Scrum od podstaw

Koszt inwestycjiOd 1690 zł netto / osoba

Scrum to zwinna koncepcja, która służy do wytwarzania nowych usług czy produktów. 

Wielu ludzi bardzo często kojarzy Scrum z metodą Agile. O ile zarówno jedno i drugie podejście kładzie nacisk na stałe doskonalenie się, to Scrum bardziej oznacza ramy postępowania a Agile sposób myślenia. Łączy je jednak to, że dzięki nim realizuje się projekty, które mają większą szansę na pomyślne zakończenie. Sam Scrum koncentruje się na wnioskach pochodzących z bieżących efektów prac, które pozwalają na sprawną weryfikację założeń. Jego zastosowanie pozwala na otrzymanie założonych rezultatów w wyznaczonych terminach. Scrum utożsamiany bywa z branżą IT, ale z powodzeniem stosowany jest w administracji, marketingu, produkcji czy sprzedaży. Jego atutem jest to, że dostarczamy klientowi produkt w małych odstępach czasu i w małych próbkach. Poprzez to możemy otrzymać od klienta odpowiedni feedback i dostosować kolejne fazy do tych, aktualnych oczekiwań.  

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Scrum od podstaw

Głównym celem kursu Scrum jest wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu podstaw i zasad funkcjonowania szkieletu Scrum. Sporo miejsca poświęcone zostanie na priorytetyzację wymagań i weryfikację założeń danego projektu. Po szkoleniu jego uczestnik będzie w stanie w bardziej przewidywalny sposób zrealizować prace i powiększyć ich wartość biznesową. 

Szkolenie oprócz przekazania podstaw teoretycznych ma w znakomitej większości walor praktyczny i warsztatowy. Dzięki temu uczestnicy są w stanie wykonać w przyszłości określone czynności w sposób samodzielny. 

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Zdobycie wiedzy z zasad korzystania z Frameworku Scrum 
 • Zapoznanie się z regułami oraz rolami w Scrum 
 • Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu istoty samoorganizowania się i doświadczenia w sprawnej realizacji projektów 
 • Zdobycie doświadczenia w zakresie budowy przyrostów produktu 
 • Poznanie przeznaczenia ról, wydarzeń i artefaktów Scrum 
 • Zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej pracy w Sprintach i najczęściej występujących problemów. 
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Kurs Scrum podstawy dedykowany jest osobom, które chcą dopiero poznać zasady Scrum lub zamierzają w niedalekiej przyszłości pracować według jego metodyki. Szkolenie Scrum podstawy będzie doskonałym wyborem dla kadry zarządzającej, przedstawicieli działów IT, sprzedaży czy marketingu w niemal każdej organizacji. Szkolenie jest dla wszystkich tych, którzy pragną zapoznać się z założeniami Scrum, by po praktycznych warsztatach, móc pracować w zespole scrumowym lub z nim kooperować. 

Warsztaty i ćwiczenia

Warsztaty i ćwiczenia

W trakcie szkolenia Scrum podstawy przeprowadzane są warsztaty z zakresu założeń Scrum. Przekazywana jest praktyczna wiedza, która pozwoli na sprawniejsze zrealizowanie rozmaitych projektów w niedalekiej przyszłości. Uczestnicy zapoznają się z przebiegiem iteracji, szkieletem Scrum oraz dowiedzą się, w jaki sposób sprawnie monitorować przebieg projektu. 

Program szkolenia

Program szkolenia
Scrum od podstaw

 1. Wstęp do Scrum:
  Agile i Lean – podstawowe założenia i zasady funkcjonowania 
  zarządzanie tradycyjne a podejście zwinne 

  teoria złożoności i myślenie złożone 
 2. Szkielet (Framework) Scrum:
  teoria i najważniejsze zasady Scrum 
  czas trwania, częstość występowania procesów w Scrum 
  charakterystyka artefaktów w Scrum
  2.1  Product Backlog, czyli zestaw wymagań względem produktu 
  2.2 Sprint Backlog 
  2.3 Przyrost (ang. Increment), czyli rezultat prac w Sprincie 
  zdarzenia, filary i role w Scrum – zwięzłe omówienie 
  rejestr blokad
  definicja gotowości 
  definicja ukończenia 
 3. Czynnik ludzki w Scrum:
  grupa robocza a zespół 
  samoorganizacja pracy 
  podział zadań w zespole interdyscyplinarnym  
  case z wieloma zespołami realizującymi skomplikowany projekt czy usługę 
 4. Modelowy zespół Scrum:
  4.1 Product Owner (z ang. Właściciel produktu) 
  4.2 Scrum Master dbający o harmonijny i efektywny rozwój produktu, usługi czy projektu 
  4.3 Development Team (z ang. Zespół deweloperski) 
  – podział odpowiedzialności i ról w zespole Scrum 
 5. Przebieg procesu iteracji:
  analiza postępów prac 
  wypalenie zespołu, jego prędkość 
 6. Zdarzenia i procesy w Scrum:
  charakterystyka Sprintu 
  zdarzenia: 
  6.1 Sprint Planning – planowanie sprintu 
  6.2 Daily Scrum – codzienny Scrum 
  6.3 Sprint Retrospective – retrospekcja Sprintu 
  6.4 Przegląd Sprintu 
 7. Scrum w praktyce
  realizacja symulacyjnej gry – praktyka i zastosowanie zdobytej wiedzy 
  określenie niezbędnych etapów i kroków do wdrożenia Scrum w swoim przedsiębiorstwie lub organizacji 
  dyskusja – odpowiedzi na pytania i wątpliwości 
certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Rejestrowany Certyfikat LQcert potwierdzający zdobyte kompetencje w zakresie podstaw Scrum wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Kurs Scrum ma formę warsztatów, jest połączeniem zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych, które pozwalają na zmaksymalizowanie efektywności szkolenia. W trakcie szkolenia Scrum przeprowadzane są warsztaty z zakresu podstawowych założeń Frameworku Scrum. Uczestnicy kursu Scrum zapoznają się z wiedzą dotyczącą przebiegu iteracji a także w jaki sposób można sprawnie monitorować przebieg danego projektu. 

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

16 godzin – 2 dni po 8 godzin

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Piotr. Sprawdź jego doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions 

Opinie uczestników

Trener jest osobą, która ewidentnie zna się na rzeczy.
Wszystko skrupulatnie zaplanowane.
Dobry balans – wykład vs warsztat praktyczny.

Szkolenie było w formie warsztatu, ciągła dyskusja, możliwość zadawania pytań i wymiany doświadczeń.

Profesjonalizm oraz kreatywność trenera.

Informacje merytoryczne, sposób prowadzenia.

Jasno przekazywana wiedza, dobra organizacja czasu pracy trenera.

Wykorzystam wiedzę praktyczną w pracy zawodowej.

Zdolność trenera do zainteresowania grupy nawet trudnymi i ciężkimi zagadnieniami.

Praktyczne zastosowanie wiedzy; indywidualne podejście.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem