Szkolenie Six Sigma Green Belt

Koszt inwestycjiOd 4890 zł netto / osoba
Online od 4690 zł netto / osoba

Teraz to szkolenie zrealizujesz także w formule online na żywo.
Więcej informacji znajdziesz tutaj: Szkolenia online Lynsky Solutions

Six Sigma jest skuteczną metodą obniżania kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, przy jednoczesnej poprawie poziomu jakości produktów i zwiększeniu zadowolenia klienta. Metoda wywodzi się z międzynarodowych korporacji, takich jak Motorola oraz General Electric i od wielu lat znajduje zastosowanie w doskonaleniu procesowym, również w mniejszych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Six Sigma skupia się na poprawiesix poziomu jakości i obniżeniu kosztów w ujęciu biznesowym, poprzez zastosowanie metod zarządzania jakością, produkcją oraz analiz i wnioskowania statystycznego.

Kierownik (Green Belt) i aktywny członek zespołu doskonalącego Six Sigma, powinien rozumieć zasady funkcjonowania metody Six Sigma i znać jej główne założenia. Green Belt szczegółowo zapoznaje się z algorytmem DMAIC, potrafi formułować problemy i cele w ujęciu biznesowym, opanowuje narzędzia statystyczne i metody zarządzania, które potrafi skutecznie zastosować w każdym z kroków projektu doskonalącego.

Uczestnik szkolenia potrafi jasno precyzować cele, identyfikować problemy i związane z nimi koszty oraz interpretować wyniki analiz, uzyskanych przez członków zespołu. Jest w pełni przygotowany do aktywnego uczestnictwa w pracach zespołu doskonalącego Six Sigma, a także samodzielnego poprowadzenia projektu Six Sigma na poziomie Green Belt oraz raportowania jego wyników wyższemu kierownictwu.

Cykl szkoleń Six Sigma prowadzony jest przez doświadczonych trenerów, będących certyfikowanymi Six Sigma Black Beltami oraz Six Sigma Master Black Beltami. Liczne ćwiczenia i prezentowane podczas szkolenia case studies, doskonale wpisują się w filozofię Six Sigma, opartą na praktycznym działaniu.

Jesteśmy prekursorami Kompleksowego Modułowego Programu Rozwoju Kompetencji Six Sigma w Polsce

 

Cykl szkolenia Six Sigma Green Belt

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z istotą, pojęciami Six Sigma oraz jej celami i narzędziami. Uczestnik szkolenia szczegółowo zapoznaje się z algorytmem DMAIC i opanowuje narzędzia i metody, które potrafi skutecznie zastosować w każdym z kroków projektu.
Uczestnik potrafi jasno precyzować cele, identyfikować problemy i związane z nimi koszty, interpretować wyniki uzyskanych analiz przez członków zespołu. Uczestnik jest w pełni przygotowany do aktywnego uczestnictwa w pracach zespołu doskonalącego Six Sigma i samodzielnego poprowadzenia projektu Six Sigma na poziomie Green Belt.

korzysci ze szkolenia

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 • Poznanie jednej z najskuteczniejszych metod zarządzania jakością.
 • Poznanie metodyki realizacji projektów w ramach Six Sigma – algorytmu doskonalenia DMAIC.
 • Umiejętność jasnego precyzowania celów i zadań.
 • Umiejętność opracowania planu zbierania danych i próbkowania.
 • Poznanie i umiejętność zastosowania, w realnych przypadkach, narzędzi statystycznych i metod zarządzania, wykorzystywanych w Six Sigma.
 • Umiejętność interpretowania i zastosowania w praktyce kart kontrolnych (SPC), analiz systemów pomiarowych (MSA) i zaplanowania eksperymentu (DOE).
 • Umiejętność analizy zebranych danych, z wykorzystaniem podstawowych statystyk i metod graficznej analizy danych.
 • Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa i realizacji zadań w projektach Six Sigma.
 • Przygotowanie do samodzielnego pokierowania zespołem, w ramach realizowanego własnego projektu doskonalącego.
 • Umiejętność przeprowadzenia niezbędnych analiz z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych (Excel).
 • Znajomość możliwych do zastosowania programów statystycznych wspierających analizy statystyczne.
Dlaczego szkolenia Six Sigma Green Belt w Lynsky Solutions?

DLACZEGO SIX SIGMA GREEN BELT W LYNSKY SOLUTIONS?

 • Dwie intensywne trzydniowe sesje  trening wiedzy i umiejętności. 
 • Prowadzący  eksperci Master Black Belt i Black Belt z bogatym doświadczeniem. 
 • Forma warsztatowa z case studies i licznymi ćwiczeniami. 
 • Dostęp do platformy e-learningowej z dodatkowymi materiałami oraz darmowe szablony do wykorzystania.
 • Doświadczenie w postaci tworzenia projektu Six Sigma Green Belt. 
 • Możliwość konsultacji z trenerem. 
PROFIL UCZESTINKÓW

PROFIL UCZESTINKÓW

Managerowie, kierownicy operacyjni, liderzy, specjaliści ds. jakości, produkcji i usług, inżynierowie jakości/produkcji/procesów, specjaliści ds. doskonalenia procesów produkcyjnych i usługowych, pełnomocnicy ds. jakości, project managerowie, którzy będą aktywnie uczestniczyć w realizacji projektów Six Sigma, a także chcą samodzielnie prowadzić projekty doskonalące.

certyfikaty

CERTYFIKATY

Szkolenie objęte jest podwójną Certyfikacją Six Sigma Green Belt. Uczestnicy otrzymują rejestrowane Certyfikaty Six Sigma Green Belt potwierdzające nabyte kompetencje. Warunkiem uzyskania pierwszego Certyfikatu Six Sigma Green Belt jest ukończenie szkolenia oraz pozytywny wynik Egzaminu Certyfikacyjnego. Drugi Certyfikat Six Sigma Green Belt jest wydawany po obronie projektu Six Sigma [patrz sekcja: Projekt Six Sigma].

Nasze programy szkoleniowe i proces certyfikacji są zgodne ze standardami stosowanymi przez światowe organizacje ASQ, CSSC i IASSC oraz normami ISO 18404:2015 i ISO 13053:2011. Certyfikaty wydawane przez  LQcert – Lynsky Solutions w wersji dwujęzycznej: polsko-angielskiej.

Egzamin Certyfikacyjny Six Sigma Green Belt w innym terminie: gratis

PROJEKT SIX SIGMA

W trakcie trwania szkolenia zdobywasz potrzebną wiedzę i umiejętności, a następnie nadchodzi czas na przygotowanie własnego projektu Six Sigma Green Belt!

Jak to zrobić?

 1. Zapoznaj się z wytycznymi do wykonania projektu. Ustal temat i zakres projektu.
 2. Przystąp do działania!
 3. Nie wiesz jak? Masz problem? Nasi eksperci będą przy Tobie! Możesz konsultować swój projekt podczas sesji szkoleniowych.
 4. Utknąłeś na dobre? Zawsze masz możliwość dobrania pakietu konsultacji/analiz i bezpośrednio konsultować swój projekt z naszymi ekspertami w formule online, w naszej siedzibie lub w Twojej firmie. Sprawdź możliwość zakupu dodatkowych konsultacji: Konsultacje projektowe
 5. Projekt gotowy? Prześlij do nas dokumentację projektową. Przyszedł czas na jego obronę!
 6. Powodzenia!

Obrona projektu jest drugim krokiem Certyfikacji Six Sigma Green Belt [sprawdź sekcję Certyfikaty].
Czas na obronę projektu to 6 miesięcy od daty ukończenia szkolenia. Ocenie podlega praktyczne wykorzystanie narzędzi Six Sigma w cyklu DMAIC.
Jeśli nie możesz prowadzić projektu na własnych danych, zapytaj nas o dodatkowe możliwości.

 

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Pełne szkolenie trwa 48 godzin – 6 dni szkoleniowych.
Moduł I + II + III – Green Belt – trwa 6 dni.

Szkolenie Six Sigma Green Belt stanowi I, II i III moduł cyklu szkoleń Six Sigma.
Kolejne poziomy: Upgrade to Six Sigma Black Belt oraz Lean Six Sigma.
Możesz też od razu wziąć udział w szkoleniu: Six Sigma Black Belt

forma szkolenia

Forma szkolenia

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.
Wykorzystywana jest także platforma e-learningowa.
Uczestnicy szkolenia otrzymują dostęp do dodatkowych materiałów i szablonów gotowych do wykorzystania.

TRENER

TRENER

Szkolenie prowadzone przez Certyfikowanych Master Black Beltów i Black Beltów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

PROGRAM Szkolenia Six Sigma Green Belt

Moduł I
Moduł II
Moduł III
Rozwiń wszystko

opinie uczestników

Trener odpowiadał na każde pytanie, podawał przykłady z życia lub przemysłu/biznesu, posiada wysoką wiedzę statystyczną i umie przetłumaczyć w bardziej przystępny sposób zagadnienia matematyczne. Najbardziej podobało mi się rysowanie wielu wykresów, które obrazowały konkretne zadania.

Bardzo dobre prowadzenie zajęć. Czuje się, że trener „czuje” grupę. 

Wysoka umiejętność komunikacji z uczestnikami, bardzo dobra organizacja i elastyczność w przypadku zakłóceń/trudności np. technicznych. Stopniowe przechodzenie do dalszego materiału bez pośpiechu, dobrze wyliczony czas na zadania i tłumaczenie. Udostępnienie wielu praktycznych materiałów w różnej formie dla uczestników. Duże zaangażowanie osób prowadzących w przekazanie wiedzy.

Prowadzący z bogatą wiedzą i pasją.

Wszystkie zagadnienia wyjaśnione jasno. Nie było problemu z wyjaśnieniem nawet tych trudniejszych tematów.

Przykłady i możliwość używania narzędzia Excel.  

Rzeczowo, dobre tempo, wyjaśnianie zagadnień, ciekawe przykłady, dobre ćwiczenia.

Konkretne i treściwe odpowiedzi na pytania; bardzo dobra organizacja i przygotowanie trenera; treści zadania na arkuszu lub w pliku pozwalające na powrót do nich i przypomnienie sobie; omawianie zadań i wyników z uczestnikami; konfrontowanie danych/wyników/wykresów z przykładami/rzeczywistością; przyjazna atmosfera szkolenia.

Całość była bardzo dobra.

Wysoka kultura i stopień przygotowania merytorycznego i technicznego trenerów do szkolenia; umiejętność rozmawiania i cierpliwość do zadawanych pytań do tematyki szkolenia; wygodnie rozplanowany czas szkolenia z przerwami; dostęp do materiałów w różnej formie; wygodna możliwość wykonania zadań w grupie w przypadku szkoleń online; stopniowe przeprowadzanie kursanta przez obszerny materiał i wiele zagadnień.

Zdolność trenera do zainteresowania grupy, nawet trudnymi i ciężkimi zagadnieniami.

Bardzo dokładna analiza przypadków; obliczenia robione na żywo przez prowadzącego; prowadzący wypowiada się w sposób jasny, reaguje na stan uczestników i robi przerwy kiedy to konieczne.

Praktyczne przykłady, strukturalne podejście tzn. większe przyswajanie wiedzy, rzeczywiste przykłady (bardzo realne),nie zniechęcenie statystyką.

Przykłady z różnych branż, życiowe.

Trenerzy posiadają wiedzę, odpowiadali sprawnie na pytania. Przykłady były klarowne i zrozumiałe.

Różnorodność materiałów i pomocni trenerzy.

Dużo przykładów, cierpliwy trener, dobrze dobrana grupa, dobrze rozplanowany harmonogram.

Profesjonalne prowadzenie, łatwa interakcja z prowadzącym, proste przekazywanie skomplikowanych rzeczy.

Duża wiedza merytoryczna trenera, sposób przedstawiania trudnych kwestii statystyki w przystępny sposób.

Realne przykłady, luźna atmosfera zajęć, zagadnienia dobrze wytłumaczone.

Wiele elementów technicznych i narzędziowych, które można wykorzystać na co dzień.

Świetne przykłady, atmosfera, warsztaty.

Przedstawianie zagadnień na rzeczywistych przykładach, szkolenie prowadzone w luźnej i przyjaznej atmosferze, dobrze wytłumaczone zagadnienia.

Prowadzący ma ogromną wiedzę i porusza się w temacie z lekkością. Fajna atmosfera.

Nacisk na ćwiczenia, praca na przykładach, dyskusja o doświadczeniach uczestników.

Dobrze przygotowane konspekty, otwartość na pytania, kameralność.

Przykłady z życia, ułatwiające zrozumienie tematu.

Różnorodność, dostosowanie do grupy, zmiany tempa, kiedy to konieczne.

Dużo praktycznych przykładów, umiejętność utrzymania skupienia w grupie.

Super prowadzący, wszystko jasne i klarowne.

Interesująca atmosfera, zachęcająca do dzielenia się własnymi doświadczeniami.

Bardzo dużo treści przekazanych w przystępny i zrozumiały sposób. Wiedza trenera i dobry kontakt z grupą.

Kompleksowość programu, każdy etap omówiony szczegółowo.

Opcje cenowe

white belt

MODUŁ I
1 dzień
 • Certyfikat LQcert
/netto

Zorganizuj jako szkolenie zamknięte

Zapytaj o wycenę indywidualną

Yellow belt

MODUŁ I + II
3 dni
 • Certyfikat LQcert
 • Opcja dokupienia Modułu V Lean Six Sigma + 990 zł netto
od 2890 zł/netto

Lean Six Sigma Yellow Belt

Moduł V

Dokup za +990 zł netto

Green Belt

MODUŁ I + II + III
6 dni
 • Certyfikat LQcert
 • Dostęp do platformy elearningowej - 16h
 • Realizacja projektu Green Belt
 • Konsultacje z Black Beltem/Master Black Beltem podczas sesji szkoleniowych
 • Możliwość dokupienia pakietu konsultacji
 • Wykorzystanie Excela
 • Prezentacja programów statystycznych
 • Szablony obliczeniowe w Excelu
 • Opcja dokupienia Modułu V Lean Six Sigma + 990 zł netto
od 4890 zł/netto

Lean Six Sigma Green Belt

Moduł V

Dokup za +990 zł netto

black belt

MODUŁ I + II + III + IV
10 dni
 • Certyfikat LQcert
 • Dostęp do platformy elearningowej - 24h
 • Realizacja projektu Black Belt
 • Konsultacje z Black Beltem/Master Black Beltem podczas sesji szkoleniowych
 • Możliwość dokupienia pakietu konsultacji
 • Wykorzystanie Excela
 • Prezentacja programów statystycznych
 • Zaawansowane szablony obliczeniowe w Excelu
 • Opcja dokupienia Modułu V Lean Six Sigma + 990 zł netto
od 8790 zł/netto

Lean Six Sigma Black Belt

Moduł V

Dokup za +990 zł netto

OPCJE

Warsztaty uzupełniające

Zapisz się na dwa lub więcej szkoleń i zyskaj rabat

Dodatkowe sesje konsultacyjne z ekspertami po szkoleniu

3 godziny w biurze Lynsky Solutions, online lub telefonicznie

Wizyta referencyjna w przedsiębiorstwie wraz z konsultacjami

w siedzibie przedsiębiorstwa

Yellow belt

Rabat 5%
 • Wizyta referencyjna wraz z konsultacjami

Konsultacje z Six Sigma Black Beltem lub Six Sigma Master Black Beltem

Zapytaj o cenę
Cena nie obejmuje kosztów delegacji i akomodacji

Green Belt

Rabat 10%
 • Konsultacje w biurze Lynsky Solutions lub online

Konsultacje z Six Sigma Black Beltem lub Six Sigma Master Black Beltem

+1390 zł netto
 • Wizyta referencyjna wraz z konsultacjami

Konsultacje z Six Sigma Black Beltem lub Six Sigma Master Black Beltem

Wycena indywidualna

Zapytaj o cenę
Cena nie obejmuje kosztów delegacji i akomodacji

black belt

Rabat 10%
 • Konsultacje w biurze Lynsky Solutions lub online

Konsultacje z Six Sigma Master Black Beltem

+1390 zł netto
 • Wizyta referencyjna wraz z konsultacjami

Konsultacje z Six Sigma Master Black Beltem lub Six Sigma Master Black Beltem

Wycena indywidualna

Zapytaj o cenę
Cena nie obejmuje kosztów delegacji i akomodacji

Cykl szkolenia Six Sigma Green Belt

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Dostęp do platformy elearningowej
Konsultacje Six Sigma
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem