Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005
 • Co oznacza certyfikacja na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009?

  Co oznacza certyfikacja na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009?

  Co oznacza certyfikacja na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009?   Po procesie wdrażania w firmach wymagań  normy ISO 9001, nadchodzi czas certyfikacji. Audyt certyfikacyjny  przeprowadzany jest przez audytorów z Jednostek Certyfikujących. Celem Certyfikacji jest sprawdzenie zgodności z normą PN-EN ISO 9001:2009.  Podczas certyfikacji weryfikowane jest, czy firma wdrożyła System Zarządzania

  Read More
 • Czego nie oznacza certyfikacja na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009?

  Czego nie oznacza certyfikacja na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009?

  Czego nie oznacza certyfikacja na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009?   Po wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001, nadchodzi czas na certyfikację i uzyskanie stosownego Certyfikatu. Podczas audytu certyfikującego sprawdza się, czy SZJ spełnia wymagania normy ISO 9001, czy organizacja może dostarczać wyrobi zgodne z wymaganiami klientów. Certyfikacja nie

  Read More
 • Korzyści z wdrożenia oraz certyfikacji systemu zarządzania jakością.

  Korzyści z wdrożenia oraz certyfikacji systemu zarządzania jakością.

  Korzyści z wdrożenia oraz certyfikacji systemu zarządzania jakością.   System zarządzania jakością wg ISO 9001 nie jest obligatoryjny. Jego wdrożenie i certyfikacja jest dobrowolna. Zdarzają się jednak przypadki, w których posiadanie SZJ może świadczyć o dalszym istnieniu firmy, ponieważ wdrożenia takiego systemu może zażądać od firmy np. odbiorca jej produktów.

  Read More
 • Nowa norma ISO 9001:2015

  Nowa norma ISO 9001:2015

  Nowa zaktualizowana norma ISO 9001:2015 została opublikowana Nowa norma ISO 9001 2015 dostępna od września 2015! Własnie został opublikowany tekst aktualizacji normy ISO 9001:2008 do normy ISO 9001:2015. Nowa wersja normy ISO 9001:2015 uwzględnia wiele kwestii, które pozwalają mieć pewność, że została zwiększona zdolność organizacji do konsekwentnego dostarczania produktów, które

  Read More
 • Krótki przewodnik po audytowaniu

  Krótki przewodnik po audytowaniu Na pewno wiele razy spotkałeś się z pojęciem audyt. Być może było to również słowo audit. Jeśli szukałeś różnic pomiędzy znaczeniami tych słów – to obie te formy mają to samo znaczenie. Tak więc jeśli już zajmujesz się lub chcesz zajmować się badaniem zgodności systemów i procesów

  Read More
 • Wszystko, co musisz wiedzieć o Lean Manufacturing

  Wszystko, co musisz wiedzieć o Lean Manufacturing Lean Manufacturing jest zapoczątkowanym w Japonii systemem zarządzania przedsiębiorstwem, polegającym na likwidacji marnotrawstwa ze wszystkich występujących w nim procesów. Ze względu na tą likwidację, Lean Manufacturing nazywany jest szczupłym zarządzaniem produkcją, odchudzoną produkcją lub produkcją bez strat.   Głównym celem Lean Manufacturing jest

  Read More
 • Geneza Six Sigma, czyli jak ograniczyć błędy do 3,4 na milion możliwości

  Geneza Six Sigma, czyli jak ograniczyć błędy do 3,4 na milion możliwości Six sigma jest jedną z najnowszych koncepcji zarządzania jakością. Koncepcja ta została opracowana w USA w koncernie Motorola w połowie lat 80 XX wieku.      Korzenie Six Sigma sięgają początków ery przemysłowej w XVIII wieku, kiedy to

  Read More
 • World Class Manufacturing - jak produkować na poziomie klasy światowej WCM?

  World Class Manufacturing - jak produkować na poziomie klasy światowej WCM?       Od początku lat osiemdziesiątych jesteśmy świadkami powstawania skutecznych sił, które zmieniają fundamentalne strategie przedsiębiorstw. Siły te to m.in.: globalizacja, nacisk na jakość produktów i usług, nowe technologie, zmieniające się struktury gospodarcze i polityczne oraz większa liczba klientów mających

  Read More
 • IATF 16949:2016 - wymagania

    IATF 16949:2016 - nowy standard dla branży motoryzacyjnej IATF 16949:2016 zamiast ISO/TS 16949:2009 – już dostępny W październiku 2016 roku międzynarodowa organizacja branży motoryzacyjnej International Automotive Task Force IATF opublikowała nowy standard IATF 16949:2016.Zmiana ISO/TS 16949 podyktowana była wydaniem nowej normy ISO 9001:2015 (zastępującej ISO 9001:2008). Konieczne stały się modyfikacje ISO/TS

  Read More
 • KFS dofinansowanie na szkolenia

  KFS dofinansowanie na szkolenia

  Zdobądź i wykorzystaj dofinansowanie na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na profesjonalne szkolenia w Lynsky Solutions     JAK ZDOBYĆ ŚRODKI Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO? 1. Sprawdź, na kiedy wyznaczono termin składania wniosków o difinansowanie w Twoim Urzędzie Pracy2. Przeanalizuj potrzeby szkoleniowe w Twojej organizacji3. Wypełnij wniosek o dofinansowanie i

  Read More
 • 1

World Class Manufacturing - jak produkować na poziomie klasy światowej WCM?

      Od początku lat osiemdziesiątych jesteśmy świadkami powstawania skutecznych sił, które zmieniają fundamentalne strategie przedsiębiorstw. Siły te to m.in.: globalizacja, nacisk na jakość produktów i usług, nowe technologie, zmieniające się struktury gospodarcze i polityczne oraz większa liczba klientów mających zmieniające się wymagania i oczekiwania. Przedsiębiorstwa chcą zwiększać swoją konkurencyjność na rynku oraz doskonalić swoją organizację, dlatego zostają opracowywane przez producentów światowych marek modele doskonałości określające standardy produkcji światowej klasy (World Class Manufacturing).

World Class Manufacturing (WCM), czyli zintegrowany, kompleksowy model zarządzania bazuje na takich koncepcjach, jak:

 •  Total Quality Control (TQC) dotyczy kontroli jakości, która obejmuje całe przedsiębiorstwo,
 •  Total Productive Maintenance (TPM) związane jest z maksymalizacją wydajności maszyn i urządzeń oraz ich doskonalenia,
 •  Total Industrial Engineering (TIE) dotyczy rozwoju przemysłu, który obejmuje całe przedsiębiorstwo,
 •  Just In Time (JIT), czyli odpowiednia ilość części do produkcji dostarczana jest w odpowiednim miejscu i czasie,
 •  Lean Manufacturing (szczupła produkcja) – efektywne zarządzanie produkcją zgodne z zasadami koncepcji lean management. Zadaniem lean manufacturing jest m.in. „ograniczanie marnotrawstwa oraz eliminację niepotrzebnych operacji i procedur w procesie produkcji”,
 •  Toyota Production System (TPS), powstał z początkiem XX wieku, jest to zbiór unikatowych japońskich metod zarządzania. Przez firmę Toyota stosowana jest filozofia dotycząca „szczupłego” zarządzania.

      W 1984 roku przez Hayesa i Wheelwrighta zostało wprowadzone sformułowanie „World Class” - „klasa światowa”. Definicja opisywała możliwości i umiejętności organizacji do konkurencji w eksporcie przy pomocy stosowania dobrych praktyk przede wszystkim w zakresie jakości, rozwoju technicznych kompetencji menedżerów, rozwoju siły roboczej i zaangażowania wszystkich pracowników przedsiębiorstwa. Z kolei Schonberger (1986 r.) powiększył zakres stosowania dobrych praktyk o wdrożenie JIT (Just In Time), doskonalenie kontaktu z dostawcami oraz projektowanie produktu i skierował tę definicję do produkcji formułując World Class Manufacturing jako „produkcję osiągniętą przez uporządkowanie zasobów w celu bezustannej i szybkiej poprawy”.
     Dodatkowo w latach osiemdziesiątych niektórzy producenci amerykańscy tacy jak Omark Industries, General Electric czy Kawasaki (USA), gdy rozwój nowych rozwiązań organizacyjnych poprowadził do sukcesu tych przedsiębiorstw, zastosowane systemy produkcyjne konsultanci nazwali również jako World Class Manufacturing (WCM), czy też Produkcja Bez Zapasów (Stockless Production) lub Continuous Flow Manufacturing (CFM).
     Kolejno model WCM opracowywany i rozwijany był także w 2005r. przez firmę Fiat przy współpracy z Dr Hajime Yamashina, profesorem Uniwersytetu w Kioto w Japonii. Dr H. Yamashina w swojej wypowiedzi odniósł się do koncepcji, z których powstał model: „WCM, na wzór ludzkiego organizmu, wykorzystuje TQM jako mózg, JIT jako system nerwowy, TPM jako system mięśniowy, TIE jako krew”.

Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5