Agile Project Management

Koszt inwestycjiOd 1690 zł netto / osoba

Agile to iteracyjne podejście zarządzania projektami, które charakteryzują się wielką zmiennością i ryzykiem. Metoda ta kładzie nacisk na silną i trwałą współpracę z klientem. Zyskuje ona w ostatnim czasie na popularności co owocuje stosowaniem jej w coraz większej ilości przedsiębiorstw, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Przedsiębiorstwa te przestają stosować kaskadowe, tradycyjne metody zarządzania projektami, które coraz częściej nie spełniają oczekiwań. Spowodowane jest to potrzebą szybszego wdrożenia produktu, który w branży IT w podejściu kaskadowym trwał średnio 3 lata. Poprzez to klient albo nie otrzymywał gotowego produktu lub był on w momencie jego przekazania niedostosowany do aktualnych wymagań.  

Wyjściem z tego impasu było zastosowanie metodyki Agile, która sprawdza się doskonale w projektach charakteryzujących się dozą niepewności, zmienności, ryzyka i presji czasu. Kamieniem milowym w zarządzaniu projektami było ogłoszenie tzw. manifestu Agile, który skupia się wokół kilku punktów. Pierwszy z nich mówi o tym, aby to ludzie i stosunki międzyludzkie były ponad procesami i narzędziami. Kolejny punkt zwraca uwagę na wagę współpracy z klientem kosztem formalnych ustaleń. Dalsze kroki nawiązują do płynnej reakcji na zmiany oraz do kwestii funkcjonalności.  

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Agile Project Management

Poznanie zasad i pryncypiów Agile oraz przygotowanie do pracy w zespołach zwinnych. Uczestnicy uczą się jak pracować w zespołach Agile oraz jak zastosować podejście zwinne we własnych projektach. Poznają również filozofię Agile oraz role i obowiązki Dynamic Systems Development Method DSDM. Szkolenie oprócz przekazania podstaw teoretycznych ma w znakomitej większości walor praktyczny i warsztatowy. Dzięki temu uczestnicy są w stanie wykonać w przyszłości określone czynności w sposób samodzielny. 

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Zdobycie umiejętności stosowania podejście Agile we własnych projektach 
 • Zdobycie umiejętności budowania i pracy w zespołach Agile 
 • Zdobycie umiejętności definiowania wymagań biznesowych 
 • Usprawnienie współpracy pomiędzy zespołami projektowymi a interesariuszami biznesowymi 
 • Zdobycie wiedzy pozwalającej na aktywnie uczestnictwo w projektach zwinnych
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Szkolenie Agile Project Management dedykowane jest osobom, które pragną rozwijać projekty metodą Agile. Sporą ilość informacji i wiedzy zdobędą także osoby, które chcą usystematyzować swoje doświadczenie w zakresie zwinnego podejścia. Kurs Agile w Lynsky Solutions będzie doskonałym wyborem dla kierowników projektu, deweloperów, testerów, administratorów, ale i również dla kadry zarządzającej, niezależnie od branży. 

Warsztaty i ćwiczenia

Warsztaty i ćwiczenia

W trakcie szkolenia Agile przeprowadzane są warsztaty z zakresu wyboru odpowiedniego podejścia zwinnego do danego projektu i branży. Przekazywana jest wiedza z zakresu pryncypiów i zmiennych projektu a także praktyczne wskazówki, w jaki sposób osiągnąć sukces w projekcie. Uczestnicy poznają fazy procesu DSDM a także praktyczne zastosowanie m.in. metody MoSCoW. 

Program szkolenia

Program szkolenia
Agile Project Management

 1. Wprowadzenie do metodyk projektowych
  – podejście zwinne a inne metodyki 
  – założenia podejścia zwinnego 

  – wybór odpowiedniego podejścia zwinnego 
  Agile Manifesto i 12 zasad Agile 
 2. Filozofia Agile 
  – co to jest zwinna kultura pracy? 
  – pryncypia i zmienne projektu cechy dobrego Scrum Mastera 
  – jakość w projektach zwinnych 
  – jak osiągnąć sukces w projekcie? 
 3. Role i obowiązki Dynamic Systems Development Method – DSDM 
  – nauka organizacji pracy 
  – role w zespole projektowym – charakterystyka 
  – kompetencje i obowiązki kierownika projektu (Project Menager) 
 4. Trzy główne etapy cyklu życia projektu w DSDM
  etap I: przedprojektowy 
  etap II: projektu właściwego, na który składa się 5 faz: 
  a. faza analizy wykonalności 
  b. faza fundamentu biznesowego 
  c. faza ewolucyjnego rozwoju 
  d. faza wykonania 
  e. faza wdrożenia 
  etap III: poprojektowy 
 5. Produkty DSDM 
  – dopasowanie produktów do realizacji konkretnego projektu 
  – dostosowanie do każdego etapu projektu 
  – formalizacja projektu w podejściu zwinnym 
 6. Kluczowe praktyki – metoda MoSCoW i użycie Timeboxów 
  Metoda MoSCoW: 
  a. zachowanie równowagi między podejściem zwinnym a kaskadowym (Waterfall) 
  b. podział wymagań na priorytety (Must have, Should have, Could have, Won’t) 
  c. definiowanie wymagań
  Timeboxing: 
  a. długość trwania Timeboxa 
  b. style Timeboxów 
  c. rola Timeboxingu 
  d. codzienne spotkania Stand-Up 
 7. Planowanie i kontrolowanie w cyklu życia projektu 
  – definicja wizji produktu i zakresu projektu (Product Backlog) 
  – szacowanie (Story Points, Velocity) 
  – harmonogram i Definition of Done  
 8. Podsumowanie metodyki Agile 
certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Rejestrowany Certyfikat LQcert potwierdzający zdobyte kompetencje w zakresie Agile Project Management wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Szkolenie ma formę warsztatów, jest połączeniem zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych, które pozwalają na zmaksymalizowanie efektywności szkolenia. W trakcie szkolenia Agile przeprowadzane są warsztaty z zakresu wyboru odpowiedniego podejścia zwinnego do danego projektu i branży. Przekazywana jest wiedza z zakresu pryncypiów i zmiennych projektu a także praktyczne wskazówki, w jaki sposób osiągnąć sukces w projekcie. Uczestnicy poznają fazy procesu DSDM a także praktyczne zastosowanie m.in. metody MoSCoW. 

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

16 godzin – 2 dni po 8 godzin

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Piotr. Sprawdź jego doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions 

Opinie uczestników

Trener jest osobą, która ewidentnie zna się na rzeczy.
Wszystko skrupulatnie zaplanowane.
Dobry balans – wykład vs warsztat praktyczny.

Szkolenie było w formie warsztatu, ciągła dyskusja, możliwość zadawania pytań i wymiany doświadczeń.

Profesjonalizm oraz kreatywność trenera.

Informacje merytoryczne, sposób prowadzenia.

Jasno przekazywana wiedza, dobra organizacja czasu pracy trenera.

Wykorzystam wiedzę praktyczną w pracy zawodowej.

Zdolność trenera do zainteresowania grupy nawet trudnymi i ciężkimi zagadnieniami.

Praktyczne zastosowanie wiedzy; indywidualne podejście.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem