Szkolenie KPI - Wskaźniki wydajności i mierniki procesów w praktyce

Koszt inwestycji1490 zł netto / osoba

Umiejętność zastosowania i obliczania wskaźników, a także mierników procesów, pozwala nie tylko na monitorowanie i sterowanie nimi, ale też na usprawnianie ich.

Podczas szkolenia, uczestnicy poznają stosowane w przedsiębiorstwach wskaźniki wydajności i mierniki procesów oraz uczą się ich praktycznego zastosowania i obliczania.

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
KPI - Wskaźniki wydajności i mierniki procesów w praktyce

Poznanie stosowanych w przedsiębiorstwach wskaźników wydajności i mierników procesów oraz nabycie umiejętności ich wdrożenia i obliczania.

korzysci ze szkolenia

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 • Wiedza z zakresu zarządzania przez cele.
 • Znajomość wskaźników wydajności i mierników procesu.
 • Umiejętność zastosowania wskaźników i mierników w praktyce.
 • Umiejętność interpretacji otrzymanych wskaźników, monitorowania wskaźników i stosowania działań usprawniających proces.
PROFIL UCZESTINKÓW

PROFIL UCZESTNIKÓW

Wszyscy pracownicy przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, chcący nabyć wiedzę praktyczną w zakresie stosowanych wskaźników wydajności i mierników procesów.

Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA
KPI - Wskaźniki wydajności i mierniki procesów w praktyce

 1. ZPC – Zarządzanie przez cele
 2. Kaskadowanie celów
 3. Istota stosowania wskaźników i mierników w procesach
 4. Obszary stosowania wskaźników wydajności i mierników procesów
 5. Kluczowe wskaźniki wydajności – KPI
 6. Mierniki procesów
 7. Obliczanie wskaźników i mierników
 8. Interpretacja wartości wskaźników i mierników
 9. Wizualizacja wskaźników i mierników oraz ich monitorowanie
 10. Możliwości usprawniania procesów, na podstawie wskaźników i mierników
certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Rejestrowany Certyfikat LQcert potwierdzający zdobyte kompetencje w zakresie KPI – wskaźników wydajności i mierników procesów w praktyce, wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie trwa 16 godzin – 2 dni po 8 godzin

TRENER

Trener

To szkolenie poprowadzi trener Marek lub Mariusz. Sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

opinie uczestników

Przygotowanie trenera, potrafi odpowiedzieć na każde zadane pytanie.

Angażowanie uczestników do aktywnego udziału w szkoleniu.

Adekwatne treści szkolenia, bardzo dobry prowadzący.

Przekazanie wiedzy (trudnego tematu) w sposób czytelny.

Dużo przykładów, cierpliwość prowadzącego – chęć tłumaczenia i wracania do wcześniej omawianych treści, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

Praca własna, ćwiczenia.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem