Statystyka w Excelu

Koszt inwestycji1690 zł netto / osoba
Online 1590 zł netto / osoba

Teraz to szkolenie zrealizujesz także w formule online na żywo.
Więcej informacji znajdziesz tutaj: Szkolenia online Lynsky Solutions

Chcesz poznać funkcje Excela w zakresie statystyki? Bez trudu analizować dane, przeprowadzać analizy, a w rezultacie rozwiązywać napotykane problemy i uzyskiwać wymierne wyniki? To szkolenie jest dla Ciebie!

Szkolenie prowadzone jest przez specjalistów ds. metod statystycznych, którzy w prosty, klarowny sposób wprowadzą Cię do środowiska Excela.

Zyskaj wiedzę z zakresu zagadnień statystycznych, a także dowiedz się jak wykorzystać arkusz kalkulacyjny Excel do analizy danych i interpretowania wyników.

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Statystyka w Excelu

Podczas szkolenia, poznasz zagadnienia statystyczne w zakresie analizy danych oraz dowiesz się, jak skorzystać z narzędzi Excela, aby przeprowadzić analizy, rozwiązać problemy oraz uzyskać potrzebne wyniki.

Otrzymasz wiedzę statystyczną oraz nauczysz się, jakich funkcji i narzędzi, dostępnych w Excelu, użyć do statystycznej analizy danych. Poznasz bardzo dobrze funkcje Excela oraz Analysis ToolPak i będziesz umiał, z ich pomocą, przeprowadzić statystyczne analizy biznesowe.
Nauczymy Cię też, jak interpretować uzyskane wyniki – co one oznaczają oraz na co zwracać uwagę.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest znajomość Excela.

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Wiedza z zakresu zagadnień statystycznych.
 • Znajomość funkcji Excela potrzebnych do statystycznej analizy danych.
 • Umiejętność wykorzystania Excela w celu statystycznej analizy danych.
 • Umiejętność interpretacji uzyskanych wyników.
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Osoby, zajmujące się analizą danych oraz osoby, chcące poznać funkcje Excela w zakresie statystyki.

Warsztaty i ćwiczenia

Warsztaty i ćwiczenia

Ćwiczenia wykonywane w arkuszu Excel.

Program szkolenia

Program szkolenia
Statystyka w Excelu

 1. Wprowadzenie
 2. Podstawowe pojęcia statystyki opisowej: populacja, próba, zmienne losowe, hipoteza, istotność statystyczna
 3. Dobór próby – zasady zbierania danych
 4. Omówienie dodatku Analysis ToolPak – instalacja, uruchomienie, omówienie wad i zalet
 5. Elementy statystyki opisowej i ich realizacja za pomocą funkcji Excela oraz dodatku Analysis ToolPak
 6. Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej: prawdopodobieństwo, rozkład, najczęściej używane rozkłady (normalny, t-Studenta, chi kwadrat)
 7. Generowanie liczb losowych o różnych rozkładach
 8. Obliczanie przedziałów ufności
 9. Budowa arkuszy do wnioskowania statystycznego i porównanie dwóch grup (na przykładzie testu t-Studenta, Fishera-Snedecora, U Manna-Whitneya, testu dla proporcji, itp.)
 10. Analiza wariancji (ANOVA)
 11. Budowa arkusza do badania normalności rozkładu – testy nieparametryczne
 12. Wyszukiwanie potencjalnych zależności pomiędzy danymi: kowariancja i korelacja – obliczanie i interpretacja
 13. Analiza regresji liniowej i nieliniowej
certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Rejestrowany Certyfikat LQcert potwierdzający zdobyte kompetencje w zakresie statystyki w Excelu wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Praca z arkuszem kalkulacyjnym Excel.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

16 godzin – 2 dni po 8 godzin

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Radosław. Sprawdź jego doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Opinie uczestników

Trener jest osobą, która ewidentnie zna się na rzeczy.
Wszystko skrupulatnie zaplanowane.
Dobry balans – wykład vs warsztat praktyczny.

Szkolenie było w formie warsztatu, ciągła dyskusja, możliwość zadawania pytań i wymiany doświadczeń.

Profesjonalizm oraz kreatywność trenera.

Informacje merytoryczne, sposób prowadzenia.

Jasno przekazywana wiedza, dobra organizacja czasu pracy trenera.

Wykorzystam wiedzę praktyczną w pracy zawodowej.

Zdolność trenera do zainteresowania grupy nawet trudnymi i ciężkimi zagadnieniami.

Praktyczne zastosowanie wiedzy; indywidualne podejście.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem