Problem Solving Team Leader

Koszt inwestycji3490 zł netto / osoba

Pojawiające się w organizacjach problemy, wymagają natychmiastowej reakcji i wprowadzenia działań, eliminujących problem oraz zapobiegających możliwościom powstania tego problemu w przyszłości. Doświadczenia zdobyte przez wiele lat, w największych przedsiębiorstwach na świecie, pozwoliły na wypracowanie dobrych praktyk w zakresie technik rozwiązywania problemów – Problem Solving.

W ramach kompleksowego programu szkoleniowego, uczestnicy zapoznają się z metodami zarządzania jakością, wykorzystywanymi w Problem Solving, programami rozwiązywania problemów, stosowanymi w największych światowych przedsiębiorstwach oraz nabywają niezbędne umiejętności i kompetencje dotyczące kierowania zespołami rozwiązywania problemów.

W trakcie zajęć prowadzonych warsztatowo, uczestnicy rozwiązują problemy zaistniałe w organizacjach, rozpoczynając od analiz stanu obecnego i analizy przyczyn źródłowych, po wprowadzanie rozwiązań i usprawnień jako trwałych zmian w przedsiębiorstwie. Dzięki temu, nabywają niezbędne kompetencje dla liderów zespołów rozwiązywania problemów.

Poza wiedzą z tematyki zarządzania jakością, Problem Solving Team Leader musi posiadać kompetencje menedżerskie (kompetencje miękkie), takie jak umiejętność komunikacji i współpracy w zespole, zarządzania swoim czasem oraz kierowania zespołem podwładnych pracowników.

Cykl szkolenia problem solving team leader

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Problem Solving Team Leader

Celem szkolenia jest przygotowanie do samodzielnego pełnienia funkcji Team Leadera Zespołów Rozwiązywania Problemów – Problem Solving. Poprzez połączenie wiedzy inżynierskiej, związanej z metodykami rozwiązywania problemów, z wiedzą menedżerską – niezbędną w przypadku kierowania zespołem. Szkolenie łączy umiejętności z zakresu metod zarządzania jakością, wykorzystywanych w Problem Solving, z programami rozwiązywania problemów, stosowanymi w największych światowych przedsiębiorstwach oraz kompetencjami dotyczącymi kierowania zespołami rozwiązywania problemów.

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

  • Poznanie oraz umiejętność wykorzystania metod doskonalenia jakości i rozwiązywania problemów.
  • Poznanie najlepszych praktyk w zakresie metod Problem Solving – szczególnie arkusza A3.
  • Umiejętność identyfikacji przyczyn źródłowych problemu, stosowania narzędzi wspomagających rozwiązywanie problemu i wprowadzania działań korygujących i zapobiegawczych.
  • Nabycie kompetencji miękkich, pozwalających na organizację własnego czasu, podczas codziennego wykonywania obowiązków Team Leadera.
  • Umiejętność zarządzania zespołem oraz efektywnego przywództwa.
  • Możliwość przedyskutowania doboru narzędzi i osiągniętych rezultatów, dotyczących własnych działań w zakresie Problem Solving.
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Pracownicy komórek doskonalenia, kadra kierownicza wysokiego i średniego szczebla, inżynierowie, liderzy, wszystkie osoby, zainteresowane poznaniem kompleksowej metodyki rozwiązywania problemów.

certyfikaty

CERTYFIKAT

Szkolenie zakończone jest podwójną Certyfikacją LQcert.  Uczestnicy otrzymują Certyfikaty:

  • Problem Solving Team Leader
  • Certyfikowany specjalista ds. rozwiązywania problemów w organizacji
forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA
Problem Solving Team Leader

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

32 godziny – 4 dni po 8 godzin

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Marek, Jakub lub Bartek. Sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Program szkolenia problem solving team leader

Moduł I
Moduł II
Moduł III
Rozwiń wszystko

Opinie uczestników

Znakomity system przekazania wiedzy, która później była trenowana praktycznie na prostych przykładach.
Trener z dużą wiedzą oraz doświadczeniem.

Ćwiczenia w grupach; analiza przypadków; kreatywność prowadzącego- dotyczy w szczególności zaproponowanych ćwiczeń warsztatowych.

Przejrzysta prezentacja; materiały szkoleniowe; duża ilość ćwiczeń w grupach.

Dobry kontakt prowadzącego z grupą; ciekawe warsztaty; fajna atmosfera; ciekawe przykłady przedstawione podczas szkolenia; analiza przypadków.

 

Podoba mi się tematyka, przekazanie informacji oraz wskazanie jak i gdzie je wykorzystać.

Dużo ćwiczeń, które ugruntowały wiedzę.

Komunikatywny prowadzący; duża wiedza praktyczna; duża ilość ćwiczeń; swobodny charakter szkolenia.

Szkolenie miało tylko mocne strony.

Bardzo dobry kontakt trenera z grupą; duża wiedza; wiele przykładów; zawsze odpowiadał na każde pytanie.

Znakomity trener. Przekazanie wiedzy w bardzo przystępny sposób.

Prowadzący poświęca czas na tłumaczenie, jest bardzo cierpliwy.

Praktyczne zadania, przykłady z codziennej pracy.

Dużo przykładów, wiele różnych narzędzi i ukazanie różnego ich wykorzystania.

Opcje cenowe

Moduł Problem Solving z A3
Moduł Narzędzia i metody
Moduł Kompetencji menedżerskich
Certyfikat LQcert
Ilość dni szkoleniowych
Koszt inwestycji

Problem Solving foundation

1 dzień
1090 zł

PROBLEM SOLVING Practitioner

3 dni
2290 zł

PROBLEM SOLVING Team Leader

4 dni
3490zł
Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem