single trainning banner

Szkolenie Skuteczne zarządzanie reklamacjami w procesach produkcyjnych

Koszt inwestycjiOd 1590 zł netto / osoba
Online od 1490 zł netto / osoba

Składane przez klientów reklamacje to jeden z najlepszych i najskuteczniejszych sposobów aby uzyskać informację dotyczące jakości świadczonych usług oraz jakości produktów. Jest to jasny komunikat dla organizacji, że pewien obszar ich działań wymaga poprawy i należy go udoskonalić. Skupienie się na procesie reklamacji w swojej firmie pozwoli znaleźć odpowiedzi na to jak poprawiać jakość produktów i usług co pomoże w utrzymaniu aktualnych klientów i zdobycie nowych. Reklamację można użyć jako strategię rozwoju swojego przedsiębiorstwa na rynku konkurencyjnym.

Teraz to szkolenie zrealizujesz także w formule online na żywo.
Więcej informacji znajdziesz tutaj: Szkolenia online Lynsky Solutions

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Skuteczne zarządzanie reklamacjami w procesach produkcyjnych

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy oraz nabycie nowych, praktycznych umiejętności w obszarze zarządzania reklamacjami. Uczestnicy nauczą się tworzenia raportu 8D oraz poznają pomocne narzędzia takie jak: 5W2H, 5Why, metodę ABCD Suzuki i diagram Ishikawy, a także zapoznają się z praktykami z zarządzania reklamacjami.

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Poznanie wymagań formalnych oraz dobrych praktyk w zakresie zarządzania reklamacjami.
 • Poznanie metod rozwiązywania problemów.
 • Poznanie typów reklamacji, wraz dokładnym omówieniem przykładów z życia (reklamacje od BMW Group, VOLVO).
 • Uzyskanie wiedzy, na temat profesjonalnego kontaktu z klientem oraz jak utrzymać dobre długofalowe relacje z klientem.
 • Poznanie zasad tworzenia kart LLC.
 • Zdobycie wiedzy, dotyczącej rzetelnego zbierania wszystkich informacji, związanych z incydentami.
 • Poznanie zasad zarządzania czasem w trakcie reklamacji.
 • Umiejętność swobodnego wypełniania raportów 8D oraz opracowywania prezentacji reklamacyjnych do klientów.
 • Zdobycie wiedzy, na temat roli reklamacji w nowych uruchomieniach projektów.
 • Zdobycie wiedzy, jak prawidłowo uaktualniać FMEA oraz Control Plan po reklamacjach.
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Pracownicy firm produkcyjnych różnych branż, gałęzi przemysłu oraz specjalizacji.

Program szkolenia

Program szkolenia
Skuteczne zarządzanie reklamacjami w procesach produkcyjnych

 1. Idea i rozwój systemów zarządzania jakością, specyfika różnych branż produkcyjnych
 2. Kluczowe zasady: podejście procesowe, ciągłe doskonalenie i PDCA
 3. Planowanie ukierunkowane na Klienta – procesy zorientowane na Klienta (COP – Customer Orientated Processes)
 4. Zalecenia normy PN-ISO 10002:2006 „Zarządzanie jakością. Zadowolenie Klienta. Wytyczne dotyczące postępowania z reklamacjami w organizacjach”
 5. Aspekty reklamacji
 6. Typy reklamacji (jakość, logistyka, PPM, zatrzymanie linii, klient ostateczny – użytkownik, itp.)
 7. Reakcja na reklamacje Klienta – dobre praktyki:
  – rejestracja i dokumentowanie reklamacji, stosowane formularze,
  – komunikacja z Klientem,
  – specyfika branż – wymagania narzucone przez Klientów: zasady, procedury, podręczniki,
  – raportowanie dla Klienta,
  – działania korekcyjne i korygujące,
  – metodologia 8D,
  – analiza danych, poszukiwanie przyczyn niezgodności, 5Why, 5W2H, diagram Ishikawy, burza mózgów, metoda ABCD Suzuki,
  – postępowanie z wyrobami niezgodnymi u klienta (sortowanie, naprawa),
  – sprzężenie zwrotne do procesu produkcji
 8. Reklamacja od klienta a reklamacja do dostawcy
 9. Analiza historyczna reklamacji i wyrobów niezgodnych
 10. Rola audytów w postępowaniu reklamacyjnym
certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Rejestrowany Certyfikat LQcert potwierdzający zdobyte kompetencje w zakresie skutecznego zarządzania reklamacjami w procesach produkcyjnych, wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

16 godzin –  2 dni po 8 godzin

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Marek lub Karol. Sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Opinie uczestników

Podawane praktyczne przykłady do teoretycznych zagadnień

Umiejętność pokazywania informacji przez trenera

Zdolność trenera zainteresowania grupy nawet trudnymi i ciężkimi zagadnieniami

Profesjonalizm oraz kreatywność trenera

Bardzo ciekawy sposób prowadzenia szkolenia. Wiele materiałów, angażowanie wszystkich uczestników do działania.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem