Program wdrożeniowy Six Sigma

Program szkolenia

Opis usługi

Kompleksowy program wdrożeniowy  Six Sigma / Lean obejmuje szkolenia pracowników na różnych poziomach, realizację projektów przez zespoły projektowe, konsultacje projektowe dostarczane przez Black Beltów i Master Black Beltów Lynsky Solutions oraz certyfikację.

Metodyka opiera się o cykl DMAIC, na którego każdym etapie wykorzystywane są odpowiednie narzędzia. Realizowane projekty doskonalące Six Sigma – DMAIC prowadzą do podniesienia efektywności procesów i wygenerowania oszczędności.

CEL SZKOLENIA

Cele, Lean - Six Sigma

Wdrożenie tej metodyki z jej praktycznym przełożeniem na wykonywane przez zespoły projekty DMAIC poprzez szkolenia i konsultacje przy realizacji projektów.

Program wdrożeniowy opiera się o następujące etapy:

 

program wdrożeniowy six sigma
korzysci ze szkolenia

Korzyści

  • Przeszkolenie grup uczestników na różnych poziomach zaawansowania: White / Yellow / Green / Black Belt
  • Znajomość i umiejętność praktycznego stosowania narzędzi w cyklu DMAIC
  • Posiadanie wykwalifikowanych zespołów projektowych
  • Realizacja projektów pod okiem konsultanta Lynsky Solutions
  • Konsultacje projektowe i wsparcie przekładające się na większą efektywność zespołów projektowych
PROFIL UCZESTINKÓW

Dla kogo program Six Sigma

Dedykowane programy wdrożeniowe Six Sigma realizowaliśmy dla firm i zespołów projektowych pracujących zarówno na procesach produkcyjnych, jak i usługowych dla wielu branż. Jeśli zastanawiasz się, czy program jest odpowiedni dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami.

Problem Solving