single trainning banner

Bazy danych Oracle PL/SQL

Koszt inwestycjiOd 1590 zł netto / osoba

Według raportu firmy Garnter Oracle jest światowym potentatem w zakresie produkcji baz danych (posiada on niemal połowę udziałów na globalnym rynku baz danych). Oracle Database to obowiązująca nazwa dla relacyjnego systemu baz danych. Składa się ona z plików systemu operacyjnego, w których przechowujemy dane. System bazy danych Oracle składa się z instancji oraz struktur przechowywania danych.  

W bazie danych Oracle wbudowane są trzy języki: PL/SQL, SQL i Java. Język PL/SQL jest rozszerzeniem języka SQL, dzięki któremu jesteśmy w stanie utworzyć zmienne, instrukcje warunkowe, tabele wyjątków czy pętle. W bazie danych Oracle język ten używany jest do realizacji procedur, funkcji czy wyzwalaczy. Innymi słowy jest językiem programowania do pracy z relacyjną bazą danych Oracle. 

To na języku PL/SQL skupiamy się w realizacji szkolenia Oracle PL/SQL. 

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Bazy danych Oracle PL/SQL

Głównym celem szkolenia Oracle PL/SQL jest poznanie proceduralnego języka programowania, jakim jest PL/SQL. W trakcie kursu przekazana zostaje wiedza z zakresu budowania zapytań, tworzenia kodu skryptowego czy proceduralnego a także innych najważniejszych poleceń tego języka. W trakcie szkolenia jego uczestnicy zaznajomią się z wykorzystaniem transakcji autonomicznych oraz obsługą pakietów do grupowania kodu. Szkolenie oprócz przekazania podstaw teoretycznych ma w znakomitej większości walor praktyczny i warsztatowy. Dzięki temu uczestnicy są w stanie wykonać w przyszłości określone czynności w sposób samodzielny. 

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • praktyczna umiejętność użycia bazy danych Oracle w pracy zawodowej 
 • umiejętność stworzenia i wywołania procedur oraz funkcji 
 • umiejętność stworzenia i użycia rekordów 
 • wykorzystywanie języka DML do automatyzacji operacji manipulujących danymi 
 • umiejętność tworzenia prostych zapytań SQL 
 • wiedza z zakresu użycia podstawowych technik analizy danych przy pomocy języka SQL 
 • umiejętność wykorzystywania kursorów
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Szkolenie dedykowane jest osobom, które znając już podstawy języka SQL oraz działając w Oracle Database chcą zapoznać się z możliwościami proceduralnego języka programowania, jakim jest PL/SQL w celu poszerzenia funkcjonalności zawartych w języku SQL o wykonane przez siebie funkcje czy procedury a także automatyzację innych czynności. 

 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

Ze względu na specyfikę szkolenia od uczestników wymagana jest podstawowa znajomość języka SQL. 

Warsztaty i ćwiczenia

Warsztaty i ćwiczenia

W trakcie szkolenia przeprowadzane są warsztaty z zakresu użytkowania Oracle Database a także praktycznego użytkowania języka PL/SQL. Spora uwaga skupiona jest na wiedzy z zakresu budowania zapytań, tworzenia kodu skryptowego czy proceduralnego a także innych najważniejszych poleceń tego języka. Dzięki warsztatowemu charakterowi szkolenia jego uczestnicy są w stanie w przyszłości wykonać określone czynności w bazie danych Oracle przy użyciu proceduralnego języka programowania – PL/SQL. 

Program szkolenia

Program szkolenia
Bazy danych Oracle PL/SQL

 1. Zakres szkolenia 
 2. Opis języka PL/SQL
  – tworzenie zapytań 
  – kursory jawne i niejawne – obsługa kursorów 
  – kooperacja z Database 
  – obsługa wyjątków 
  – prezentacja typów danych 
  – transakcje autonomiczne 
  – definiowanie i zarządzanie pakietami 
  -instrukcje warunkowe oraz iteracyjne 
  – procedury składowe i funkcje 
  – wyjątki i ich obsługa 
  – dynamiczny SQL w PL/SQL 
  – wyzwalacze bazodanowe i zarządzanie nimi 
  – uprawnienia użytkowników w PL/SQL – kontrola 
  – analiza kodu PL/SQL 
  – strojenie kodu PL/SQL 
  – dCL i DDL 
  – selekcja danych i manipulowanie nimi 
  – klauzule, operatory, funkcje 
  – funkcje analityczne 
  – PIVOT i UNPIVOT – rozszerzenia SQL dla hurtowni danych 
 3. Samodzielna praca, omówienie jej i podsumowanie. 
certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Rejestrowany Certyfikat LQcert potwierdzający zdobyte kompetencje w zakresie Bazy danych Oracle PL/SQL wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Kurs Oracle PL/SQL w Lynsky Solutions ma formę warsztatów. Jest połączeniem zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych wraz z przykładami, co pozwala na maksymalizację efektywności szkolenia. W ramach kursu nacisk kładziony jest na praktyczne wykorzystanie języka PL/SQL. W szkoleniu tym spora uwaga skupiona jest na wiedzy z zakresu budowania zapytań, tworzenia kodu skryptowego czy proceduralnego a także innych najważniejszych poleceń tego języka. 

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

16 godzin – 2 dni po 8 godzin

TRENER

TRENER

Specjalista Data Analysis i Business Intelligence.

Opinie uczestników

Trener jest osobą, która ewidentnie zna się na rzeczy.
Wszystko skrupulatnie zaplanowane.
Dobry balans – wykład vs warsztat praktyczny.

Szkolenie było w formie warsztatu, ciągła dyskusja, możliwość zadawania pytań i wymiany doświadczeń.

Profesjonalizm oraz kreatywność trenera.

Informacje merytoryczne, sposób prowadzenia.

Jasno przekazywana wiedza, dobra organizacja czasu pracy trenera.

Wykorzystam wiedzę praktyczną w pracy zawodowej.

Zdolność trenera do zainteresowania grupy nawet trudnymi i ciężkimi zagadnieniami.

Praktyczne zastosowanie wiedzy; indywidualne podejście.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem