Szkolenie PPAP, APQP

Koszt inwestycji1190 zł netto / osoba

To szkolenie możesz także zrealizować w cyklu szkoleniowym Automotive Expert

FMEA – Failure Mode and Effects Analysis – czyli analiza przyczyn i skutków potencjalnych wad, polega na analitycznym ustalaniu związków przyczynowo-skutkowych powstawania potencjalnych wad produktu oraz uwzględnieniu w analizie czynnika krytyczności (ryzyka). Jej celem jest konsekwentne i systematyczne identyfikowanie potencjalnych wad produktu lub procesu, a następnie ich eliminowanie lub minimalizowanie ryzyka z nimi związanego.

Dzięki metodzie pFMEA (Process Failure Mode and Effects Analysis), możemy ciągle doskonalić proces, poprzez poddawanie go kolejnym analizom. Na podstawie uzyskanych wyników, możliwe staje się wprowadzenie nowych poprawek i rozwiązań, skutecznie eliminujących źródła wad oraz dostarczających nowych pomysłów, ulepszających właściwości wyrobu. pFMEA jest wykorzystywane do procesów o różnym stopniu złożoności, zarówno w produkcji masowej, jak i jednostkowej.

FMEA popularność zyskała dzięki włączeniu jej w wymagania AIAG w branży motoryzacyjnej. Stanowi integralną część procesu zapewnienia jakości APQP, tworząc spójny i zintegrowany zestaw dokumentów.

Szkolenie jest realizowane według wytycznych wspólnego podejścia AIAG i VDA.

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
PPAP, APQP

Uczestnicy dowiadują się, jak planować jakość wyrobów oraz jak wygląda proces zatwierdzania części do produkcji seryjnej w branży motoryzacyjnej. Zdobywają wiedzę na temat planowania jakości wyrobów, spełniających wymagania klienta, a także sporządzania potrzebnej dokumentacji.

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

  • Nabycie wiedzy z zakresu PPAP i APQP.
  • Umiejętność identyfikacji wymagań klienta podczas wdrażania nowych wyrobów.
  • Znajomość etapów planowania jakości APQP.
  • Umiejętność praktycznego stosowania wspomagających narzędzi jakościowych.
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Kadra kierownicza, pracownicy działów jakości i produkcji, pracownicy laboratoriów, wszyscy pracownicy odpowiedzialni za wdrażanie nowych wyrobów, pracownicy branży motoryzacyjnej, z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakości według IATF 16949 oraz wszyscy, chcący rozszerzać swoją wiedzę z wymaganych w stosowaniu narzędzi IATF 16949, jakimi są PPAP – zatwierdzanie części do produkcji seryjnej oraz APQP – zaawansowane planowanie jakości wyrobu.

Program szkolenia

Program szkolenia
PPAP, APQP

I APQP – Zaawansowane planowanie jakości
1. Wprowadzenie do APQP
2. Zasady planowania jakości wyrobu
3. Etapy procesu APQP:
– planowanie projektu,
– projekt i rozwój wyrobu,
– projekt i rozwój procesu,
– zatwierdzenie wyrobu i procesu,
– sprzężenie zwrotne, ocena i działania korygujące
4. Dane wejściowe i wyjściowe dla każdego etapu
5. Narzędzia jakościowe w APQP
6. Trylogia APQP

II PPAP- zatwierdzanie części do produkcji seryjnej w branży motoryzacyjnej
7. Wprowadzenie do PPAP
8. Zasady zatwierdzania części do produkcji seryjnej
9. Wymagania IATF 16949:2016 w zakresie PPAP
10. Wymagania PPAP:
-zapisy z projektowania,
– dokument Autoryzowania Zmiany Technologicznej,
– zatwierdzenie przez Dział Technologii Klienta,
– dFMEA,
– diagram przepływu procesu,
– pFMEA,
– Plan Kontroli,
– badanie Analizy Systemu Pomiarowego,
– wyniki kontroli wymiarów,
– zapisy z wyników Badania Materiałów,
– wstępne badanie procesu,
– Dokumentacja Kwalifikowanego Laboratorium,
– Raport Zatwierdzenia Wyglądu,
– części wzorcowe z produkcji,
– próbki wzorcowe, pomoce kontrolne,
– specyficzne wymagania klienta,
– PSW
11. Ocena przez klienta
12. Wymagania wobec przedłożenia
13. Przedłożenie do klienta – 5 poziomów dowodów
14. Status przedłożenia części do zatwierdzenia
15. Specyficzne wymagania wielkich producentów
16. Gwarancja Przedłożonej Części – PSW
17. Dokumenty PPAP
18. Podsumowanie

certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Specjalista ds. PPAP i APQP– rejestrowany Certyfikat LQcert wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

16 godzin – 2 dni po 8 godzin

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Karol. Sprawdź jego doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Opinie uczestników

Pokazanie zastosowania omawianych kwestii w praktyce.

Wysoka wiedza prowadzących i ich przygotowanie.

Wszystkie zagadnienia dokładnie wytłumaczone, czytelne i zrozumiałe materiały.

Komunikacja prowadzącego szkolenie z uczestnikami.

Podawane praktyczne przykłady do teoretycznych zagadnień.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem