Warsztaty 5S

Koszt inwestycji1090 zł netto / osoba

Lean Manufacturing jest zapoczątkowanym w Japonii systemem zarządzania przedsiębiorstwem, nastawionym na likwidację marnotrawstwa ze wszystkich występujących w nim procesów. Zaimplementowany w firmie, pozwala najpierw usunąć straty ze wszystkich procesów, a następnie tak zaplanować te procesy, aby nie generowały strat w przyszłości.

Straty (tzw. muda) związane są z nadprodukcją, zbędnymi zapasami, niepotrzebnym transportem, zbędnymi ruchami i procesami, a także z oczekiwaniem oraz wszelkimi powstałymi wadami. Redukcja strat jest możliwa, dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi Lean Manufacturing, do których należą m.in. 5S.

5S jest narzędziem Lean Manufacturing, pozwalającym na efektywne zarządzanie miejscem pracy oraz jego ciągłe doskonalenie, gwarantujące wzrost wydajności. Organizacja ta odbywa się w pięciu etapach: Selekcja- Systematyka – Sprzątanie – Standaryzacja – Samodyscyplina. Zastosowanie 5S, pozwala zredukować straty, występujące w procesach biurowych, a dzięki standaryzacji i samodyscyplinie, zapewnia utrzymanie uzyskanego stanu.

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Warsztaty 5S

Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie efektywnego wdrożenia i stosowania 5S.

korzysci ze szkolenia

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 • Znajomość metodyki 5S zarówno w zakresie teorii, jak i wdrażania.
 • Umiejętność identyfikowania strat.
 • Umiejętność stworzenia efektywnie zorganizowanego miejsca pracy, co pozwoli na:
  – poprawę warunków pracy,
  – wprowadzenie porządku i ładu na stanowisku pracy,
  – podniesienie wydajności pracy,
  – efektywne wykorzystanie przestrzeni biurowych.
 • Wzrost świadomości pracowników w zakresie ważności pracy na zorganizowanym stanowisku.
PROFIL UCZESTINKÓW

PROFIL UCZESTNIKÓW

Wszyscy pracownicy komórek Lean oraz ciągłego doskonalenia, pracownicy przedsiębiorstw, z wdrożonym oraz planowanym wdrożeniem 5S, wszyscy, chcący zdobyć lub usystematyzować wiedzę z zakresu standardu 5S.

Warsztaty i ćwiczenia

WARSZTATY I ĆWICZENIA

Podczas szkolenia wykonywana jest symulacja organizacji stanowiska na rzeczywistym sprzęcie.

Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA
Warsztaty 5S

 1. Wprowadzenie do Lean Manufacturing
 2. Historia systemów produkcyjnych – Toyota kontra Ford
 3. Przegląd narzędzi Lean Manufacturing
 4. Kaizen – japońska idea ciągłego doskonalenia
 5. Triada strat: muda, mura, muri i ich identyfikacja:
  – marnotrawstwo,
  – ĆWICZENIE 1 – Identyfikacja wartości dodanej w procesie,
  – przeciążenie,
  – nierównomierność
 6. 5S – Organizacja stanowiska pracy:
  – analiza sytuacji na stanowisku pracy,
  – selekcja: segregacja i wybór,
  – systematyka: porządek i ograniczenia,
  – sprzątanie: czyszczenie i kontrola,
  – standaryzacja: wypracowanie standardów i komunikacja,
  – samodyscyplina: utrzymanie osiągniętych wyników,
  – ĆWICZENIE 2 – Organizacja stanowiska montażowego,
  – ĆWICZENIE 3 – Idea tworzenia standardów,

 7. Zarządzanie wizualne,
 8. Audyt 5S
certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Rejestrowany Certyfikat LQcert potwierdzający zdobyte kompetencje w zakresie 5S wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych. Wykonywana symulacja 5S.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

8 godzin – 1 dzień

TRENER

Trener

To szkolenie poprowadzi trener Marek lub Karol. Sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Opinie uczestników

Szkolenie było w formie warsztatu; ciągła dyskusja; możliwość zadawania pytań i wymiany doświadczeń.

Sposób i metoda przekazywania wiedzy.

Komunikacja prowadzącego szkolenie z uczestnikami, podawane praktyczne przykłady do teoretycznych.

Wiedza na temat innych firm, która pozwoli na ciekawe rozwiązania w naszej firmie.

Tematyka poparta przykładami.

Przygotowanie trenera, potrafi odpowiedzieć na każde zadane pytanie.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem