Warsztaty SMED

Koszt inwestycji1090 zł netto / osoba

Lean Manufacturing jest zapoczątkowanym w Japonii systemem zarządzania przedsiębiorstwem, nastawionym na likwidację marnotrawstwa ze wszystkich występujących w nim procesów. Zaimplementowany w firmie, pozwala najpierw usunąć straty ze wszystkich procesów, a następnie tak zaplanować te procesy, aby nie generowały strat w przyszłości.

Straty (tzw. muda), związane są z nadprodukcją, zbędnymi zapasami, niepotrzebnym transportem, zbędnymi ruchami i procesami, a także z oczekiwaniem oraz wszelkimi powstałymi wadami. Redukcja strat jest możliwa, dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi Lean Manufacturing.

SMED jest narzędziem Lean Manufacturing, którego celem jest ograniczenie czasu przezbrojenia maszyny do jednocyfrowej liczby minut. SMED ma usprawniać procesy przezbrojenia pełne marnotrawstwa, dzięki rozdzieleniu operacji przezbrojenia na zewnętrzne i wewnętrzne, a następnie przekształcenie operacji wewnętrznych w zewnętrzne oraz dalsze usprawnienia.

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Warsztaty SMED

Poznanie i zrozumienie narzędzia SMED oraz umiejętność praktycznego wdrożenia go w przedsiębiorstwie. Poznanie technik i narzędzi pomocniczych przy wdrażaniu i stosowaniu SMED.

korzysci ze szkolenia

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

  • Znajomość metodyki SMED, zarówno w zakresie teorii, jak i wdrażania.
  • Umiejętność identyfikowania strat podczas przezbrojenia.
  • Znajomość etapów wdrażania SMED.
  • Umiejętność wdrożenia SMED.
  • Umiejętność wykorzystania narzędzi pomocniczych.
PROFIL UCZESTINKÓW

PROFIL UCZESTNIKÓW

Pracownicy działów utrzymania ruchu, mechanicy, kierownicy, brygadziści, mistrzowie, liderzy, operatorzy komórek Lean oraz ciągłego doskonalenia oraz wszystkie osoby, zainteresowane tematyką SMED.

Warsztaty i ćwiczenia

WARSZTATY I ĆWICZENIA

Podczas szkolenia, wykonywana jest praktyczna symulacja wdrażania narzędzia SMED, na rzeczywistym stanowisku pracy.

Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA
Warsztaty SMED

1. Krótka charakterystyka Lean Manufacturing
2. Triada strat: muda, mura, muri i ich identyfikacja:
– ĆWICZENIE 1 – Identyfikacja wartości dodanej
3. Przegląd narzędzi rozwiązywania problemów:
– burza mózgów,
– mapa myśli,
– 5Why,
– diagram Ishikawy
– ĆWICZENIE 2 – rozwiązywanie problemu przy użyciu metody 5 Why oraz diagramu Ishikawy
4. Idea standaryzacji w produkcji seryjnej:
– ĆWICZENIE 3 – Idea tworzenia standardów
5. Przezbrojenia w Systemie Produkcyjnym Toyoty
6. XX-wieczna ewolucja przezbrojeń maszyn – stworzenie fundamentalnych zasad SMED
7. SMED:
– etapy przezbrajania,
– operacje zewnętrzne i wewnętrzne w operacji przezbrojenia,
– przekształcenie charakteru wyodrębnionych operacji,
– standaryzacja wykonywanych czynności,
– doskonalenie działań
8. Wdrażanie SMED:
– ĆWICZENIE 4 – Zastosowanie SMED w praktyce – ćwiczenie stanowiskowe na zestawie symulacyjnym
9. Techniki i narzędzia pomocnicze przy wdrażaniu i stosowaniu SMED:
– lista kontrolna,
– wykres spaghetti,
– wykres Yamazumi
10. Korzyści płynące z zastosowania SMED w przedsiębiorstwie

certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Rejestrowany Certyfikat LQcert potwierdzający zdobyte kompetencje w zakresie SMED wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych. Wykonywana symulacja SMED.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie trwa 6 godzin – 1 dzień

TRENER

Trener

To szkolenie poprowadzi trener Marek lub Daniel. Sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

opinie uczestników

Bardzo przyjazna atmosfera podczas szkolenia

Przygotowanie trenera, potrafi odpowiedzieć na każde zadane pytanie

Angażowanie uczestników do aktywnego udziału w szkoleniu

Adekwatne treści szkolenia, bardzo dobry prowadzący

Wszystkie zagadnienia dokładnie wytłumaczone, czytelne i zrozumiałe materiały

Komunikacja prowadzącego szkolenie z uczestnikami

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem