Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005

Wdrożenia | Doradztwo | Konsultacje | Lynsky Solutions

 

Doradztwo | Wdrożenia | Konsultacje

program szkolenia

uczestnicy

czas trwania

korzysci

Klienci wymagają coraz większej specjalizacji procesowej i doskonałości operacyjnej, by dostarczane im usługi i produkty spełniały coraz wyższe wymagania. Dążąc do perfekcji napotykamy na szereg problemów, których pokonanie czasem wydaje się ponad nasze siły.

Firma LYNSKY SOLUTIONS pomaga swoim klientom w zakresie jakości, produktywności i zarządzania procesowego. Usprawniając procesy i rozwiązując problemy.

Konsultujemy, doradzamy, wdrażamy i szkolimy bo na tym się znamy. Realizujemy zarówno kompleksowe programy zmiany, jak i specjalistyczny audyt procesowy i konsulting ekspercki dotyczący problemów zaistniałych u naszych klientów.

 „Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność”

 

Wdrożenia lean manufacturing grafika mniejsza

Napotykasz na inne problemy, skontaktuj się z nami. Z nami znajdziesz rozwiązanie.

Nasze usługi obejmują:

- przeprowadzenie kompleksowych programów zmiany w zakresie | Lean manufacturing | Six sigma | WCM | Systemy zarządzania jakością | Problem solving

- konsultacje eksperckie dotyczące wykorzystania metod | APQP | PPAP | SPC | MSA | FMEA

- przegląd systemu zarzadzania i działań audytowych

- wprowadzanie standardów pracy

- organizację działu produkcji i jakości

- rozwiązania lean logistics

- zbieranie i analiza statystyczna danych

- wykorzystanie kluczowych wskaźników efektywności KPI

 

Przykłady realizowanych projektów:

- Audyt efektywności procesów logistycznych

- Poprawa efektywności parku maszynowego – OEE

- Podniesienie jakości procesów produkcyjnych - standaryzacja stanowisk pracy metodą 5S

- Organizacja pracy magazynu komponentów, części i wyrobów gotowych

- Optymalizacji przepływów międzyoperacyjnych

- Optymalizacja layout-u hali produkcyjnej

- Dostosowanie layoutu do procesów logistyki wewnątrzzakładowej

- Standaryzacja pracy w biurze – lean office

- Podniesienie jakości procesów usługowych - wartościowanie pracy, wprowadzenie standardów, standaryzacja stanowisk pracy metodą 5S

- Doskonalenie procesów z zakresu usług finansowych z wykorzystaniem metodyki Six Sigma


Optymalizacja procesu produkcji - wprowadzenie gniazda produkcyjnego

Gniazda produkcyjne są jednym z głównych elementów lean manufacturing, ich wprowadzenie pozwala na zdecydowaną redukcję marnotrastwa i przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności firm. Usytuowanie ludzi i maszyn w wydajnych, dostosowanych do procesów gniazdach pozwala stworzyć niezakłócony przepływ, skrócić czas trwania procesów produkcyjnych, przyczynia się do redukcji zapasów i wytwarzania zróżnicowanych produktów, zgodnie z aktualnymi potrzebami klientów.

program szkolenia

    CEL

Wprowadzenie gniazda produkcyjnego dla rodziny czterech produktów

uczestnicy

     BRANŻA

Produkcja, przemysł maszynowy

czas trwania

    CZAS TRWANIA

6 miesięcy

korzysci

    EFEKTY

Wprowadzenie pracy zespołowej w gnieździe produkcyjnym (trzech operatorów), wprowadzenie standardu pracy, wzrost współczynnika OEE o 25%, eliminacja operacji logistycznych, redukcja WIP, skrócenie czasu LT o 70%


Wprowadzenie systemu raportowania i akwizycji danych produkcyjnych

Systemy raportowania służą poprawie komunikacji i umożliwiają zarządzania produkcją w oparciu o fakty (dane)

program szkolenia

    CEL

Przygotowanie formatek i arkuszy w formacie EXCEL, przeszkolenie zespołów

uczestnicy

     BRANŻA

Produkcja, branża obóbki stali

czas trwania

    CZAS TRWANIA

3 miesiące

korzysci

    EFEKTY

Monitorowanie wielkości produkci i zapasów WIP, zwiekszenie elstyczności lini produkcyjnej, łatwiejsze potwierdzanie zleceń, monitoring wyrobów niezgodnych i standardów pracy.


Zaawansowane Mapowanie strumienia wartości VSM

Mapowanie strumienia wartości jest jedną z metod lean manufacturing wykorzystywaną do analizy i ustalenia przepływu przez proces produkcyjny materiałów i informacji istotnych dla tworzenia wartości dodanej do produktu lub usługi, z perspektywy klienta.

program szkolenia

    CEL

Doskonalenie umiejętności mapowania przez zepół klienta, wprowadzenie udoskonaleń zgodnie z filozofią lean manufacturing

uczestnicy

     BRANŻA

Produkcja, automotive

czas trwania

    CZAS TRWANIA

3 dni

korzysci

    EFEKTY

Usystematyzowanie wiedzy na temat VSM, dokonalenie umiętności mapowania przez zespół klienta, przegląd istniejących map wartośći dodanej, mapowanie kluczowego procesu


Audyt systemu zarządzania i przygotowanie organizacji do recertyfikacji na ISO 9001: 2015

Posiadanie przez przedsiębiorstwo systemu zarzadzania jakością według ISO 9001:2015 jest w tej chwili podstawowym wymaganiem przy świadczeniu usług i realizacji zamówień dla światowych potentatów z branży motoryzacyjnej, AGD itp.

program szkolenia

    CEL

Przygotowanie organizacji do przejścia na wymagania normy ISO 9001:2015

uczestnicy

     BRANŻA

Produkcja, branża obóbki stali

czas trwania

    CZAS TRWANIA

1 miesiąc

korzysci

    EFEKTY

Przygortowanie niebędnych dokumentów, formularzy, przeprowadzenia analiz interesariuszy i ryzyka, dostsowanie istniejących dokumentów.


Poprawa efektywności parku maszynowego OEE

Wskaźnik OEE informuje nas o całkowitej efektywności parku maszynowego, jest jednym z podstawowych mierników lean manufacturing.

program szkolenia

    CEL

Przygotowanie zespołu, stworzenie formatek i ocena oraz analiza wskaźnika OEE dla pras

uczestnicy

     BRANŻA

Produkcja, tłocznia

czas trwania

    CZAS TRWANIA

1 miesiąc

korzysci

    EFEKTY

Monitorowanie wskaźników OEE, wzrost jego wielkośći z 45% do 80%, plan dalszych działań doskonalących


Projekt szkoleniowo-doradczy z zakresu przygotowania organizacji i kadr do wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania ISO 9001: 2015 | ISO 14001:2015 | OHSAS 18001

Posiadanie przez przedsiębiorstwo systemu zarzadzania jakością według ISO 9001:2015 jest w tej chwili podstawowym wymaganiem przy świadczeniu usług i realizacji zamówień dla światowych potentatów z branży motoryzacyjnej, AGD itp.

program szkolenia

    CEL

Przygotowanie organizacji i kadr do wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania

uczestnicy

     BRANŻA

Handel, handel zagraniczny, tworzywa sztuczne

czas trwania

    CZAS TRWANIA

3 miesiące

korzysci

    EFEKTY

Przygortowanie kadry (pełnomocnika i audytorów wewnętrznych), uzupełnienie i przygotowanie dokumentów, formularzy, uzyskanie certyfikatu


Doskonalenie procesów z zakresu usług finansowych z wykorzystaniem metodyki Six Sigma

Wykorzystanie metody Six Sigma w istotny sposób poprawia funkcjonowanie każdego poziomu organizacji. Dzięki zastosowaniu metody Six Sigma osiąga się cele biznesowe, poprzez poprawę skuteczności i efektywności procesów - minimalizując koszty i maksymalizując zyski. Jej zastosowanie uświadamia, w jaki sposób zastosowanie podejścia projektowego i cyklu DMAIC wpływa na przebieg wszystkich procesów w całej organizacji.

program szkolenia

    CEL

Wprowadzenie metodyk zarządzania projektami i doskonalenia procesów usługowych z wykorzystaniem metodyki Six Sigma

uczestnicy

     BRANŻA

Usługi, outsourcing usług finansowych

czas trwania

    CZAS TRWANIA

9 miesiący

korzysci

    EFEKTY

Stworzenie kompetentnych zespołów doskonalenia procesów opartych o metodykę Six Sigma, realizacja projektów doskonalących opartych o cele biznesowe


Projekt szkoleniowo-doradczy z zakresu wdrażania lean manufacturing

Lean manufacturing jest obecnie jedną z najbardziej popularnych koncepcji doskonalenia procesów produkcyjnych i usługowych

program szkolenia

    CEL

Przygotowanie organizacji do wdrożenia metod lean manufacturing, kształcenie kadr (procowników liniowych, brygadzistów, liderów i ścisłego kierownictwa) i implementacji podstawowych metod

uczestnicy

     BRANŻA

Produkcja, branża AGD

czas trwania

    CZAS TRWANIA

3 miesiące

korzysci

    EFEKTY

Implementacja metody 5S, pracy standardowej, wprowadzenie wskaźników KPI, ocena wykorzystania parku maszynowego, wzmacnianie świadomości szczupłego wytwarzania, koncepcji wartości dodanej oraz eliminacji marnotrawstwa wsród procowników liniowych, brygadzistów i liderów


Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5