single trainning banner

Power Apps

Koszt inwestycjiOd 1990 zł netto / osoba

Microsoft Power Apps jest zbiorem aplikacji i usług a także platformą danych, która umożliwia w szybki sposób stworzenie aplikacji na potrzeby własne czy przedsiębiorstwa. Power Apps jest platformą low-code, co oznacza, że aplikacje może stworzyć osoba, która nie posiada wiedzy o kodowaniu czy programowaniu. Praca z Power Apps polega na współpracy z kreatorem programu i tworzeniu aplikacji metodą drag and drop, czyli przeciągnij i upuść. Metoda ta pozwala nam na wykonaniu określonych działań na 2 różnych obiektach przy pomocy ruchu myszką.  

Aplikacje wykonane w Power Apps są stosowane na urządzeniach stacjonarnych a także mobilnych, do których dostęp mają pracownicy danego przedsiębiorstwa jak również inne osoby, którym tego typu dostęp został umożliwiony. 

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Power Apps

Głównym celem szkolenia Power Apps jest nauka tworzenia aplikacji na podstawie dostępnych danych. W prosty sposób nauczysz się używać danych skumulowanych w firmowej chmurze. Zdobędziesz również wiedzę z zakresu konfiguracji tej usługi a także umiejętności szybkiego wdrażania i udoskonalania aplikacji w zależności od bieżących potrzeb. Dzięki kursowi Power AppsLynsky Solutions będziesz w stanie stworzyć swoją pierwszą aplikację, bez konieczności programowania czy kodowania. Pomożesz swojemu zespołowi w szybszej realizacji rozmaitych projektów. 

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • praktyczna umiejętność kreacji i konfigurowania Power Apps 
 • umiejętność tworzenia aplikacji w platformie Power Apps, wykorzystując dostępne dane 
 • wiedza z zakresu używania danych skumulowanych w firmowej chmurze 
 • umiejętność łatwego i szybkiego wdrożenia oraz udoskonalenia aplikacji 
 • wiedza z zakresu zarządzania aplikacją 
 • umiejętność sterowania aplikacją 
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Szkolenie dedykowane jest osobom, które chciałyby poszerzyć swoje umiejętności o pracę w Power Apps i tworzyć aplikacje, bez konieczności posiadania doświadczenia w programowaniu i kodowaniu. Uczestnicy kursu Power Apps zostaną wyposażeni w praktyczną wiedzę z zakresu kreacji, testowania i publikacji aplikacji, które współdziałają z danymi różnego pochodzenia. 

 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

Wymogiem jest znajomość platformy MS Office w stopniu podstawowym. 

 

Warsztaty i ćwiczenia

Warsztaty i ćwiczenia

W trakcie szkolenia przeprowadzane są warsztaty z zakresu tworzenia, zarzadzania i konfiguracji aplikacji w Power Apps na podstawie dostępnych danych. W ich trakcie uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu łatwego i szybkiego wdrożenia oraz udoskonalenia aplikacji. Spora uwaga poświęcona jest na wiedzy z zakresu zarządzania oraz sterowania aplikacją.  

Program szkolenia

Program szkolenia
Power Apps

 1. Wprowadzenie do Power Apps 
  uzyskanie Power Apps 
  licencje i koszty 
  korzyści z Power Apps 
  aplikacje oparte na modelu 
 2. Tworzenie aplikacji 
  metodyka pracy 
  tworzenie interfejsu 
  Kontrolki – dodawanie, edytowanie, usuwanie 
  wprowadzenie do formuł 
  ustawienia aplikacji 
  aplikacja mobilna 
 3. Dane i ich struktury 
  źródła danych 
  tworzenie witryn i list 
  import list 
  łączenie się z danymi 
  MS Excel i MS SharePoint 
 4. Aplikacje i portale Power Apps 
 5. Integracja aplikacji 
  Teams 
  SharePoint 
 6. Power Apps i Power Automate 
  operacje, zatwierdzenia 
  wywołanie procesu z Power Apps 
 7. Zarządzanie aplikacją
  operacje zmiany nazwy, ikony, rozmiaru i orientacji ekranu 
  edytowanie i usuwanie aplikacji 
  zapisywanie, udostępniania i controling uprawnień użytkownika 
certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Rejestrowany Certyfikat LQcert potwierdzający zdobyte kompetencje w zakresie Automatyzacji z Power Apps wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Kurs Power AppsLynsky Solutions ma formę warsztatów. Jest połączeniem zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych wraz z przykładami, co pozwala na maksymalizację efektywności szkolenia. W trakcje zajęć uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu tworzenia, zarządzania i konfiguracji aplikacji w Power Apps. Kursanci dowiedzą się  również o tym, w jaki sposób zintegrować powstałą aplikację z Teams i SharePoint a także jak skorelowany jest Power Apps z Power Automate. 

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

16 godzin – 2 dni po 8 godzin

TRENER

TRENER

Specjalista Data Analysis i Business Intelligence.

Opinie uczestników

Trener jest osobą, która ewidentnie zna się na rzeczy.
Wszystko skrupulatnie zaplanowane.
Dobry balans – wykład vs warsztat praktyczny.

Szkolenie było w formie warsztatu, ciągła dyskusja, możliwość zadawania pytań i wymiany doświadczeń.

Profesjonalizm oraz kreatywność trenera.

Informacje merytoryczne, sposób prowadzenia.

Jasno przekazywana wiedza, dobra organizacja czasu pracy trenera.

Wykorzystam wiedzę praktyczną w pracy zawodowej.

Zdolność trenera do zainteresowania grupy nawet trudnymi i ciężkimi zagadnieniami.

Praktyczne zastosowanie wiedzy; indywidualne podejście.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem