Problem Solving Team Leader

Koszt inwestycji2990 zł netto / osoba

Pojawiające się w organizacjach problemy, wymagają natychmiastowej reakcji i wprowadzenia działań, eliminujących problem oraz zapobiegających możliwościom powstania tego problemu w przyszłości. Doświadczenia zdobyte przez wiele lat, w największych przedsiębiorstwach na świecie, pozwoliły na wypracowanie dobrych praktyk w zakresie technik rozwiązywania problemów – Problem Solving.

W ramach kompleksowego programu szkoleniowego, uczestnicy zapoznają się z metodami zarządzania jakością, wykorzystywanymi w Problem Solving, programami rozwiązywania problemów, stosowanymi w największych światowych przedsiębiorstwach oraz nabywają niezbędne umiejętności i kompetencje dotyczące kierowania zespołami rozwiązywania problemów.

W trakcie zajęć prowadzonych warsztatowo, uczestnicy rozwiązują problemy zaistniałe w organizacjach, rozpoczynając od analiz stanu obecnego i analizy przyczyn źródłowych, po wprowadzanie rozwiązań i usprawnień jako trwałych zmian w przedsiębiorstwie. Dzięki temu, nabywają niezbędne kompetencje dla liderów zespołów rozwiązywania problemów.

Poza wiedzą z tematyki zarządzania jakością, Problem Solving Team Leader musi posiadać kompetencje menedżerskie (kompetencje miękkie), takie jak umiejętność komunikacji i współpracy w zespole, zarządzania swoim czasem oraz kierowania zespołem podwładnych pracowników.

Cykl szkolenia problem solving team leader

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Problem Solving Team Leader

Celem szkolenia jest przygotowanie do samodzielnego pełnienia funkcji Team Leadera Zespołów Rozwiązywania Problemów – Problem Solving. Poprzez połączenie wiedzy inżynierskiej, związanej z metodykami rozwiązywania problemów, z wiedzą menedżerską – niezbędną w przypadku kierowania zespołem. Szkolenie łączy umiejętności z zakresu metod zarządzania jakością, wykorzystywanych w Problem Solving, z programami rozwiązywania problemów, stosowanymi w największych światowych przedsiębiorstwach oraz kompetencjami dotyczącymi kierowania zespołami rozwiązywania problemów.

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

  • Poznanie oraz umiejętność wykorzystania metod doskonalenia jakości i rozwiązywania problemów.
  • Poznanie najlepszych praktyk w zakresie metod Problem Solving – szczególnie arkusza A3.
  • Umiejętność identyfikacji przyczyn źródłowych problemu, stosowania narzędzi wspomagających rozwiązywanie problemu i wprowadzania działań korygujących i zapobiegawczych.
  • Nabycie kompetencji miękkich, pozwalających na organizację własnego czasu, podczas codziennego wykonywania obowiązków Team Leadera.
  • Umiejętność zarządzania zespołem oraz efektywnego przywództwa.
  • Możliwość przedyskutowania doboru narzędzi i osiągniętych rezultatów, dotyczących własnych działań w zakresie Problem Solving.
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Pracownicy komórek doskonalenia, kadra kierownicza wysokiego i średniego szczebla, inżynierowie, liderzy, wszystkie osoby, zainteresowane poznaniem kompleksowej metodyki rozwiązywania problemów.

certyfikaty

CERTYFIKATY

Podwójna certyfikacja:
Szkolenie zakończone jest uzyskaniem Certyfikatu – Problem Solving Team Leader, nadawanego przez partnera jednostki certyfikującej – TUV – TVVPOL TÜV Thüringen Partner.

Więcej o certyfikacji TUV dowiesz się tutaj: Certyfikacja

Objęte jest też dodatkowym certyfikatem LQcert – Specjalista ds. rozwiązywania problemów w organizacji.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA
Problem Solving Team Leader

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

32 godziny – 4 dni po 8 godzin

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Marek, Jakub lub Bartek. Sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Program szkolenia problem solving team leader

Moduł I
Moduł II
Moduł III
Rozwiń wszystko

Opinie uczestników

Kontakt z prowadzącym, praca w grupie, robienie ćwiczeń. 

Dużo przykładów, cierpliwy trener, dobrze dobrana grupa, dobrze rozplanowany harmonogram. 

 

Dużo ćwiczeń, które ugruntowały wiedzę.  

 

Prowadzący poświęca czas na tłumaczenie, jest bardzo cierpliwy.  

Przekazanie wiedzy (trudnego tematu) w sposób czytelny.  

Dużo przykładów, cierpliwość prowadzącego, jego chęć tłumaczenia i wracania do wcześniej omawianych treści, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

Opcje cenowe

Moduł Problem Solving z A3
Moduł Narzędzia i metody
Moduł Kompetencji menedżerskich
Certyfikat LQcert
Certyfikat TUV
Ilość dni szkoleniowych
Koszt inwestycji

Problem Solving foundation

1 dzień
1090 zł

PROBLEM SOLVING Practitioner

3 dni
2290 zł

PROBLEM SOLVING Team Leader

4 dni
2990 zł
Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem