Implementacja technik Problem Solving

banner xlarge
banner mobile
Program szkolenia

Opis

Jak wyglądają kwestie Problem Solving w Twojej organizacji?
Czy została wdrożona konkretna technika?
A może różne działy posługują się różnymi technikami i nic z tego nie wynika, lub część organizacji problemów w ogóle nie rozwiązuje.

Pomożemy Ci wprowadzić tą efektywną metodę. Co to znaczy efektywna metoda?
To taka metoda, która będzie stosowana przez pracowników, którzy będą wiedzieli jak i kiedy ją stosować, co doprowadzi do identyfikacji przyczyny źródłowej występującego problemu, a następnie zastosowanie odpowiednich działań prowadzących do jej eliminacji i zapobiegnięciu wystąpienia problemu przyszłości.

Jeśli przy rozwiązywaniu problemów stosujesz już QRQC, Arkusz A3, Metodę 8D, cykl PDCA, pomożemy, aby dana metoda została zrozumiana i poprawnie wykorzystywana.

Przyjrzymy się dotychczasowym działaniom w zakresie Problem Solving i podpowiemy co robić lepiej, co poprawić, co zmienić.
Jeśli potrzebujesz dedykowanej metody, to skonstruujemy dla Ciebie odpowiedni arkusz, a następnie wspólne go wdrożymy.
Wszystko poprzemy warsztatami Problem Solving, podczas którego pracownicy dowiedzą
się jak przechodzić przez wszystkie etapy rozwiązywania problemów i stosować narzędzia m.in. 5W2H, 5Why, Diagram Ishikawy. Analiza Pareto, burza mózgów.
W następnym kroku pracownicy przejdą do rozwiązywania problemów pod czujnym okiem naszych konsultantów.

CEL SZKOLENIA

Cele

Głównym celem jest doprowadzenie do stanu, w którym pracownicy znają stosowaną w przedsiębiorstwie metodę, wiedzą jak przejść przez cykl tej metody oraz jakich narzędzi użyć na poszczególnych jej etapach oraz potrafią wykorzystać ją poprawnie w praktyce.

Osiągamy to poprzez Implementacje technik wg. następujących kroków:
1. Analiza stanu obecnego w zakresie Problem Solving w organizacji
Sprawdzimy co jest stosowane w tym momencie, jak to działa i jakie są opcje doskonalenia.
2. Ustalenie stanu docelowego
Jak ma wyglądać stosowana metoda rozwiązywania problemów w organizacji, o jakie etapy i narzędzia ma się opierać
3. Warsztaty rozwiązywanie problemów biznesowych i technicznych
Wyćwiczymy praktyczne umiejętności stosowania poszczególnych narzędzi oraz przejścia przez cykl rozwiązywania problemu.
4. Konsultacje przy wdrażaniu wypracowanego podejścia rozwiązywania problemów
Uczestnicy rozwiązują kolejne realnie występujące problemy. Efekty swoich prac omawiają z konsultantem Lynsky Solutions, który udziela im feedbacku i wsparcia.

korzysci ze szkolenia

KORZYŚCI

• Przeprowadzona analiza zastanej sytuacji w zakresie wykorzystywanych metod Problem Solving w organizacji
• Zdobyta na warsztatach wiedza
• Umiejętność prawidłowego używania narzędzi: burza mózgów, 5W2H, Diagram Ishikawy, 5Why, Diagram Pareto oraz innych dodatkowych, jeśli program je uwzględnia
• Umiejętność rozwiązywania problemów z wykorzystaniem wybranej metody
• Przejście przez proces rozwiązywania problemów dla rzeczywistego problemu z organizacji pod okiem konsultantów Lynsky Solutions
• Możliwość wypracowania dedykowanej metody Problem Solving dla Klienta

PROFIL UCZESTINKÓW

dla kogo

Dla organizacji chcących przepracować, wypracować lub usystematyzować postępowanie
przy rozwiązywaniu problemów.
Dla firm i pracowników procesów produkcyjnych i usługowych, niezależnie od branży, w której działają.