Certyfikowany Menedżer Jakości

Koszt inwestycji3590 zł netto / osoba

Menedżer jakości w swojej codziennej pracy musi posiadać szeroko rozwiniętą wiedzę ze wszystkich aspektów jakości, występujących w przedsiębiorstwie. Na wiedzę tę składa się kilka elementów. Należą do nich: Systemy Zarządzania (Zintegrowany System Zarządzania: jakość + bezpieczeństwo + środowisko), narzędzia i metody rozwiązywania problemów jakościowych, zarządzanie projektem oraz podejście kompleksowego zarządzania jakością TQM.

Poza wiedzą z tematyki zarządzania jakością, menedżer jakości musi posiadać kompetencje menedżerskie (kompetencje miękkie), takie jak umiejętność komunikacji i współpracy w zespole, zarządzania swoim czasem oraz kierowania zespołem podwładnych pracowników.

Cykl szkolenia Certyfikowany Menedżer Jakości

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Certyfikowany Menedżer Jakości

Celem szkolenia jest przygotowanie do samodzielnego pełnienia funkcji Menedżera Jakości poprzez połączenie wiedzy inżynierskiej z wiedzą menedżerską. Szkolenie łączy umiejętności zarówno z zakresu zarządzania jakością, SZJ, kosztów jakości, zarządzania projektem, jak i z zakresu miękkich kompetencji menedżerskich. Uczestnik szkolenia powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu systemów zarządzania jakością.

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

  • Nabycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu zarządzania jakością.
  • Poznanie technik zarządzania jakością, a także umiejętność praktycznego ich stosowania oraz doboru do konkretnej sytuacji/ problemu dzięki ćwiczeniom.
  • Nabycie kompetencji miękkich, pozwalających na organizację własnego czasu, podczas codziennego wykonywania obowiązków Menedżera Jakości.
  • Umiejętność zarządzania zespołem oraz efektywnego przywództwa.
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Pełnomocnicy systemów zarządzania, pracownicy komórek doskonalenia, kadra kierownicza wysokiego i średniego szczebla, inżynierowie, liderzy, wszystkie osoby zainteresowane zdobywaniem wiedzy w obszarze zarządzania jakością

certyfikaty

CERTYFIKATY

Podwójna certyfikacja:
Szkolenie zakończone jest uzyskaniem Certyfikatu – Certyfikowany Menedżer Jakości, nadawanego przez partnera jednostki certyfikującej – TUV – TVVPOL TÜV Thüringen Partner.

Więcej o certyfikacji TUV dowiesz się tutaj: Certyfikacja

Objęte jest też dodatkowym certyfikatem LQcert – Certyfikowany Menedżer Jakości.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

48 godzin: 5 dni po 8 godzin + 8 godzin e-learningu

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Marek, Jakub, Agnieszka Sprawdź ich doświadczenie tuta: Specjaliści Lynsky Solutions

Program Szkolenia Certyfikowany Menedżer Jakości

Moduł I
REALIZOWANY W FORMIE E-LEARNINGU
Moduł II
Moduł III
MODUŁ IV
Rozwiń wszystko

Opinie uczestników

Przekazanie wiedzy (trudnego tematu) w sposób czytelny.  

 

Dużo przykładów, cierpliwość prowadzącego i jego chęć tłumaczenia i wracania do wcześniej omawianych treści, jeżeli zachodzi taka potrzeba.  

 

Praca własna, ćwiczenia.  

 

Duża ilość analizowanych przykładów.  

 

Miła atmosfera i zaangażowanie trenera.  

 

Bardzo dobra, przejrzysta prezentacja z przyjemnymi elementami graficznymi.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem