Power BI - Język DAX i M

Koszt inwestycjiOd 1490 zł netto / osoba

Power BI obsługuje dwa różne języki a są nimi M i DAX (Data Analysis Expressions), których używamy do filtrowania, zarządzania jak i do wizualizacji danych. M i DAX są od siebie niezależne oraz posiadają całkiem inne struktury, logikę oraz podstawowe kody. Nie mogą być używane jednocześnie ze względu na to, że M użyjemy w Edytorze Zapytań a DAX w modelu Data View. M jest językiem do kreacji formuł w dodatku Power Query, z kolei DAX używa się do tworzenia kolumn obliczeniowych, miar czy tabel niestandardowych. 

Skorzystaj z rozbudowanych możliwości Power BI: języka M i DAX w analizie danych.  

Naucz się ulepszać zapytania, tworzyć interesujące raporty a także ciekawe wizualizacje, które przyspieszą i pomogą ułatwić podejmowanie decyzji, w tym biznesowych. Kurs Power BI – Język DAX i M online i w Krakowie w Lynsky Solutions. 

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Power BI - Język DAX i M

Głównym celem szkolenia Power BI – Język DAX i M jest zwiększenie umiejętności analizy danych. W trakcie kursu nauczysz się robić rozbudowane raporty, jak również zaznajomimy Cię z językami DAX i M, dzięki którym szybciej i bardziej skutecznie popracujesz z danymi i dzięki ich analizie wyciągasz właściwe i wartościowe wnioski oraz informacje. Dzięki temu specjalistycznemu szkoleniu zapoznasz się z niuansami tych języków programowania a w dalszej perspektywie będziesz w stanie wykorzystać je w swojej codziennej pracy. Praktyczna forma kursu pozwoli Ci na poznanie zasad pracy tych języków z bazą danych. 

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Wiedza z zakresu użycia języka DAX i M w analizie danych. 
 • Umiejętność importu i obrabiania danych. 
 • Umiejętność tworzenia funkcji, parametrów czy zaawansowanych zapytań.  
 • Umiejętność kreacji interaktywnych dashboardów, wizualizacji danych. 
 • Stworzenie, publikacja i udostępnienie zaawansowanych raportów. 
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Szkolenie dedykowane jest osobom, które analizują skomplikowane dane a także tworzą zestawienia za pomocą danych z innych systemów a w konsekwencji chcących zwizualizować efekty swojej pracy. Kurs ten jest dla wszystkich, którzy wykorzystują w swej codziennej pracy narzędzie Power BI oraz dodatki Power Pivot i Power Query. Wymagana jest znajomość środowiska Windows, podstawy Power BI, a także dodatków Power Pivot i Power Query. 

Warsztaty i ćwiczenia

Warsztaty i ćwiczenia

W trakcie szkolenia przeprowadzane są warsztaty z języka DAX i M. Warsztaty z języka DAX w zakresie m.in. używania jego funkcji, zastosowania w Power BI i Power Pivot, tworzenia modelu danych, miar, kolumn obliczeniowych a także realizacji i zastosowania tabel przestawnych. Warsztaty z języka M w zakresie użycia tego języka w Power BI i Power Query, scalania, sortowania i przekształcania danych, a także praktycznego podejścia i zastosowania do modelu danych. 

Program szkolenia

Program szkolenia
Power BI - Język DAX i M

 1. Prezentacja oprogramowania 
  Power Pivot
  Power Query
 2. Przykładowe źródła danych
  Excel
  pliki csv, txt, xlsx, PDF, JSON, XML
  bazy danych (np. Access, SQL Server)
  www
 3. Język DAX w Power BI i Power Pivot 
  – opis języka DAX
  – podstawy języka DAX
  – używanie języka DAX w Power BI i Power Pivot
  – funkcje języka DAX – przegląd wybranych funkcji
  – istota modelu danych
  – konteksty wykonania
  – miara a kolumna obliczeniowa
  – relacje
  – operatory
  – funkcje analizy czasowej – wybrane funkcje
  – złożone wyrażenia w języku DAX
  – tabele przestawne
 4. Język M w Power BI i Power Query 
  – opis języka M
  – podstawy języka M
  – używanie języka M w Power BI i Power Query
  – scalanie i przekształcanie danych
  – istota modelu danych
  – model danych a praktyka
certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Rejestrowany Certyfikat LQcert potwierdzający zdobyte kompetencje w zakresie Power BIJęzyk DAX i M wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Kurs Power BI – Język DAX i M w Lynsky Solutions ma formę warsztatów. Jest połączeniem zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych wraz z przykładami, co pozwala na maksymalizację efektywności szkolenia. 

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

16 godzin – 2 dni po 8 godzin

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Piotr, Beata lub Dariusz S. Sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Opinie uczestników

Trener jest osobą, która ewidentnie zna się na rzeczy.
Wszystko skrupulatnie zaplanowane.
Dobry balans – wykład vs warsztat praktyczny.

Szkolenie było w formie warsztatu, ciągła dyskusja, możliwość zadawania pytań i wymiany doświadczeń.

Profesjonalizm oraz kreatywność trenera.

Informacje merytoryczne, sposób prowadzenia.

Jasno przekazywana wiedza, dobra organizacja czasu pracy trenera.

Wykorzystam wiedzę praktyczną w pracy zawodowej.

Zdolność trenera do zainteresowania grupy nawet trudnymi i ciężkimi zagadnieniami.

Praktyczne zastosowanie wiedzy; indywidualne podejście.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem