Szkolenie Lean Logistic

Koszt inwestycji1590 zł netto / osoba
Online 1490 zł netto / osoba

Lean Logistic to zarządzanie w obszarach logistycznych, mające na celu eliminację marnotrawstwa z procesów logistycznych przedsiębiorstwa. Efektem Lean Logistic jest zwiększenie szybkości i terminowości dostaw, zmniejszenie zapasów, oczekiwania. Uczestnicy szkolenia poznają narzędzia logistyczne oraz Lean, wykorzystywane do szczupłego zarządzania logistycznego.

Teraz to szkolenie zrealizujesz także w formule online na żywo.
Więcej informacji znajdziesz tutaj: Szkolenia online Lynsky Solutions
CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Lean Logistic

Szkolenie wprowadza uczestników w tematykę szczupłego zarządzania logistycznego – Lean Logistic. Uczestnicy uczą się identyfikować straty, występujące w procesach logistycznych, a następnie za pomocą właściwie dobranych technik je eliminować, optymalizować procesy i standaryzować pracę. Poznają zasady Lean w logistyce oraz narzędzia takie jak: Kanban, Just in Time, 5S, One piece flow, wykres makaronowy.

korzysci ze szkolenia

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 • Świadomość i umiejętność zastosowania zasad Lean w logistyce.
 • Umiejętność identyfikacji strat w procesach logistycznych.
 • Znajomość i umiejętność stosowania narzędzi: Kanban, Just in Time, 5S, One piece flow.
 • Umiejętność optymalizacji i zwiększenia wydajności procesów logistycznych.
 • Świadomość kosztów w logistyce.
 • Umiejętność doskonalenia procesów logistycznych, zgodnie z teorią ograniczeń.
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Kierownicy, specjaliści oraz pozostali pracownicy działów logistyki, dystrybucji, zaopatrzenia, koordynatorzy dostaw, magazynierzy, pracownicy komórek Lean, komórek ciągłego doskonalenia oraz wszystkie osoby, zainteresowane tematyką szczupłego zarządzania Lean w logistyce.

certyfikaty

CERTYFIKAT

Specjalista ds. Lean Logistic – rejestrowany Certyfikat LQcert wydawany przez Lynsky Solutions.

Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA LEAN LOGISTIC
Lean Logistic

 1. Wprowadzenie do Lean Logistic
 2. Lean w logistyce. 7 zasad logistycznych
 3. Podejście procesowe
 4. Proces. Identyfikacja procesów. Łańcuchy dostaw. Klient zewnętrzny i wewnętrzny
 5. Systemy produkcji masowej. System produkcyjny Toyoty
 6. Lean Management – gdzie kreowana jest wartość dodana?
 7. Triada strat. Muri, mura, muda
 8. Metoda 5S. Zarządzanie wizualne
 9. Standaryzacja działań logistycznych
 10. Trójkąt ograniczeń procesowych. Koszt, czas, jakość
 11. Takt klienta. Zdolność procesowa
 12. Optymalne zarządzanie frontem przeładunkowym
 13. Planowanie zasobów transportowych
 14. Logistyczny współczynnik wypełnienia
 15. Formowanie jednostek transportowych
 16. Zasady organizacji przepływów materiałowych w logistyce produkcyjnej – Just in Time. Linia FIFO. One piece flow
 17. Narzędzia identyfikacji zasobów. Automatyzacja przekazu informacji
 18. Kanban – system ssący. System na żądanie
 19. Milk Run. Butterfly. Szczupłe systemy precyzyjnego rozdziału zasobów
 20. Wąskie gardła systemu. Wykres makaronowy
 21. Mapowanie procesów w logistyce przemysłowej
 22. Warsztaty Lean Logistic
forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

16 godzin – 2 dni po 8 godzin

TRENER

trener

To szkolenie poprowadzi trener Mariusz lub Andrzej. Sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

opinie uczestników

Pokazanie zastosowania omawianych kwestii w praktyce 

 

Wysoka wiedza prowadzących i ich przygotowanie 

 

Dużo narzędzi, ich zastosowanie w praktyce 

Wszystkie zagadnienia dokładnie wytłumaczone, czytelne i zrozumiałe materiały 

 

Komunikacja prowadzącego szkolenie z uczestnikami 

 

Podawane praktyczne przykłady do teoretycznych zagadnień  

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem