Power BI – analiza i wizualizacja danych

Koszt inwestycjiOd 1490 zł netto / osoba

Power BI jest idealnym rozwiązaniem, które ułatwia zarządzanie usługą, import danych, ich przetwarzanie czy tworzenie dużej ilości raportów. Power BI umożliwia automatyczne pobieranie danych oraz ich przetwarzanie, nawet gdy mają one niską jakość. Efektem pracy są wizualizacje danych i możliwość opublikowania ich w sieci oraz na urządzeniach mobilnych. Power BI daje możliwość wglądu do wszystkich informacji bez konieczności użycia dużej ilości programów czy ręcznego kopiowania danych. Efektem końcowym pracy nad danym działaniem jest powstanie interaktywnego dashboardu, który następnie jest wysyłany do grupy docelowej lub umiejscowiony w chmurze.  

Dashboard, czyli pulpit nawigacyjny to jedna strona, która przekazuje dane przy pomocy wizualizacji. Zawiera ona najważniejsze informacje z racji umiejscowienia ich na pojedynczym pulpicie. W związku z tym znaczenia nabiera nie tylko jakość przekazywanych danych i ich analiza, ale także wizualne ich rozmieszczenie, użycie dopasowanych grafik, wykresów, tak aby w jak najkrótszym czasie każdy mógł zdołać przyswoić sobie najbardziej istotne informacje. 

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Power BI – analiza i wizualizacja danych

Szkolenie Power BI jest dedykowane dla wszystkich osób, które planują poznanie najważniejszych funkcji narzędzia Power BI a także dla tych, którzy już rozpoczęli stawiać w nim swoje pierwsze kroki. Kurs Power BI pozwoli zdobyć wiedzę w celu realizacji swoich pierwszych projektów. 

Głównym celem szkolenia Power BI jest przyswojenie możliwości analizy oraz wizualizacji danych za pomocą programu Power BI. Warsztatowa formuła szkolenia pozwala na realizację ćwiczeń pod okiem naszego doświadczonego trenera. W konsekwencji otrzymasz najbardziej użyteczne informacje dotyczące spajania rozproszonych i nieuporządkowanych danych jak również dystrybuowania raportów do wielu odbiorców. Podwyższy to Twoją efektywność pracy jako analityka a jednocześnie obniży koszty całego procesu, co będzie wartością dodaną dla instytucji, którą reprezentujesz. 

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Umiejętność importu danych.
 • Umiejętność zastosowania nowych możliwości w tworzeniu zaawansowanych wizualizacji.
 • Praktyczna umiejętność tworzenia modeli danych.  
 • Udostępnianie dashboardów. 
 • Poznanie i nauka metod udostępniania dashboardów.
 • Zdolność do pobierania i usystematyzowania nieuporządkowanych danych z różnych źródeł. 
 • Zapoznanie się z podstawami języka DAX. 
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Szkolenie dedykowane jest osobom, które analizują dane a także tworzą zestawienia za pomocą danych z innych systemów a w konsekwencji chcą zwizualizować efekty swojej pracy. Wymogiem jest podstawowa znajomość MS Windows i Excel.  

Warsztaty i ćwiczenia

Warsztaty i ćwiczenia

W trakcie szkolenia przeprowadzane są warsztaty z Power BI w zakresie pracy z danymi z różnych źródeł, pracy z edytorem Power Query, analizy danych, ich importu i wizualizacji. W ramach szkolenia jego uczestnicy stworzą własne raporty i udostępnią je następnie w Power BI Online. 

Program szkolenia

Program szkolenia
Power BI – analiza i wizualizacja danych

 1. Omówienie Power BI Desktop oraz Power BI Online
  – Business Intelligence w praktyce
  – korzyści z użytkowania Power BI (Power BI Desktop i Power BI Online) 
 2. Praca z danymi z różnych źródeł
  – pobieranie i standaryzowanie danych
  – edytor zapytań
  – łączenie tabel 
 3. Praca z edytorem Power Query
  – omówienie możliwości Power Query
  – dane niskiej jakości
  – pogrupowanie danych
  – modyfikacja danych i podstawowe komendy Power Query 
 4. Analiza danych w Power BI
  – język DAX w Power BI
  – obliczenia przy pomocy funkcji języka DAX w Power BI
  – tworzenie kolumn obliczeniowych
  – importowanie wyliczeń do wizualizacji
  – kolumny kalkulowane, miary
  – scalanie danych w grupy oraz tworzenie hierarchii 
 5. Wizualizacje w Power BI
  – analiza standardowych wizualizacji
  – import niestandardowych wizualizacji
  – tworzenie, modyfikowanie i drążenie danych
  – pola tekstowe, dostępne grafiki i kształty
  – modyfikacja ustawień formatowania w raporcie
  – funkcje interakcji wizualizacji 
 6. Raporty
  – wybór szablonu raportu
  – rozmiar strony i jej proporcje
  – analiza widoków dla stron WWW i urządzeń mobilnych 
 7. Power BI Online – publikacja raportów
  – omówienie podstawowych funkcji Power BI Online
  – udostępnianie raportów
  – pulpit nawigacyjny
  – eksport raportów do PDF i PowerPoint 
certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Rejestrowany Certyfikat LQcert potwierdzający zdobyte kompetencje w zakresie Power BI – analiza i wizualizacja danych wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Kurs Power BI – analiza i wizualizacja danych w Lynsky Solutions ma formę warsztatów. Jest połączeniem zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych wraz z przykładami, co pozwala na maksymalizację efektywności szkolenia. 

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

16 godzin – 2 dni po 8 godzin

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Radek, Piotr, Adam, Beata lub Dariusz S. Sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Opinie uczestników

Trener jest osobą, która ewidentnie zna się na rzeczy.
Wszystko skrupulatnie zaplanowane.
Dobry balans – wykład vs warsztat praktyczny.

Szkolenie było w formie warsztatu, ciągła dyskusja, możliwość zadawania pytań i wymiany doświadczeń.

Profesjonalizm oraz kreatywność trenera.

Informacje merytoryczne, sposób prowadzenia.

Jasno przekazywana wiedza, dobra organizacja czasu pracy trenera.

Wykorzystam wiedzę praktyczną w pracy zawodowej.

Zdolność trenera do zainteresowania grupy nawet trudnymi i ciężkimi zagadnieniami.

Praktyczne zastosowanie wiedzy; indywidualne podejście.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem