Szkolenie wprowadzające - PPAP, APQP, Control Plan, FMEA, SPC

Koszt inwestycji1390 zł netto / osoba
Online 1290 zł netto / osoba

Teraz to szkolenie zrealizujesz także w formule online na żywo.
Więcej informacji znajdziesz tutaj: Szkolenia online Lynsky Solutions

Narzędzia PPAP, APQP, FMEA, Control Plan i SPC, czyli tzw. Core Tools, od bardzo dawna znajdują zastosowanie nie tylko w branży Automotive, ale ze względu na swoją uniwersalność, stosowane są także innych branżach produkcyjnych, a część z nich także w usługowych. Celem FMEA jest konsekwentne i systematyczne identyfikowanie potencjalnych wad produktu, czy też procesu, a następnie ich eliminowanie lub minimalizowanie ryzyka z nimi związanego. SPC odpowiada na kluczowe pytania, dotyczące możliwości spełnienia wymagań klienta, czyli ocenę zdolności procesu do spełnienia oczekiwań oraz monitorowania zmienności procesu w czasie. APQP pomaga w odpowiednim zaplanowaniu jakości, a PPAP wskazuje etapy prowadzące do wdrożenia nowych projektów i wyrobów.

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
wprowadzającego - PPAP, APQP, Control Plan, FMEA, SPC

Uczestnicy zostają wprowadzeni do tematyki narzędzi IATF 16949: PPAP, APQP, Control Plan, FMEA, SPC. Poznają narzędzia oraz zdobywają podstawowe umiejętności praktyczne ich wykorzystywania. Uczą się identyfikować potrzeby i wymagania klientów, planować jakość wyrobów tak, aby spełniały wymagania klienta, również sporządzać potrzebną dokumentację. Uczą się, jak wykonywać FMEA, oceniać zdolność procesu za pomocą współczynników, monitorować proces, używając kart kontrolnych Shewharta, obserwować prawidłowość przebiegu procesu oraz jego odchylenia od standardu. Dowiadują się, jak przebiega proces PPAP oraz jakie dokumenty i kroki wchodzą w zakres APQP.

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Zdobycie wiedzy w zakresie narzędzi IATF 16949: Control Plan, FMEA, PPAP, APQP i SPC.
 • Umiejętność praktycznego wykorzystania tych narzędzi w przedsiębiorstwie, w szczególności: analiza FMEA, karty kontrolne, liczenie współczynników Cp i Cpk.
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Wszyscy, chcący zdobyć wiedzę w zakresie PPAP, APQP, Control Plan, FMEA i SPC, inżynierowie jakości, produkcji, procesów, brygadziiści, liderzy, mistrzowie, pracownicy firm z wdrożonym SZJ IATF 16949.

Warsztaty i ćwiczenia

Warsztaty i ćwiczenia

 • Przeprowadzanie analizy FMEA.
 • Tworzenie karty kontrolnej XR.
 • Wyliczanie współczynników Cp i Cpk.
Program szkolenia

Program szkolenia
wprowadzającego - PPAP, APQP, Control Plan, FMEA, SPC

 1. APQP – Zaawansowane planowanie jakości wyrobu:
  1.1  wprowadzenie do APQP,
  1.2  zasady planowania jakości wyrobu,
  1.3  etapy procesu APQP,
  1.4  trylogia APQP,
  1.5  narzędzia APQP
 2. PPAP- zatwierdzanie części do produkcji:
  2.1  zasady zatwierdzania części do produkcji seryjnej,
  2.2  wymagania PPAP,
  2.3  ocena przez klienta,
  2.4  wymagania wobec przedłożenia,
  2.5  przedłożenie – 5 poziomów,
  2.6  status przedłożenia części do zatwierdzenia,
  2.7  dokumentacja PPAP,
  2.8  gwarancja Przedłożonej Części – PSW,
  2.9  specyficzne wymagania wielkich producentów
 3. FMEA:
  3.1  FMEA- zakres stosowania i cele,
  3.2  budowa zespołu FMEA,
  3.3  FMEA konstrukcji i procesu,
  3.4  etapy przeprowadzania analizy FMEA,
  3.5  przygotowywanie danych wejściowych do FMEA,
  3.6  analiza jakościowa i ilościowa wad,
  3.7  działania doskonalące/naprawcze,
  3.8  techniki jakościowe wspomagające FMEA
 4. Plan kontroli:
  4.1  tworzenie Control Planu
 5. SPC- Statystyczne sterowanie procesem:
  5.1  zmienność procesów i ich tolerancja,
  5.2  badanie stabilności statystycznej procesu przy pomocy histogramu,
  5.3  badanie zdolności procesu, maszyny,
  5.4  wskaźniki Cp, Cpk, Pp, Ppk,
  5.5  karty kontrolne,
  5.6  typy kart kontrolnych,
  5.7  zastosowanie kart kontrolnych,
  5.8  interpretacja uzyskanych wyników za pomocą kart kontrolnych,
  5.9  podsumowanie
certyfikaty

CERTYFIKAT

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu PPAP, APQP, Control Plan, FMEA, SPC – rejestrowany Certyfikat LQcert wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

16 godzin – 2 dni po 8 godzin

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Bartosz lub Karol. Sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Opinie uczestników

Trener dobrze wyjaśnia trudne kwestie szkolenia.

Wykorzystam wiedzę praktyczną w pracy zawodowej.

Szkolenie było w formie warsztatu, ciągłą dyskusja, możliwość zadawania pytań i wymiany doświadczeń.

Wszystkie zagadnienia dokładnie wytłumaczone, czytelne i zrozumiałe materiały.

Komunikacja prowadzącego szkolenie z uczestnikami.

Podawane praktyczne przykłady do teoretycznych zagadnień.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem