Szkolenie QRQC oraz RCA Root Cause Analysis

Koszt inwestycji1090 zł netto / osoba

Teraz to szkolenie zrealizujesz także w formule online na żywo.
Więcej informacji znajdziesz tutaj: Szkolenia online Lynsky Solutions

QRQC – Quick Response Quality Control, czyli Szybka Reakcja na Problemy Jakościowe, służy do reagowania na problemy jakościowe natychmiast po ich wystąpieniu i bezpośrednio w miejscu, w którym wystąpiły. Podstawą funkcjonowania QRQC jest świadomość, wszystkich pracowników organizacji, znaczenia bezzwłocznej reakcji w rozwiązaniu problemu. Szybka Reakcja na Problemy Jakościowe składa się z czterech etapów: wykrywanie problemu, komunikacja problemu, analiza problemu, weryfikacja problemu.

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
QRQC oraz RCA Root Cause Analysis

Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie QRQC – Quick Response Quality Control i analizy przyczyn źródłowych – Root Cause Analysis. Szkolenie pokazuje możliwości zastosowania w przedsiębiorstwie QRQC oraz Root Cause Analysis. Uczestnicy uczą się, jak stosować w praktyce QRQC oraz jak skutecznie szukać przyczyn źródłowych powstałych problemów.

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Znajomość metody QRQC oraz analizy przyczyn źródłowych.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metody QRQC.
 • Znajomość technik wykorzystywanych w analizie przyczyn źródłowych.
 • Umiejętność odnajdywania przyczyn źródłowych z wykorzystaniem analizy przyczyn źródłowych.
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Pracownicy działów jakości, produkcji, logistyki, kadra kierownicza oraz wszyscy, chcący zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie QRQC oraz Root Cause Analysis.

Warsztaty i ćwiczenia

Warsztaty i ćwiczenia

Warsztaty dotyczące rozwiązywania rzeczywistego problemu, zgodnie z metodyką QRQC + RCA stanowią 70% czasu szkolenia.

Program szkolenia

Program szkolenia
QRQC oraz RCA Root Cause Analysis

 1. Analiza przyczyn źródłowych – Root Cause Analysis:
  – przyczyny a objawy – potrzeba definiowania przyczyny pierwotnej,
  – definicja przyczyny pierwotnej,
  – działania korygujące i zapobiegawcze w doskonaleniu procesów,
  – rola pracy zespołowej w rozwiązywaniu problemów,
  – sformułowanie problemu badawczego
 2. Analityczne i statystyczne narzędzia wykorzystywane w metodzie RCA:
  – burza mózgów,
  – diagram Ishikawy,
  – diagram pokrewieństwa,
  – diagram relacji,
  – diagram Pareto-Lorenza,
  – wybrane narzędzia statystyczne
 3. Metodyka QRQC i jej cele
 4. Podejście San Gen Shugi w QRQC
 5. Podstawowe kroki QRQC
  – detekcja, komunikacja, analiza, weryfikacja
 6. Techniki i metody w praktyce QRQC – warsztaty:
  – PDCA,
  – 5W2H,
  – metoda 4M,
  – FTA Factor Tree Analysis – dla wystąpienia i dla niewykrycia,
  – 5WHY – analiza przyczyny źródłowej
 7. Przebieg analizy QRQC z wykorzystaniem narzędzi PDCA-FTA:
  – natychmiastowa reakcja – formularz QRQC,
  – wprowadzanie zabezpieczeń,
  – analiza i akcje korygujące – PDCA-FTA,
  – wdrożenie działań korygujących i zapobiegawczych – wybór rozwiązań i walidacja,
  – budowanie bazy wiedzy i audyt – karty Nauki LLC (z Lesson Learned Card),
  – standaryzacja rozwiązań
 8. QRQC oraz RCA – case study
 9. QRQC oraz RCA – warsztaty z zastosowania metod w praktyce podczas rozwiązywania problemu
certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Potwierdzenie umiejętności QRQC RCA– rejestrowany Certyfikat LQcert wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

8 godzin – 1 dzień

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Adam lub Karol. Sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Opinie uczestników

Podobała mi się tematyka, przekazane informacje oraz wskazanie, jak i gdzie je wykorzystać.

Informacje przekazywane w sposób prosty i przystępny.

Dużo przykładów, wiele różnych narzędzi, ukazanie różnego wykorzystania.

Otwartość, możliwość stałej konsultacji

Zgodność programu z opisem, przydatne materiały.

Czas na zrobienie zadania, omówienie wyników na tablicy + interpretacja – wszystko jasne i zrozumiałe.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem