Szkolenie MSA Analiza systemu pomiarowego z Excelem

Koszt inwestycji1290 zł netto / osoba

To szkolenie możesz także zrealizować w cyklu szkoleniowym Automotive Expert

Teraz to szkolenie zrealizujesz także w formule online na żywo.
Więcej informacji znajdziesz tutaj: Szkolenia online Lynsky Solutions

MSA (Measurement System Analysis), czyli analiza systemów pomiarowych, pozwala ocenić zdolność systemu pomiarowego do wykonania określonego zadania pomiarowego i zapewnić zgodność wykonywanych pomiarów. MSA umożliwia ocenę powtarzalności i odtwarzalności systemu pomiarowego. Powtarzalność to stopień otrzymywania tych samych wyników, przez tego samego operatora, korzystającego z tego samego narzędzia pomiarowego, a odtwarzalność to otrzymywanie tych samych wyników, przez różnych operatorów, używających tego samego narzędzia pomiarowego.

Podczas szkolenia ćwiczenia wykonywane są przy użyciu arkusza kalkulacyjnego Excel.

To szkolenie możesz zrealizować także w konfiguracji Szkolenie SPC + MSA. Sprawdź więcej: szkolenie SPC i MSA

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
MSA Analiza systemu pomiarowego z Excelem

Szkolenie pokazuje możliwości zastosowania w przedsiębiorstwie analizy systemów pomiarowych. Uczestnicy dowiadują się, jak oceniać systemy pomiarowe i sprawować nad nimi nadzór. Nabywają także umiejętność przeprowadzania testu R&R, pozwalającego sprawdzić powtarzalność i odtwarzalność systemu pomiarowego.

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Zdobycie wiedzy z zakresu MSA.
 • Umiejętność oceny systemu pomiarowego.
 • Umiejętność badania powtarzalności i odtwarzalności.
 • Umiejętność praktycznego zastosowania MSA w przedsiębiorstwie.
 • Umiejętność wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel w MSA.
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Inżynierowie i specjaliści ds. jakości, produkcji, procesów, kadra kierownicza, brygadziści, liderzy oraz wszystkie osoby, zainteresowane tematyką SPC oraz MSA.

Warsztaty i ćwiczenia

Warsztaty i ćwiczenia

Ćwiczenia wykonywane w arkuszu kalkulacyjnym Excel, dzięki czemu uczestnicy tworzą i otrzymują gotowe narzędzia do dalszej pracy:

 • R&R,
 • bias,
 • Kappa
Program szkolenia

Program szkolenia
MSA Analiza systemu pomiarowego z Excelem

To szkolenie możesz zrealizować także w konfiguracji Szkolenie SPC + MSA. Sprawdź więcej: szkolenia SPC i MSA

 1. Wprowadzenie do MSA:
  – znaczenie danych,
  – zmienne pomiarowe,
  – skale pomiarowe
 2. Wpływ systemu pomiarowego na obserwowaną zmienność procesu – niedokładność pomiarów i zmienność w procesach
 3. Przygotowanie systemu zbierania danych i planu pomiaru
 4. Błędy pomiaru:
  – bias,
  – liniowość,
  – stabilność,
  – powtarzalność,
  – odtwarzalność,
  – wyznaczanie innych wskaźników dla systemu pomiarowego
 5. Powtarzalność i odtwarzalność systemu pomiarowego:
  – Gage R&R dla cech mierzalnych,
  – Gage R&R dla cech atrybutywnych
 6. Zdolność urządzenia pomiarowego – wskaźniki Cg i Cgk
 7. Sposoby doskonalenia systemu pomiarowego
certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Rejestrowany Certyfikat LQcert potwierdzający zdobyte kompetencje w zakresie MSA Analizy Systemów Pomiarowych wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

8 godzin – 1 dzień
To szkolenie możesz zrealizować także w konfiguracji Szkolenie SPC + MSA. Sprawdź więcej: Szkolenie SPC + MSA

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Radek lub Marcin. Sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Opinie uczestników

Dużo praktycznych przykładów, dobry kontakt z grupą, dostosowanie treści szkolenia do poziomu wiedzy uczestników szkolenia

Tematyka poparta przykładami

Podawanie żywych przykładów

Zdolność trenera zainteresowania grupy nawet trudnymi i ciężkimi zagadnieniami

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem