Szkolenie Skuteczne zarządzanie reklamacjami w procesach produkcyjnych

Koszt inwestycji1190 zł netto / osoba

Reklamacje, które składane są przez klientów, to jedna z najskuteczniejszych form pozyskiwania informacji, na temat jakości produktów oraz świadczonych usług. To bezpośredni sposób zakomunikowania przedsiębiorstwu, że coś wymaga poprawy, więc należy monitorować i doskonalić pewien obszar działań firmy. Zwrócenie uwagi na proces reklamacji, pozwoli uzyskać odpowiedzi dotyczące tego, jak poprawiać jakość produktów, usług, a co za tym idzie – utrzymać aktualnych klientów i zdobyć nowych. Organizacje mogą potraktować reklamacje klienta jako strategię rozwoju biznesu na rynku konkurencyjnym.

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Skuteczne zarządzanie reklamacjami w procesach produkcyjnych

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania reklamacjami. Uczestnicy poznają praktyki w zarządzaniu reklamacjami, uczą się tworzenia raportu 8D, a także poznają narzędzia pomocne w poszukiwaniu przyczyn niezgodności taki jak: 5Why, 5W2H, diagram Ishikawy oraz metoda ABCD Suzuki.

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Poznanie wymagań formalnych oraz dobrych praktyk w zakresie zarządzania reklamacjami.
 • Poznanie metod rozwiązywania problemów.
 • Poznanie typów reklamacji, wraz dokładnym omówieniem przykładów z życia (reklamacje od BMW Group, VOLVO).
 • Uzyskanie wiedzy, na temat profesjonalnego kontaktu z klientem oraz jak utrzymać dobre długofalowe relacje z klientem.
 • Poznanie zasad tworzenia kart LLC.
 • Zdobycie wiedzy, dotyczącej rzetelnego zbierania wszystkich informacji, związanych z incydentami.
 • Poznanie zasad zarządzania czasem w trakcie reklamacji.
 • Umiejętność swobodnego wypełniania raportów 8D oraz opracowywania prezentacji reklamacyjnych do klientów.
 • Zdobycie wiedzy, na temat roli reklamacji w nowych uruchomieniach projektów.
 • Zdobycie wiedzy, jak prawidłowo uaktualniać FMEA oraz Control Plan po reklamacjach.
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Pracownicy firm produkcyjnych różnych branż, gałęzi przemysłu oraz specjalizacji.

Program szkolenia

Program szkolenia
Skuteczne zarządzanie reklamacjami w procesach produkcyjnych

 1. Idea i rozwój systemów zarządzania jakością, specyfika różnych branż produkcyjnych
 2. Kluczowe zasady: podejście procesowe, ciągłe doskonalenie i PDCA
 3. Planowanie ukierunkowane na Klienta – procesy zorientowane na Klienta (COR – Customer Orientated Processes)
 4. Zalecenia normy PN-ISO 10002:2006 „Zarządzanie jakością. Zadowolenie Klienta. Wytyczne dotyczące postępowania z reklamacjami w organizacjach”
 5. Aspekty reklamacji
 6. Typy reklamacji (jakość, logistyka, PPM, zatrzymanie linii, klient ostateczny – użytkownik, itp.)
 7. Reakcja na reklamacje Klienta – dobre praktyki:
  – rejestracja i dokumentowanie reklamacji, stosowane formularze,
  – komunikacja z Klientem,
  – specyfika branż – wymagania narzucone przez Klientów: zasady, procedury, podręczniki,
  – raportowanie dla Klienta,
  – działania korekcyjne i korygujące,
  – metodologia 8D,
  – analiza danych, poszukiwanie przyczyn niezgodności, 5Why, 5W2H, diagram Ishikawy, burza mózgów, metoda ABCD Suzuki,
  – postępowanie z wyrobami niezgodnymi u klienta (sortowanie, naprawa),
  – sprzężenie zwrotne do procesu produkcji
 8. Reklamacja od klienta a reklamacja do dostawcy
 9. Analiza historyczna reklamacji i wyrobów niezgodnych
 10. Rola audytów w postępowaniu reklamacyjnym
certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Potwierdzenie umiejętności – rejestrowany Certyfikat LQcert wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

16 godzin –  2 dni po 8 godzin

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Marek lub Karol. Sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Opinie uczestników

Podawane praktyczne przykłady do teoretycznych zagadnień

Umiejętność pokazywania informacji przez trenera

Zdolność trenera zainteresowania grupy nawet trudnymi i ciężkimi zagadnieniami

Profesjonalizm oraz kreatywność trenera

Bardzo ciekawy sposób prowadzenia szkolenia. Wiele materiałów, angażowanie wszystkich uczestników do działania.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem