Szkolenie Narzędzia i metody zarządzania jakością i doskonalenia procesów

Koszt inwestycji1490 zł netto / osoba
Online 1490 zł netto / osoba

To szkolenie możesz także zrealizować w cyklu szkoleniowym Problem Solving Team Leader oraz Certyfikowany Menedżer Jakości

Teraz to szkolenie zrealizujesz także w formule online na żywo.
Więcej informacji znajdziesz tutaj: Szkolenia online Lynsky Solutions

Zastosowanie odpowiednich narzędzi i metod pozwala zarządzać jakością i doskonalić procesy. Narzędzia zarządzania jakością dzielą się na klasyczne, do których należą m.in.: mapa procesu, diagram Ishikawy, analiza Pareto i histogram oraz nowe, takie jak: diagram pokrewieństwa, diagram zależności i drzewo decyzyjne. Doskonaleniu procesu służą także techniki kreatywne, które pobudzają do myślenia i generowania pomysłów.

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Narzędzia i metody zarządzania jakością i doskonalenia procesów

Kurs, który oferujemy, pozwoli uczestnikom poznać i opanować praktyczne wykorzystanie rozwiązań i sposobów zarządzania jakością, ale także proces ciągłego doskonalenia. Nasz program edukacyjny obejmuje zarówno sprawdzone, tradycyjne sposoby, jak i nowoczesne rozwiązania dostosowane do aktualnych wymagań.

Podczas kursu uczestnicy nie tylko zdobędą wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim nauczą się, jak skutecznie wdrażać poznane narzędzia jakościowe w praktyce. Łączenie wiedzy z praktyką jest kluczowym elementem naszego szkolenia.

W ramach warsztatów omawiane są także współczesne metody zarządzania i kreatywnego rozwiązywania problemów, które pozwalają na efektywne radzenie sobie z wyzwaniami. Ponadto, uczestnicy zdobędą umiejętności w zakresie technik RCA (Root Cause Analysis), które pozwalają na identyfikację przyczyn problemów i ich skuteczne eliminowanie.

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Znajomość narzędzi i metod zarządzania jakością.
 • Umiejętność doboru odpowiednich narzędzi i technik do problemu.
 • Umiejętność praktycznego zastosowania narzędzi i technik zarządzania jakością.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów z wykorzystaniem poznanych narzędzi i technik.
 • Umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów.
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Pracownicy działów zarządzania jakością, kierownicy, specjaliści jakości i produkcji, kontrolerzy jakości, pełnomocnicy, a także wszystkie osoby zainteresowane tematyką zarządzania jakością i narzędzi oraz technik zarządzania jakością i rozwiązywania problemów jakościowych.

Warsztaty i ćwiczenia

Warsztaty i ćwiczenia

Wiele ćwiczeń praktycznych ze starych i nowych narzędzi oraz technik kreatywnych.

Program szkolenia

Program szkolenia
Narzędzia i metody zarządzania jakością i doskonalenia procesów

 1. Systematyka narzędzi i technik zarządzania jakością
 2. Pojęcie jakości i jego podstawowe składniki
 3. Cykl PDCA a metody i techniki zarządzania jakością
 4. Technika burzy mózgów jako podstawowa metoda generowania pomysłów
 5. Menedżerskie techniki organizacji zespołów:
  ‐ praca zespołowa,
  ‐ koła jakości,
  ‐ zespoły zadaniowe
 6. Siedem klasycznych narzędzi zarządzania jakością
  ‐ mapa procesu,
  ‐ diagram Ishikawy,
  ‐ analiza Pareto-Lorenza,
  ‐ histogram,
  ‐ wykres korelacji,
  ‐ arkusz zbierania danych,
  ‐ karty kontrolne (podstawy)
 7. Siedem nowych narzędzi zarządzania jakością:
  ‐ diagram pokrewieństwa,
  ‐ diagram zależności,
  ‐ drzewo decyzyjne,
  ‐ diagram macierzowy,
  ‐ macierz analizy danych,
  ‐ diagram strzałkowy,
  ‐ karta planowania procesu decyzyjnego
 8. Metody analizy przyczyn źródłowych – Root Cause Analysis
  ‐ wykorzystanie wybranych narzędzi zarządzania jakością w identyfikacji przyczyn źródłowych
 9. Podstawowe metody statystyczne w zarządzaniu jakością:
  ‐ statystyki opisowe,
  ‐ analiza graficzna danych: scatter plot, histogram, diagram korelacji
 10. Kreatywne metody generowania pomysłów i rozwiązywania problemów:
  ‐ warianty burzy mózgów,
  ‐ MetaPlan,
  ‐ mapa myśli,
  ‐ metoda Walta Disneya,
  ‐ metoda 6 kapeluszy de Bono
certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Rejestrowany Certyfikat LQcert potwierdzający zdobyte kompetencje w zakresie narzędzi i metod zarządzania jakością i doskonalenia procesów, wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

16 godzin –  2 dni po 8 godzin 

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Kuba lub Marek. Sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Opinie uczestników

Możliwość poszerzenia swojej wiedzy; informacje przekazywane przez kompetentnego trenera z dużym doświadczeniem praktycznym; sympatyczna atmosfera.

 

Intensywność pracy nad zadaniami; ilość poznanych narzędzi; możliwość rozwiązywania ćwiczeń samodzielnie i późniejsza ich weryfikacja przez trenera.

 

 

Profesjonalna organizacja i poprowadzenie szkolenia przez prowadzącego.
Kontakt z grupą, elastyczność, otwartość.
Zorientowanie na przykłady, narzędzia. Teoria poprowadzona w sposób ciekawy.

 

Profesjonalna organizacja szkolenia w formie zdalnej- pomimo takiej formy pełna integracja grupy, możliwość wykonania zadań. Nacisk na praktyczne aspekty szkolenia- praktyczne zastosowanie wszystkich omawianych narzędzi. Jestem pod wrażeniem organizacji i dyscypliny czasowej zajęć (ich rozplanowanie w czasie).

 

Komunikacja trenera z grupą, profesjonalizm trenera, konkretne odpowiedzi na pytania.

 

Duża wiedza merytoryczna prowadzącego, dokładność przekazywania informacji.

Sympatyczny prowadzący posiadający umiejętności trenerskie, dobra organizacja szkolenia- dbałość ze strony organizatora o kontakt z uczestnikami, przekazanie wszystkich informacji dotyczących szkolenia; materiały w formie drukowanej.

Dobre przygotowanie trenera, który w ciekawej formie przekazuje wybrane zagadnienia.

Profesjonalna organizacja i poprowadzenie szkolenia przez prowadzącego. Kontakt z grupą, elastyczność, otwartość. Zorientowanie na przykłady, narzędzia. Teoria poprowadzona w sposób ciekawy bez zbędnego przedłużania. Na plus oceniam brak „chwalenia się” własnymi osiągnięciami/doświadczeniem.

Intensywność pracy nad zadaniami; ilość poznanych narzędzi; możliwość rozwiązania ćwiczeń samodzielnie i późniejsza ich weryfikacja przez trenera.

Teoria była połączona z praktyką, każdy przekazany fragment wiedzy był następnie ćwiczony.

Dużo ćwiczeń. Nieustannie byłem zaangażowany w tematykę.

Bardzo ciekawy sposób prowadzenia szkolenia. Wiele materiałów, angażowanie wszystkich uczestników do działania.

Prostota materiałów; przystępny sposób przekazywania wiedzy

Ciekawy sposób przekazania informacji; dużo przykładów z życia.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem