Szkolenie Zarządzanie ryzykiem w organizacji

Koszt inwestycji1190 zł netto / osoba

W świetle nowelizacji norm dotyczących wymagań systemów zarządzania, położono ogromny nacisk na kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem. Ryzyko istniejące w każdym aspekcie organizacji, określane jest jako prawdopodobieństwo wystąpienia jakiegoś zdarzenia. Poprzez działania nadzorowania i sterowania, zarządzanie ryzykiem ma zapewniać minimalizację ryzyka i utrzymywanie jego poziomu jako minimalny.

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Zarządzanie ryzykiem w organizacji

Nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu zarządzania ryzykiem w organizacji: oceny ryzyka, monitorowania jego poziomu oraz odpowiedniego postępowania i nadzorowania nad ryzykiem.

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Zdobycie wiedzy z zakresu pojęcia i rozumienia ryzyka w organizacji.
 • Zdobycie wiedzy z zakresu metod zarządzania ryzykiem.
 • Umiejętność oceny ryzyka w organizacji.
 • Umiejętność monitorowania poziomu ryzyka i postępowania z ryzykiem w organizacji.
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Dyrektorzy, kierownicy, kadra menedżerska, pełnomocnicy systemów zarządzania, audytorzy, osoby zajmujące się zarządzaniem ryzykiem oraz wszyscy, zainteresowani tematyką zarządzania ryzykiem.

Program szkolenia

Program szkolenia
Zarządzanie ryzykiem w organizacji

 1. Wprowadzenie:
  – Czym jest ryzyko?
  – Dlaczego warto zarządzać ryzykiem?
 2. Rodzaje ryzyka:
  – różne klasyfikacje ryzyka
 3. Modele zarządzania ryzykiem:
  – COSO – ERM,
  – Institute of Risk Management,
  – Inne wybrane modele,
  – ISO 31000
 4. Zarządzanie ryzykiem:
  – struktura zarządzania ryzykiem,
  – role i odpowiedzialności,
  – proces zarządzania ryzykiem,
 5. Identyfikacja i analiza ryzyka:
  – Jak zidentyfikować ryzyko?
  – techniki analizy i identyfikacji ryzyka
 6. Ocena ryzyka
 7. Postępowanie z ryzykiem
certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Rejestrowany Certyfikat LQcert potwierdzający zdobyte kompetencje w zakresie zarządzania ryzykiem w organizacji, wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

8 godzin – 1 dzień

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Maciej lub trenerka Joanna. Sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Opinie uczestników

Komunikacja prowadzącego szkolenie z uczestnikami

Podawane praktyczne przykłady do teoretycznych zagadnień

Umiejętność pokazywania informacji przez trenera

Wszystko się podobało

Przykłady z różnych dziedzin techniki

Praktyczne przykłady i gry symulacyjne

Dużo praktycznych przykładów, dobry kontakt z grupą, dostosowanie treści szkolenia do poziomu wiedzy uczestników szkolenia.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem