Wdrożenia, Doradztwo, Konsultacje

Nasze usługi obejmują

Program wdrożeniowy Six Sigma

Kompleksowe programy wdrożeniowe Six Sigma

Program implementacji technik problem solving

Program implementacji technik Problem Solving

Konsultacje eksperckie wykorzystania metod SPC, FMEA, PPAP, APQP

Konsultacje eksperckie wykorzystania metod SPC, FMEA, PPAP, APQP

Audyty oceny organizacji

Audyty oceny organizacji weryfikacyjne, optymalizacyjne i rozwojowe

Konsultacje Lean Six Sigma

Konsultacje Lean Six Sigma

Rozwiazania Lean i Lean logistic

Rozwiązania Lean i Lean logistic

Wykorzystanie KPI

Wykorzystanie KPI

Analiza statystyczna danych

Analiza statystyczna danych

KOMPLEKSOWY PROGRAM SIX SIGMA

Pomogliśmy już wielu organizacjom zaimplementować skutecznie i efektywnie metodykę Six Sigma. Realizowane przez zespoły Six Sigma projekty DMAIC przyniosły wielomilionowe oszczędności. Mamy doświadczenie i wypracowany sposób działania! Niech Twoja organizacja będzie następna.

więcej
Lean Six Sigma Lynsky Solutions

Szkolenia Lean Six Sigma

Jesteśmy z Tobą do zamknięcia projektów i jeden krok dłużej

więcej
Wdrozenie Six Sigma Lynsky Solutions

Profesjonalne szkolenia z rozwiązywania problemów

Pomożemy Twojej organizacji z sukcesem wkroczyć w świat projektów Six Sigma poprzez wartościowe praktyczne szkolenia i konsultacje.

więcej
Six sigma lean manufacturing

Przykłady realizowanych wdrożeń

Lean Six Sigma Yellow, Green i Black Belt

Lean Six Sigma Yellow, Green i Black Belt - program wdrożeniowy

Program wdrożeniowy Six Sigma wykonywany dla kilku grup szkoleniowych na poziomach Yellow, Green i Black Belt wraz z realizacją projektów Six Sigma. Wykorzystanie koncepcji Six Sigma i szczupłego zarządzania Lean w istotny sposób poprawia funkcjonowanie każdego poziomu organizacji

CEL
CEL

Wprowadzenie metod doskonalenia procesów w oparciu o metodykę Lean Six Sigma. Zastosowanie podejścia projektowego i cyklu DMAIC z elementami szczupłego zarządzania Lean

efekty
Efekty

Stworzenie kompetentnych zespołów SIX SIGMA poprzez intensywny system szkolenia pięćdziesięciu osób z kadry zarządzającej, kierownictwa średniego szczebla i pracowników operacyjnych na wybranych poziomach. Realizacja dziesięciu projektów doskonalących na poziomie Yellow, Green Belt i Black Belt

czas trwania
czas trwania

12 miesięcy

branza
branża

Produkcyjna, automatyka dla przemysłu

Six Sigma Green Belt

Six Sigma Green Belt: Doskonalenie procesów z zakresu usług finansowych z wykorzystaniem metodyki Six Sigma

Szkolenia pracowników oraz realizacja projektów doskonalących Six Sigma

CEL
cel

Wprowadzenie metodyki zarządzania projektami i doskonalenia procesów usługowych z wykorzystaniem Six Sigma

czas trwania
czas trwania

3 lata

efekty
efekty

Stworzenie kompetentnych zespołów doskonalenia procesów opartych o metodykę Six Sigma, realizacja projektów doskonalących opartych o cele biznesowe

branza
branża

Usługi, outsourcing usług finansowych

Lean Six Sigma Green Belt

Lean Six Sigma Green Belt - program wdrożeniowy

Program wdrożeniowy Lean Six sigma na poziomie Green Belt z realizacją projektów DMAIC

Dzięki zastosowaniu Lean Six Sigma osiąga się cele biznesowe, poprzez poprawę skuteczności i efektywności procesów – minimalizując koszty i maksymalizując zyski. Jej zastosowanie uświadamia, w jaki sposób zastosowanie podejścia projektowego i cyklu DMAIC wpływa na przebieg wszystkich procesów w całej organizacji

CEL
cel

Wprowadzenie metod doskonalenia procesów w oparciu o metodykę Lean Six Sigma

czas trwania
czas trwania

6 miesięcy

efekty
efekty

Stworzenie kompetentnych zespołów SIX SIGMA i realizacja trzech projektów doskonalących na poziomie Lean Six Sigma Green Belt

branza
branża

Produkcja, armatura sanitarna

Problem Solving

Problem Solving: Doskonalenie systemu rozwiązywania problemów

Szkolenia i stworzenie dedykowanej metody Problem Solving w oparciu o potrzeby klienta

System rozwiązywania problemów – Problem Solving – poprzez połączenie wiedzy inżynierskiej związanej z metodykami rozwiązywania problemów z wiedzą menedżerską niezbędną w przypadku kierowania zespołem ds. rozwiązywania problemów pozwala na efektywne funkcjonowania i podnoszenie jakości każdego procesu w przedsiębiorstwie

CEL
cel

Wprowadzenie kompleksowego systemu rozwiązywania problemów w oparciu o zestaw dobranych metod z zakresu Problem Solving

czas trwania
czas trwania

2 miesiące

efekty
EFEKTY

Stworzenie kompetentnych zespołów identyfikujących, analizujących i rozwiązujących zaistniałe problemy. Doskonalenie procesów poprzez eliminację kluczowych problemów i pracę zespołową

branza
branża

Meblarska

Lean Office

Lean: Doskonalenie procesów w środowisku biurowym

Szkolenia, konsultacje i wdrożenie Lean w biurze. Lean jest sposobem zarządzania przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest wprowadzenie na wszystkich płaszczyznach funkcjonowania przedsiębiorstwa szczupłego zarządzania.  Skupia się na konsekwentnym minimalizowaniu marnotrawstwa we wszelkich aspektach działalności przedsiębiorstwa w całym łańcuchu dostaw, w którym centralną pozycję zajmują klienci, ich potrzeby i oczekiwania

CEL
cel

Identyfikacja i eliminacja marnotrawstwa z procesów biurowych klienta

czas trwania
czas trwania

3 miesiące

efekty
efekty

Identyfikacja kluczowych procesów oraz eliminacja marnotrawstwa

Stworzenie kompetentnych zespołów identyfikujących i eliminujących marnotrawstwo

branza
branża

Usługi

Lean Manufacturing

Lean Manufacturing

Lean Manufacturing jest obecnie jedną z najbardziej popularnych koncepcji doskonalenia procesów produkcyjnych i usługowych

CEL
CEL

Przygotowanie organizacji do wdrożenia metod Lean Manufacturing, kształcenie kadr (pracowników liniowych, brygadzistów, liderów i ścisłego kierownictwa) i implementacji podstawowych metod

efekty
EFEKT

Implementacja metody 5S, pracy standardowej, wprowadzenie wskaźników KPI, ocena wykorzystania parku maszynowego, wzmacnianie świadomości szczupłego wytwarzania, koncepcji wartości dodanej oraz eliminacji marnotrawstwa wśród pracowników liniowych, brygadzistów i liderów

czas trwania
CZAS TRWANIA

3 miesiące

branza
BRANŻA

Produkcja, branża AGD

Optymalizacja procesu produkcji

Optymalizacja procesu produkcji - wprowadzenie gniazda produkcyjnego

Gniazda produkcyjne są jednym z głównych elementów Lean Manufacturing, ich wprowadzenie pozwala na zdecydowaną redukcję marnotrawstwa i przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności firm. Usytuowanie ludzi i maszyn w wydajnych, dostosowanych do procesów gniazdach pozwala stworzyć niezakłócony przepływ, skrócić czas trwania procesów produkcyjnych, przyczynia się do redukcji zapasów i wytwarzania zróżnicowanych produktów, zgodnie z aktualnymi potrzebami klientów

CEL
cel

Wprowadzenie gniazda produkcyjnego dla rodziny czterech produktów

efekty
efekty

Wprowadzenie pracy zespołowej w gnieździe produkcyjnym (trzech operatorów), wprowadzenie standardu pracy, wzrost współczynnika OEE o 25%, eliminacja operacji logistycznych, redukcja WIP, skrócenie czasu LT o 70%

czas trwania
CZAS TRWANIA

6 miesięcy

branza
BRANŻA

Produkcja, przemysł maszynowy

Wprowadzenie systemu raportowania i akwizycji danych produkcyjnych

Wprowadzenie systemu raportowania i akwizycji danych produkcyjnych

Systemy raportowania służą poprawie komunikacji i umożliwiają zarządzania produkcją w oparciu o fakty (dane)

CEL
CEL

Przygotowanie formatek i arkuszy w formacie EXCEL, przeszkolenie zespołów

efekty
EFEKTY

Monitorowanie wielkości produkcji i zapasów WIP, zwiększenie elastyczności linii produkcyjnej, łatwiejsze potwierdzanie zleceń, monitoring wyrobów niezgodnych i standardów pracy

czas trwania
CZAS TRWANIA

3 miesiące

branza
BRANŻA

Produkcja, obróbka stali