single trainning banner

Zarządzanie projektami według standardu PMI PMBok

Koszt inwestycjiOd 1690 zł netto / osoba

Jeśli zależy Ci, aby poznać kompleksowy program, który zapewnia wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego kierowania przedsięwzięciami zgodnie z wytycznymi Project Management Institute (PMI) i Project Management Body of Knowledge (PMBOK), to postaw na szkolenie „Zarządzanie projektami według standardu PMI PMBOK”.

Naucz się na nowo zarządzać projektami

Project Management Body of Knowledge jest uznawanym na całym świecie standardem dowodzenia koncepcjami, który dostarcza najnowszych praktyk i najlepszych metodologii w tej dziedzinie. Kurs skupia się na głównych obszarach sterowania przedsięwzięciami, takich jak kierowanie zasobami, kosztami, czasem, jakością, ryzykiem, komunikacją i integracją.

Czego dowiesz się podczas szkolenia?

Podczas kursu uczestnicy zdobywają wiedzę na temat kluczowych terminów, pojęć i narzędzi stosowanych w kierowaniu przedsięwzięciami. Dowiadują się, jak tworzyć plany projektowe, identyfikować cele, określać zadania, przydzielać zasoby i monitorować postęp. Otrzymują również wskazówki dotyczące skutecznego operowania ryzykiem i rozwiązywania problemów, które mogą pojawić się podczas realizacji przedsięwzięcia.

Szkolenie „Zarządzanie projektami według standardu PMI PMBOK” ma na celu nie tylko przekazanie teoretycznej wiedzy, ale także umożliwienie praktycznego zastosowania zdobytych umiejętności. Zapisz się już dzisiaj i naucz się zupełnie nowej jakości dowodzenia.

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Zarządzanie projektami według standardu PMI PMBok

Głównym celem szkolenia PMI PMBok jest przekazanie wiedzy, która pozwoli na bardziej świadome uczestnictwo w strukturach projektowych. W ramach szkolenia uczestnicy dowiedzą się o obszarach zarządzania projektami według PMI. Przekazana zostanie wiedza z zakresu inicjowania, planowania, realizacji, kontroli i zamykania projektu.  

Szkolenie PMI PMBok oprócz przekazania podstaw teoretycznych ma w znakomitej większości walor praktyczny i warsztatowy. Dzięki temu uczestnicy są w stanie wykonać w przyszłości określone czynności w sposób samodzielny. 

 

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Zapoznanie się z wiedzą dotyczącą PMI PMBok Guide,
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej inicjowania, planowania, realizacji, kontroli i zamykania projektu,
 • Zdobycie wiedzy z zakresu postrzegania środowiska realizacji projektu, 
 • Wiedza z zakresu struktury zarządzania projektami, 
 • Zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania projektem jako narzędzia realizacji celów organizacji. 
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Szkolenie dedykowane jest osobom, które pełnią w swoich zespołach funkcje kierowników projektów czy członków zespołów projektowych, z różnych branż. Udział w szkoleniu jest wskazany również dla osób, które są zainteresowane zagadnieniami zarządzania projektami, a w związku z tym chcą poszerzyć swoją wiedzę z tym związaną.  
Szkolenie jest dla wszystkich tych, którzy pragną zapoznać się z założeniami PMI PMBok, by po praktycznych warsztatach, móc je wdrożyć w swojej bieżącej pracy zawodowej. 

Warsztaty i ćwiczenia

Warsztaty i ćwiczenia

W trakcie szkolenia PMI PMBok przeprowadzane są warsztaty z zakresu założeń metodyki PMBok a także dotyczące inicjowania, planowania, realizacji, kontroli i zamykania projektu. Przekazywana jest praktyczna wiedza na podstawie zbioru dobrych praktyk, czyli PMBok Guide. Uczestnicy dowiedzą się również o strukturze zarządzania projektami, a także o środowisku realizacji projektu. 

Program szkolenia

Program szkolenia
Zarządzanie projektami według standardu PMI PMBok

 1. Projekt jako narzędzie realizacji celów organizacji:  
  – projekty a funkcjonowanie organizacji  
  – od projektu do zarządzania portfelem projektów

  – definicja i zarządzanie projektem, programem i portfelem projektów
  – strategiczne zarządzanie projektami  
 2. Struktura zarządzania projektami:  
  – struktura organizacji projektu i udziałowców projektu, definicje głównych ról projektach: kierownik projektu, członkowie Komitetu Sterującego, nadzór, biuro projektów, członkowie zespołu projektowego projektowe oraz ich zadania i odpowiedzialności 
  – cykl życia projektu według PMBoK® Guide  
  – najistotniejsze problemy projektowe, dlaczego projekty nie udają się i dlaczego potrzebne jest systematyczne podejście do zarządzania projektami  
  – rola Sponsora w projekcie.  
 3. Obszary zarządzania projektami według PMI®:  
  – zarządzanie integracją  
  – zarządzanie zakresem  
  – zarządzanie czasem  
  – zarządzanie kosztami  
  – zarządzanie jakością
  – zarządzanie zasobami ludzkimi 
  – zarządzanie komunikacją 
  – zarządzanie ryzykami
  – z
  arządzanie zamówieniami 
  – zarządzanie interesariuszami projektu  
 4. Inicjowanie projektu i rola Sponsora podczas uruchamiania projektu:  
  – cele projektu: potrzeby, uzasadnienie, korzyści, cele i technika SMART  
  – karta Projektu jako dokument definiujący projekt  
  – rola i zadania Sponsora podczas inicjowania projektu  
 5. Planowanie projektu:  
  – plan projektu i jego podstawowe elementy (zakres, harmonogram i kamienie milowe, budżet, organizacja projektu, plan komunikacji, ryzyka i plan reakcji na ryzyka)  
  – czynniki sukcesu projektu na etapie jego planowania  
 6. Realizacja i kontrola projektu:
  – kontrola projektu na poziomie Sponsora oraz na poziomie kierownika projektu: podstawowe zasady kontroli, kontrola zakresu, harmonogramu i budżetu, raportowanie realizacji projektu na poziome kierownika projektu
  – zarządzanie zmianami w projekcie oraz monitorowanie i kontrola ryzyk 
 7. Zamykanie projektu:
  – procesy zamykania projektu, w tym podsumowywanie doświadczeń projektowych
certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Rejestrowany Certyfikat LQcert potwierdzający zdobyte kompetencje w zakresie zarządzania projektami według standardu PMI PMBok wydawany przez Lynsky Solutions. 

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Szkolenie ma formę warsztatów, jest połączeniem zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych, które pozwalają na zmaksymalizowanie efektywności szkolenia. W trakcie szkolenia PMBok przeprowadzane są warsztaty z zakresu założeń metodyki PMBok w oparciu o PMBok Guide. Uczestnicy kursu zapoznają się, w jaki sposób inicjować, planować, realizować, kontrolować i zamykać projekt. 

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

16 godzin – 2 dni po 8 godzin

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Piotr lub Karol. Sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions 

Opinie uczestników

Trener jest osobą, która ewidentnie zna się na rzeczy.
Wszystko skrupulatnie zaplanowane.
Dobry balans – wykład vs warsztat praktyczny.

Szkolenie było w formie warsztatu, ciągła dyskusja, możliwość zadawania pytań i wymiany doświadczeń.

Profesjonalizm oraz kreatywność trenera.

Informacje merytoryczne, sposób prowadzenia.

Jasno przekazywana wiedza, dobra organizacja czasu pracy trenera.

Wykorzystam wiedzę praktyczną w pracy zawodowej.

Zdolność trenera do zainteresowania grupy nawet trudnymi i ciężkimi zagadnieniami.

Praktyczne zastosowanie wiedzy; indywidualne podejście.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem