Szkolenie Certyfikowany Menedżer Jakości

Koszt inwestycji3890 zł netto / osoba

Menedżer jakości w swojej codziennej pracy musi posiadać szeroko rozwiniętą wiedzę ze wszystkich aspektów jakości, występujących w przedsiębiorstwie. Na wiedzę tę składa się kilka elementów. Należą do nich: Systemy Zarządzania (Zintegrowany System Zarządzania: jakość + bezpieczeństwo + środowisko), narzędzia i metody rozwiązywania problemów jakościowych, zarządzanie projektem oraz podejście kompleksowego zarządzania jakością TQM.

Poza wiedzą z tematyki zarządzania jakością, menedżer jakości musi posiadać kompetencje menedżerskie (kompetencje miękkie), takie jak umiejętność komunikacji i współpracy w zespole, zarządzania swoim czasem oraz kierowania zespołem podwładnych pracowników.

Cykl szkolenia Certyfikowany Menedżer Jakości

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Certyfikowany Menedżer Jakości

Celem szkolenia jest przygotowanie do samodzielnego pełnienia funkcji Menedżera Jakości poprzez połączenie wiedzy inżynierskiej z wiedzą menedżerską. Szkolenie łączy umiejętności zarówno z zakresu zarządzania jakością, SZJ, kosztów jakości, zarządzania projektem, jak i z zakresu miękkich kompetencji menedżerskich. Uczestnik szkolenia powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu systemów zarządzania jakością.

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

  • Nabycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu zarządzania jakością.
  • Poznanie technik zarządzania jakością, a także umiejętność praktycznego ich stosowania oraz doboru do konkretnej sytuacji/ problemu dzięki ćwiczeniom.
  • Nabycie kompetencji miękkich, pozwalających na organizację własnego czasu, podczas codziennego wykonywania obowiązków Menedżera Jakości.
  • Umiejętność zarządzania zespołem oraz efektywnego przywództwa.
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Pełnomocnicy systemów zarządzania, pracownicy komórek doskonalenia, kadra kierownicza wysokiego i średniego szczebla, inżynierowie, liderzy, wszystkie osoby zainteresowane zarządzaniem jakością.

certyfikaty

CERTYFIKAT

Szkolenie zakończone jest podwójną Certyfikacją LQcert. Uczestnicy otrzymują Certyfikaty:

  • Certyfikowany Menedżer Jakości
  • Specjalista ds. zarządzania jakością w przedsiębiorstwie

 

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

48 godzin: 5 dni po 8 godzin + 8 godzin e-learningu

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Marek, Jakub lub Agnieszka. Sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Program Szkolenia Certyfikowany Menedżer Jakości

Moduł I
REALIZOWANY W FORMIE E-LEARNINGU
Moduł II
Moduł III
Moduł IV
Rozwiń wszystko

Opinie uczestników

Przydatna analiza przypadków; praca zespołowa; kreatywność prowadzącego; dobry kontakt z grupą; ciekawy przekaz jeśli chodzi o przedstawianie możliwości wykorzystania poszczególnych narzędzi jakości.

 

Bardzo dużo przykładów; super pomocny prowadzący; przedstawienie wszystkich zagadnień w prosty sposób.

 

Duża interakcja z uczestnikami; ciekawe zadania; jasno wyłożona teoria.

 

Znakomita dynamika trenera i kontakt z uczestnikami.

 

Duża ilość zadań praktycznych; swobodna atmosfera; zaangażowanie prowadzącego.

 

Praca własna, ćwiczenia.

Duża ilość analizowanych przykładów.

Bardzo dobra, przejrzysta prezentacja z przyjemnymi elementami graficznymi.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Dostęp do platformy elearningowej
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem