Scrum Master

Koszt inwestycjiOd 1690 zł netto / osoba

Każda organizacja, która zdecyduje się na zastosowanie metodyki Scrum potrzebuje koordynatora, który będzie zarządzał tym całym procesem. Taką osobą jest Scrum Master, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania metodyki zwinnej. Do zadań Scrum Mastera należy wsparcie właściciela produktu, zespołu deweloperskiego oraz samej organizacji. Powinien m.in. potrafić przeciwdziałać potencjalnym problemom, dbać o stosowanie się do zasad metodyki Scrum czy potrafić wytłumaczyć członkom zespołu ich rolę w całym kolektywie.  

Istota roli Scrum Mastera polega na czuwaniu nad realizacją planu danego projektu, w nawiązaniu do metodyki Scrum. Pełna realizacja projektu według tej metodyki znacząco zwiększa szanse na powodzenie całego przedsięwzięcia. 

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Scrum Master

Głównym celem kursu Scrum Master jest przekazanie wiedzy dotyczącej roli, obowiązków i odpowiedzialności Scrum Mastera. W ramach kursu znajdzie się miejsce na omówienie samej metodyki Scrum, jak również na prezentację zbioru dobrych praktyk i doświadczeń. W trakcie szkolenia odbędą się również warsztaty, których celem będzie empiryczne poznanie zasad metodyki Scrum oraz roli Scrum Mastera. 

Szkolenie oprócz przekazania podstaw teoretycznych ma w znakomitej większości walor praktyczny i warsztatowy. Dzięki temu uczestnicy są w stanie wykonać w przyszłości określone czynności w sposób samodzielny. 

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Zdobycie wiedzy ze zwinnego zarządzania projektami 
 • Zapoznanie się z regułami zwinnego środowiska pracy 
 • Zdobycie wiedzy z zakresu wdrożenia metody Scrum 
 • Zdobycie wiedzy z zakresu roli i odpowiedzialności Scrum Mastera 
 • Zapoznanie się ze zbiorem dobrych praktyk w działalności Scrum Mastera 
 • Wiedza z zakresu unikania najbardziej powszechnych błędów w działalności Scrum Mastera
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Kurs Scrum Master dedykowany jest osobom, które miały styczność z metodyką Scrum bądź zamierzają ją stosować. Szkolenie Scrum Master jest doskonałym wyborem dla reprezentantów działów biznesowych, IT czy zespołów projektowych i to niezależnie od branży. Szkolenie jest dla wszystkich tych, którzy pragną zapoznać się z założeniami Scrum, by po praktycznych warsztatach, móc je wdrożyć w swojej bieżącej pracy zawodowej. 

Warsztaty i ćwiczenia

Warsztaty i ćwiczenia

W trakcie szkolenia Scrum Master przeprowadzane są warsztaty z zakresu założeń metodyki Scrum oraz roli, obowiązków i odpowiedzialności Scrum Mastera. Przekazywana jest praktyczna wiedza na podstawie zbioru dobrych praktyk. Uczestnicy dowiedzą się również w jaki sposób unikać najbardziej powszechnych błędów oraz jak sprawnie nadzorować całość procesu zwinnego zarządzania projektem. 

Program szkolenia

Program szkolenia
Scrum Master

 1. Czym jest i jaki cel ma Scrum? 
  Scrum Body of Knowledge Guide 
  zarządzanie projektem a jego realizacja

  narzędzia Scrum 
  filary Scrum 
  –  zdarzenia w Scrum 
  artefakty Scrum 
  zasady Scrum 
 2. Scrum Master jako lider 
  rola Scrum Mastera 
  obowiązki Scrum Mastera
  cechy dobrego Scrum Mastera 
  praca z zespołem deweloperskim
  praca z właścicielem produktu   
 3. Prezentacja i omówienie zbioru najlepszych praktyk 
  jakich błędów można uniknąć? 
  kiedy wybrać Scrum? 
  omówienie wielopoziomowego planowania 
  identyfikacja zaległości produktu 
 4. Charakterystyki skutecznych Scrum Masterów, zespołów deweloperskich i właścicieli produktów 
 5. Pryncypia Scrum
  kontrola procesu 
  samoorganizowanie się 
  współpraca interdyscyplinarna 
  priorytetyzacja 
 6. Charakterystyka Sprintu 
  zdarzenia:
  a. Sprint Planning – planowanie sprintu 
  b. Daily Scrum – codzienny Scrum 
  c. Sprint Retrospective – retrospekcja Sprintu 
  d.
  Przegląd Sprintu
 7. Czynnik ludzki w Scrum 
  grupa robocza a zespół 
  samoorganizacja pracy 
  podział zadań w zespole interdyscyplinarnym 
  case z wieloma zespołami realizującymi skomplikowany projekt czy usługę 
 8. Warsztaty 
certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Scrum Master – rejestrowany Certyfikat LQcert wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Szkolenie ma formę warsztatów, jest połączeniem zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych, które pozwalają na zmaksymalizowanie efektywności szkolenia. W trakcie szkolenia Scrum przeprowadzane są warsztaty z zakresu założeń metodyki Scrum. Uczestnicy kursu zapoznają się z rolą, obowiązkami i odpowiedzialnością Scrum Mastera, a dzięki praktycznemu walorowi szkolenia będą w stanie zarządzać projektem według metodyki Scrum. 

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

16 godzin – 2 dni po 8 godzin

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Piotr. Sprawdź jego doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions 

Opinie uczestników

Trener jest osobą, która ewidentnie zna się na rzeczy.
Wszystko skrupulatnie zaplanowane.
Dobry balans – wykład vs warsztat praktyczny.

Szkolenie było w formie warsztatu, ciągła dyskusja, możliwość zadawania pytań i wymiany doświadczeń.

Profesjonalizm oraz kreatywność trenera.

Informacje merytoryczne, sposób prowadzenia.

Jasno przekazywana wiedza, dobra organizacja czasu pracy trenera.

Wykorzystam wiedzę praktyczną w pracy zawodowej.

Zdolność trenera do zainteresowania grupy nawet trudnymi i ciężkimi zagadnieniami.

Praktyczne zastosowanie wiedzy; indywidualne podejście.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem