐ MetaPlan,
  ‐ mapa myśli,
  ‐ metoda Walta Disneya,
  ‐ metoda 6 kapeluszy de Bono
certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Potwierdzenie umiejętności – rejestrowany Certyfikat LQcert wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

16 godzin –  2 dni po 8 godzin 

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Kuba lub Marek. Sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Opinie uczestników

Ćwiczenia praktyczne, analizowanie krok po kroku 

 

Profesjonalizm oraz kreatywność trenera 

 

 

Dużo praktycznych przykładów, dobry kontakt z grupą, dostosowanie treści szkolenia do poziomu wiedzy uczestników szkolenia 

 

Wszystkie zagadnienia dokładnie wytłumaczone, czytelne i zrozumiałe materiały 

 

Zdolność trenera zainteresowania grupy nawet trudnymi i ciężkimi zagadnieniami 

 

Informacje merytoryczne, sposób prowadzenia

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem