Power Query w Excelu

Koszt inwestycjiOd 1390 zł netto / osoba

Power Query służy do przygotowywania oraz przekształcania danych. Przy jego pomocy można pobrać dane z różnych źródeł a następnie przekształcić je według własnych potrzeb. W większości firm proces opracowywania danych zajmuje sporo czasu. W dodatku niejednokrotnie możliwości, które oferuje MS Excel są zbyt wąskie. Stąd też z pomocą przychodzi Power Query, dzięki któremu przyspieszymy proces analizy danych. Dodatek ten umożliwia połączenie z bogatym zbiorem różnorakich danych, zarówno pod względem samej wielkości jak i kształtu. Zapewnia ekosystem do tworzenia zapytań (ang. Query) w każdym ze źródeł danych. Tworzy się je po to, aby można było je wykorzystać w przyszłości, ułatwiając i przyspieszając proces analizy danych.

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Power Query w Excelu

Szkolenie Power Query dedykowane jest osobom, które pracując dotychczas z dodatkiem Power Query chcą poznać jego szersze zastosowanie. W trakcie kursu uczestnicy zaznajomią się z zaawansowanymi funkcjami Power Query do edycji danych w Power BI i MS Excel. Celem szkolenia jest przyswojenie umiejętności importowania danych z różnych źródeł, czyszczenie ich i transformacja danych na potrzeby ich analizy.

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • umiejętność importu danych z różnych źródeł
 • praktyczna umiejętność wykonywania operacji czyszczenia i transformacji danych
 • poznanie i wykorzystywanie funkcji Power Query
 • zdolność do tworzenia tabeli dat i tabel słownikowych
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Wymogiem jest rozumienie działania tabel przestawnych (podstawa logiki Power BI) a także znajomość podstawowych formuł jak: count, if, sumif oraz umiejętność odróżniania zmiennych tekstowych od liczbowych w jakościowych.

Warsztaty i ćwiczenia

Warsztaty i ćwiczenia

Szkolenie Power Query – analiza danych z różnych źródeł ma formę warsztatów. Jest połączeniem zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych wraz z przykładami, co pozwala na maksymalizację efektywności szkolenia.

Program szkolenia

Program szkolenia
Power Query w Excelu

 1. Pobieranie danych z dysku komputera
  – pobieranie określonego pliku Excel
  – pobieranie i łączenie plików z folderu (np. pliki per kraj/jednostka/dział)
 2. Pobieranie danych z SharePointa i/lub bazy SQL* (*jeśli firma posiada takowe, trener będzie potrzebował dostępu i linku)
 3. Pobieranie danych z sieci (np. Wikipedia, liczba mieszkańców itp.)
  Dane rozpatrywane będą w dwóch kategoriach:
  – wymagające opracowania w źródle (nieskategoryzowane, nieustawione w kolumnach, itd.)
  – wymagające opracowania w Power Query (połączenie kolumn, rozdzielenie kolumn, ustalenie formatów, zmiana wartości, połączenie dwóch zapytań itp.)
  Przygotowywanie kalendarza traktowanego jako pośrednik w relacji między raportami
  – umożliwienie ułożenia miesięcy w prawidłowej kolejności (a nie np. alfabetycznie)
  – włączanie źródła i sprawdzenie co można z nim zrobić, co w nim zmienić, żeby móc swobodnie z nim pracować
  – pobieranie źródła do Power BI i edycja w Power Query (łączenie kolumn, rozdzielanie, zamiana tekstu, usuwanie kolumn, kolumny warunkowe itp.)
  – weryfikacja brakujących elementów i łączenie Query lub utworzenie dwóch niezależnych źródeł (połączonych relacją)
  – końcowy etap – przejście do Power BI i rozpoczęcie wizualizacji
certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Potwierdzenie umiejętności – rejestrowany Certyfikat LQcert wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

16 godzin –  2 dni po 8 godzin 

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Radek. Sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Opinie uczestników

Możliwość poszerzenia swojej wiedzy; informacje przekazywane przez kompetentnego trenera z dużym doświadczeniem praktycznym; sympatyczna atmosfera.

 

Intensywność pracy nad zadaniami; ilość poznanych narzędzi; możliwość rozwiązywania ćwiczeń samodzielnie i późniejsza ich weryfikacja przez trenera.

 

 

Profesjonalna organizacja i poprowadzenie szkolenia przez prowadzącego.
Kontakt z grupą, elastyczność, otwartość.
Zorientowanie na przykłady, narzędzia. Teoria poprowadzona w sposób ciekawy.

 

Profesjonalna organizacja szkolenia w formie zdalnej- pomimo takiej formy pełna integracja grupy, możliwość wykonania zadań. Nacisk na praktyczne aspekty szkolenia- praktyczne zastosowanie wszystkich omawianych narzędzi. Jestem pod wrażeniem organizacji i dyscypliny czasowej zajęć (ich rozplanowanie w czasie).

 

Komunikacja trenera z grupą, profesjonalizm trenera, konkretne odpowiedzi na pytania.

 

Duża wiedza merytoryczna prowadzącego, dokładność przekazywania informacji.

Sympatyczny prowadzący posiadający umiejętności trenerskie, dobra organizacja szkolenia- dbałość ze strony organizatora o kontakt z uczestnikami, przekazanie wszystkich informacji dotyczących szkolenia; materiały w formie drukowanej.

Dobre przygotowanie trenera, który w ciekawej formie przekazuje wybrane zagadnienia.

Profesjonalna organizacja i poprowadzenie szkolenia przez prowadzącego. Kontakt z grupą, elastyczność, otwartość. Zorientowanie na przykłady, narzędzia. Teoria poprowadzona w sposób ciekawy bez zbędnego przedłużania. Na plus oceniam brak „chwalenia się” własnymi osiągnięciami/doświadczeniem.

Intensywność pracy nad zadaniami; ilość poznanych narzędzi; możliwość rozwiązania ćwiczeń samodzielnie i późniejsza ich weryfikacja przez trenera.

Teoria była połączona z praktyką, każdy przekazany fragment wiedzy był następnie ćwiczony.

Dużo ćwiczeń. Nieustannie byłem zaangażowany w tematykę.

Bardzo ciekawy sposób prowadzenia szkolenia. Wiele materiałów, angażowanie wszystkich uczestników do działania.

Prostota materiałów; przystępny sposób przekazywania wiedzy

Ciekawy sposób przekazania informacji; dużo przykładów z życia.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem