Szkolenie Audytor i Pełnomocnik ISO 27001

Koszt inwestycji1590 zł netto / osoba

Audytor wewnętrzny przeprowadza w przedsiębiorstwie audyty wdrożonych systemów. Określa, czy systemy te są zgodne z wymaganiami normy, skutecznie wdrożone i utrzymywane. Podczas audytu, audytor zbiera potrzebne dowody z audytu i gromadzi dokumentację potrzebną do opracowania raportu.

Przeprowadzenie audytu pozwala poznać zarówno silne, jak i słabe strony przedsiębiorstwa, przy czym dla słabych konieczne jest wskazanie odpowiednich działań naprawczych, czyli korygujących i zapobiegawczych.

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Audytor i Pełnomocnik ISO 27001

Poprzez przekazaną wiedzę teoretyczną i ćwiczenia praktyczne, szkolenie ma przygotować do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według ISO/IEC 27001.

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Poznanie wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2017.
 • Umiejętność analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji.
 • Umiejętność planowania i przeprowadzania audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według ISO/IEC 27001.
 • Umiejętność stwierdzenia niezgodności i raportowania wyników z audytu.
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Audytorzy i osoby chcące zostać audytorami Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, kadra kierownicza oraz wszystkie osoby, zainteresowane tematyką bezpieczeństwa informacji.

Program szkolenia

Program szkolenia
Audytor i Pełnomocnik ISO 27001

 1. Czym jest bezpieczeństwo informacji?
 2. Obowiązujące normy prawne w obszarze bezpieczeństwa informacji
 3. Interpretacja wymagań normy PN – EN ISO 27001:2017
 4. Załącznik A normy ISO 27001 – omówienie
 5. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 a RODO
 6. Dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji
 7. Rola, uprawnienia i zadania Pełnomocnika do spraw ISO 27001
 8. Dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 9. Przegląd zarządzania
 10. Analiza ryzyka bezpieczeństwa informacji. Szacowanie poziomu ryzyka. Postępowanie z ryzykiem
 11. Wybór sposobu oceny bezpieczeństwa
 12. Warsztaty: Pełnomocnik SZBI ISO 27001
 13. Audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji:
  – wytyczne do audytowania wg PN-EN ISO 19011:2012,
  – przygotowanie do audytu,
  – przeprowadzanie audytu,
  – definiowanie obserwacji,
  – dokumentowanie wyników z audytu, raport z audytu,
  – działania poaudytowe
 14. Warsztaty: Audyt wewnętrzny SZJ ISO 27001:2017
certyfika szkolenia

CERTYFIKATY

Audytor wewnętrzny SZBI ISO/IEC 27001 – rejestrowany Certyfikat LQcert wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

16 godzin – 2 dni po 8 godzin

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Andrzej. Sprawdź jego doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Opinie uczestników

Podawanie żywych przykładów

Zdolność trenera zainteresowania grupy nawet trudnymi i ciężkimi zagadnieniami

Bardzo przyjazna atmosfera podczas szkolenia

Przygotowanie trenera, potrafi odpowiedzieć na każde zadane pytanie

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem