Szkolenie PPAP, APQP

Koszt inwestycji1690 zł netto / osoba
Online 1590 zł netto / osoba

Teraz to szkolenie zrealizujesz także w formule online na żywo.
Więcej informacji znajdziesz tutaj: Szkolenia online Lynsky Solutions

To szkolenie możesz także zrealizować w cyklu szkoleniowym Automotive Expert

PPAP jest procesem zatwierdzania części do produkcji. Jego celem jest zapewnienie zgodności ze specyfikacją klienta oraz ustalenie, czy proces jest zdolny, aby produkować spełniając wymagania jakościowe i ilościowe. Zatwierdzenie części do produkcji seryjnej, zgodnie z PPAP, ma na celu zapewnienie, że dostawca rozumie wszystkie wymagania klienta oraz, że procesy produkcyjne są zdolne do produkowania wyrobów, zgodnych z tymi wymaganiami.

APQP jest ujednoliconym sposobem wprowadzania nowych wyrobów, zapoczątkowanym w firmach motoryzacyjnych. Jest zbiorem wytycznych i narzędziem komunikacji między wszystkimi zespołami odpowiedzialnymi za wdrożenie nowego wyrobu.

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
PPAP, APQP

Uczestnicy dowiadują się, jak planować jakość wyrobów oraz jak wygląda proces zatwierdzania części do produkcji seryjnej w branży motoryzacyjnej. Zdobywają wiedzę na temat planowania jakości wyrobów, spełniających wymagania klienta, a także sporządzania potrzebnej dokumentacji.

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

  • Nabycie wiedzy z zakresu PPAP i APQP.
  • Umiejętność identyfikacji wymagań klienta podczas wdrażania nowych wyrobów.
  • Znajomość etapów planowania jakości APQP.
  • Umiejętność praktycznego stosowania wspomagających narzędzi jakościowych.
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Kadra kierownicza, pracownicy działów jakości i produkcji, pracownicy laboratoriów, wszyscy pracownicy odpowiedzialni za wdrażanie nowych wyrobów, pracownicy branży motoryzacyjnej, z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakości według IATF 16949 oraz wszyscy, chcący rozszerzać swoją wiedzę z wymaganych w stosowaniu narzędzi IATF 16949, jakimi są PPAP – zatwierdzanie części do produkcji seryjnej oraz APQP – zaawansowane planowanie jakości wyrobu.

Program szkolenia

Program szkolenia
PPAP, APQP

I APQP – Zaawansowane planowanie jakości

1. Wprowadzenie do APQP
2. Zasady planowania jakości wyrobu
3. Etapy procesu APQP:
– planowanie projektu,
– projekt i rozwój wyrobu,
– projekt i rozwój procesu,
– zatwierdzenie wyrobu i procesu,
– sprzężenie zwrotne, ocena i działania korygujące
4. Dane wejściowe i wyjściowe dla każdego etapu
5. Narzędzia jakościowe w APQP
6. Trylogia APQP

II PPAP- zatwierdzanie części do produkcji seryjnej w branży motoryzacyjnej

7. Wprowadzenie do PPAP
8. Zasady zatwierdzania części do produkcji seryjnej
9. Wymagania IATF 16949:2016 w zakresie PPAP
10. Wymagania PPAP:
– zapisy z projektowania,
– dokument Autoryzowania Zmiany Technologicznej,
– zatwierdzenie przez Dział Technologii Klienta,
– dFMEA,
– diagram przepływu procesu,
– pFMEA,
– Plan Kontroli,
– badanie Analizy Systemu Pomiarowego,
– wyniki kontroli wymiarów,
– zapisy z wyników Badania Materiałów,
– wstępne badanie procesu,
– Dokumentacja Kwalifikowanego Laboratorium,
– Raport Zatwierdzenia Wyglądu,
– części wzorcowe z produkcji,
– próbki wzorcowe, pomoce kontrolne,
– specyficzne wymagania klienta,
– PSW
11. Ocena przez klienta
12. Wymagania wobec przedłożenia
13. Przedłożenie do klienta – 5 poziomów dowodów
14. Status przedłożenia części do zatwierdzenia
15. Specyficzne wymagania wielkich producentów
16. Gwarancja Przedłożonej Części – PSW
17. Dokumenty PPAP
18. Podsumowanie

certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Rejestrowany Certyfikat LQcert potwierdzający zdobyte kompetencje w zakresie PPAP, APQP wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

16 godzin – 2 dni po 8 godzin

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Karol lub Wojciech. Sprawdź jego doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Opinie uczestników

Wysoka wiedza prowadzących i ich przygotowanie.

Pokazanie zastosowania omawianych kwestii w praktyce.

Wszystkie zagadnienia dokładnie wytłumaczone, czytelne i zrozumiałe materiały.

Komunikacja prowadzącego szkolenie z uczestnikami.

Fachowość, biegła znajomość tematu, wszechstronna wiedza prowadzącego.

Stała dyskusja z uczestnikami szkolenia, wymiana doświadczeń.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem