Szkolenie Leadership - skuteczny przywódca

Koszt inwestycji890 zł netto / osoba

Jak efektywnie komunikować się z podwładnymi, kolegami oraz przełożonymi? Co zrobić w sytuacji, kiedy pracownik nie wykona poprawnie zleconego zadania? Jak wyrażać się w sposób jasny i otwarty, dbając o zaspokojenie własnych potrzeb? Za co karać, a za co nagradzać?

Odpowiedzią na powyższe pytania jest asertywna postawa w relacjach z pracownikami. Są to cechy dojrzałego przywódcy, pozwalające efektywnie radzić sobie w trudnych sytuacjach. Umiejętność jasnego stawiania granic pozwala zwiększać jakość wykonywanych zadań, jednocześnie sprzyja dobrej atmosferze i owocnej współpracy w zespole.

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Leadership - skuteczny przywódca

Celem szkolenia jest dostarczenie praktycznych narzędzi zarządzania zespołem, poprzez trening umiejętności interpersonalnych z zakresu komunikacji oraz budowania pewności siebie. W szczególności szkolenie ukierunkowane jest na dostarczenie wiedzy i umiejętności, niezbędnych do radzenie sobie w trudnych sytuacjach, stawiania granic, udzielania informacji zwrotnych oraz egzekwowania poleceń.

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

  • Znajomość narzędzi zarządzania zespołem.
  • Znajomość metody efektywnej komunikacji.
  • Umiejętność egzekwowania wykonywania poleceń.
  • Umiejętność stosowania systemu zachęt i kar, w celu skutecznego kierowania zespołem.
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Osoby, które od niedawna zarządzają zespołem pracowników, przygotowują się do objęcia stanowiska kierowniczego bądź powierzono im zarządzanie projektami.

Program szkolenia

Program szkolenia
Leadership - skuteczny przywódca

MODUŁ I
Komunikacja w zespole jako narzędzie kierowania
1. Model efektywnej komunikacji z zespołem
2. Zasady informacji zwrotnej
3. Eksperyment komunikacyjny – co się dzieje, kiedy nie przestrzegamy podstawowych reguł komunikacyjnych?
4. Bariery komunikacyjne

MODUŁ II
Asertywne egzekwowanie zadań przez przywódcę
5. Asertywność – ujęcie całościowe
6. Co to znaczy asertywna postawa przywódcy?
7. Stosowanie sankcji – schemat FUO
8. Rola komunikatu typu JA w komunikacji z pracownikiem

Moduł III
System wartości przywódcy – oczekiwania i wymagania stawiane pracownikom
9. Komunikowanie wartości przywódcy
10. Zachęcanie do przestrzegania wartości przywódcy
11. System podtrzymujący wartości przywódcy
12. Expose przywódcy

Moduł IV
Krytyka – definicje i podział
13. Krytyka konstruktywna a krytyka destrukcyjna
14. Kanapka krytyki
15. Krytyka prosta
16. Krytyka szczegółowa

MODUŁ V
System zachęt i kar w kierowaniu zespołem
17. Rola przywódcy w organizacji i najważniejsze funkcje
18. Nagroda jako system wynagradzania pracownika
19. Krytyka definicje i podział

Moduł VI
Nagrody indywidualne a zespołowe
20. Motywatory indywidualne
21 Psychologia rywalizacji
22. Psychologia współpracy

certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Leadership – skuteczny przywódca – rejestrowany Certyfikat LQcert wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

8 godzin – 1 dzień

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Jakub. Sprawdź jego doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Opinie uczestników

Duża ilość przykładów „z życia wziętych”.

Przykłady z codziennych sytuacji, nie sucha teoria.

Przykłady z życia, otwarta dyskusja.

Przekaz, profesjonalizm prowadzącego.

Podobała mi się tematyka, informacje przekazane oraz wskazanie, jak i gdzie je wykorzystać.

Informacje przekazywane w sposób prosty i przystępny.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem