Szkolenie Automotive Expert

Koszt inwestycji5990 zł netto / osoba

Automotive Expert posiada szeroką wiedzę z narzędzi PPAP, APQP, FMEA zgodnego z nowym podejściem, SPC, MSA oraz metody 8D.

PPAP jest procesem zatwierdzania części do produkcji. Jego celem jest zapewnienie zgodności ze specyfikacją klienta oraz ustalenie, czy proces jest zdolny, aby produkować, spełniając wymagania jakościowe i ilościowe.

APQP jest ujednoliconym sposobem wprowadzania nowych wyrobów, zapoczątkowanym w firmach motoryzacyjnych. Jest zbiorem wytycznych i narzędziem komunikacji między wszystkimi zespołami odpowiedzialnymi za wdrożenie nowego wyrobu.

FMEA – Failure Mode and Effects Analysis – czyli analiza przyczyn i skutków potencjalnych wad, polega na analitycznym ustalaniu związków przyczynowo – skutkowych powstawania potencjalnych wad produktu oraz uwzględnieniu w analizie czynnika krytyczności (ryzyka).

SPC odpowiada na kluczowe pytania, dotyczące możliwości spełnienia wymagań klienta, czyli ocenę zdolności procesu do spełnienia oczekiwań (wskaźniki zdolności procesu) oraz monitorowania zmienności procesu w czasie (karty kontrolne Shewharta).

MSA (Measurement System Analysis), czyli analiza systemów pomiarowych, pozwala ocenić zdolność systemu pomiarowego do wykonania określonego zadania pomiarowego i zapewnić zgodność wykonywanych pomiarów.

Metoda 8D jest metodą rozwiązywania problemów, opartą na ośmiu krokach.

Cykl szkolenia Automotive Expert

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Automotive Expert

Uczestnicy zdobywają kompleksową wiedzę w zakresie narzędzi PPAP, APQP, FMEA, SPC i MSA oraz metody rozwiązywania problemów 8D. Uczestnicy dowiadują się jak planować jakość wyrobów oraz jak wygląda proces zatwierdzania części do produkcji seryjnej, jak stworzyć FMEA, jakie techniki jakościowe wykorzystać w poszczególnych etapach tworzenia FMEA. Dowiadują się jak oceniać zdolność procesu za pomocą współczynników, monitorować proces używając kart kontrolnych Shewharta oraz jak oceniać systemy pomiarowe i sprawować nad nimi nadzór. Nabywają także umiejętności rozwiazywania problemów z wykorzystaniem metody Global 8D.

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

  • Nabycie wiedzy z zakresu PPAP i APQP.
  • Umiejętność identyfikacji wymagań klienta podczas wdrażania nowych wyrobów.
  • Znajomość etapów planowania jakości APQP.
  • Poznanie wytycznych FMEA zgodnie z nowym wspólnym podejściem AIAG i VDA.
  • Umiejętność wykonania kompletnej analizy FMEA procesu.
  • Poznanie metodologii SPC i MSA oraz umiejętność zastosowanie ich w praktyce.
  • Umiejętność tworzenia raportu 8D.
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Pracownicy firm branży automotive, osoby chcące zdobyć kompleksową wiedzę w zakresie core tools, kadra kierownicza wysokiego i średniego szczebla, inżynierowie, liderzy.

certyfikaty

CERTYFIKAT

Szkolenie zakończone jest uzyskaniem rejestrowanego Certyfikatu LQcert – Automotive Expert wydawanego przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

64 godziny –  8 dni po 8 godzin

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Bartosz, Karol, Radek i Wojciech. Sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

PROGRAM SZKOLENIA Automotive Expert

Moduł I
Moduł II
Moduł III
MODUŁ IV
Rozwiń wszystko

Opinie uczestników

Miła atmosfera  i świetna komunikacja  z prowadzącym szkolenie i uczestnikami 

Mocną stroną szkolenia są ćwiczenia w grupach i ćwiczenia na przykładach z naszej firmy 

Niezwykle profesjonalny i zaangażowany trener 

Szkolenie z bardzo dużą liczbą ćwiczeń 

Realne przykłady, praktyka

Przykłady z życia

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem