single trainning banner

Warsztaty SMED

Koszt inwestycji1090 zł netto / osoba

Szukasz sposobu, dzięki któremu przekształcisz produkcję swojej firmy na lepsze? W takim razie sprawdź naszą ofertę dotyczącą warsztatów SMED! Nasza oferta dedykowana jest zarówno dla małych, jak i dużych przedsiębiorstw z różnych branż.

Czym są warsztaty SMED?

Warsztaty SMED to intensywny program szkoleniowy, który pomoże Ci zidentyfikować i wyeliminować straty czasu związane z przestojami produkcyjnymi. Metoda Single Minute Exchange of Die została opracowana przez japońskiego inżyniera Shigeo Shingo i jest jedną z kluczowych technik Lean Manufacturing. Jej głównym celem jest skrócenie czasu przestojów związanego z wymianą narzędzi, co prowadzi do wzrostu efektywności i wydajności procesu produkcyjnego.

Korzyści z udziału w warsztatach SMED

Dzięki wzięciu udziału w oferowanym przez nas szkoleniu dowiesz się m.in.:

  • – jak skracać czas przestojów,
  • – jak zwiększyć efektywność,
  • – jak ograniczyć straty produkcyjne,
  • – jak poprawić jakość.

Postaw na wiedzę i doświadczenie

Nasze szkolenia są prowadzone przez doświadczonych ekspertów, którzy posiadają bogate doświadczenie w dziedzinie Lean Manufacturing i optymalizacji procesów produkcyjnych. Podczas zajęć uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności w zakresie wdrażania metody.

Skontaktuj się z nami i poznaj więcej informacji!

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Warsztaty SMED

Poznanie i zrozumienie narzędzia SMED oraz umiejętność praktycznego wdrożenia go w przedsiębiorstwie. Poznanie technik i narzędzi pomocniczych przy wdrażaniu i stosowaniu SMED.

korzysci ze szkolenia

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

  • Znajomość metodyki SMED, zarówno w zakresie teorii, jak i wdrażania.
  • Umiejętność identyfikowania strat podczas przezbrojenia.
  • Znajomość etapów wdrażania SMED.
  • Umiejętność wdrożenia SMED.
  • Umiejętność wykorzystania narzędzi pomocniczych.
PROFIL UCZESTINKÓW

PROFIL UCZESTNIKÓW

Pracownicy działów utrzymania ruchu, mechanicy, kierownicy, brygadziści, mistrzowie, liderzy, operatorzy komórek Lean oraz ciągłego doskonalenia oraz wszystkie osoby, zainteresowane tematyką SMED.

Warsztaty i ćwiczenia

WARSZTATY I ĆWICZENIA

Podczas szkolenia, wykonywana jest praktyczna symulacja wdrażania narzędzia SMED, na rzeczywistym stanowisku pracy.

Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA
Warsztaty SMED

1. Krótka charakterystyka Lean Manufacturing
2. Triada strat: muda, mura, muri i ich identyfikacja:
– ĆWICZENIE 1 – Identyfikacja wartości dodanej
3. Przegląd narzędzi rozwiązywania problemów:
– burza mózgów,
– mapa myśli,
– 5Why,
– diagram Ishikawy
– ĆWICZENIE 2 – rozwiązywanie problemu przy użyciu metody 5 Why oraz diagramu Ishikawy
4. Idea standaryzacji w produkcji seryjnej:
– ĆWICZENIE 3 – Idea tworzenia standardów
5. Przezbrojenia w Systemie Produkcyjnym Toyoty
6. XX-wieczna ewolucja przezbrojeń maszyn – stworzenie fundamentalnych zasad SMED
7. SMED:
– etapy przezbrajania,
– operacje zewnętrzne i wewnętrzne w operacji przezbrojenia,
– przekształcenie charakteru wyodrębnionych operacji,
– standaryzacja wykonywanych czynności,
– doskonalenie działań
8. Wdrażanie SMED:
– ĆWICZENIE 4 – Zastosowanie SMED w praktyce – ćwiczenie stanowiskowe na zestawie symulacyjnym
9. Techniki i narzędzia pomocnicze przy wdrażaniu i stosowaniu SMED:
– lista kontrolna,
– wykres spaghetti,
– wykres Yamazumi
10. Korzyści płynące z zastosowania SMED w przedsiębiorstwie

certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Rejestrowany Certyfikat LQcert potwierdzający zdobyte kompetencje w zakresie SMED wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych. Wykonywana symulacja SMED.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie trwa 6 godzin – 1 dzień

TRENER

Trener

To szkolenie poprowadzi trener Marek lub Daniel. Sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

opinie uczestników

Bardzo przyjazna atmosfera podczas szkolenia

Przygotowanie trenera, potrafi odpowiedzieć na każde zadane pytanie

Angażowanie uczestników do aktywnego udziału w szkoleniu

Adekwatne treści szkolenia, bardzo dobry prowadzący

Wszystkie zagadnienia dokładnie wytłumaczone, czytelne i zrozumiałe materiały

Komunikacja prowadzącego szkolenie z uczestnikami

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem