Szkolenie TWI - Training Within Industry

Koszt inwestycji1390 zł netto / osoba

Training Within Industry jest programem rozwoju umiejętności przełożonych pracowników na wszystkich szczeblach – mistrzów, brygadzistów, liderów, kierowników. Rozwijane umiejętności dotyczą: instruowania pracowników, budowania dobrych relacji z pracownikami, doskonalenia metod pracy oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracy. TWI, oparty o cykl Deminga PDCA, jest podstawą filozofii Lean Management.

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
TWI - Training Within Industry

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu metody TWI oraz rozwój czterech kluczowych umiejętności TWI.

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

Rozwój umiejętności:

  • instruowania Pracowników IP,
  • doskonalenia Metod Pracy MP,
  • budowy dobrych Relacji z Pracownikami RP,
  • zapewnienia Bezpieczeństwa Pracy BP.
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Osoby, które od niedawna zarządzają zespołem pracowników, mistrzowie, brygadziści, liderzy, kierownicy przedsiębiorstw z wdrożonym Lean Management oraz wszyscy, pragnący zdobyć wiedzę z zakresu TWI.

Program szkolenia

Program szkolenia
TWI - Training Within Industry

I Czym jest metoda TWI?

1. Geneza powstania TWI
2. Filary metody TWI
3. Kompetencje wymagane od prowadzących instruktaż

II Prowadzenie szkoleń, w oparciu o metodę instrukcji pracy

1. Specyfika nauczania osób dorosłych
2. Instruowanie pracownika w czterech krokach
3. Efektywna komunikacja między instruktorem a pracownikiem

III Warsztat praktyczny

1. Zaprojektowanie instruktażu stanowiskowego, w oparciu o metodę instruowania pracowników

IV Wdrożenie metody TWI w organizacji

1. Od czego zacząć?
2. Wymogi polskiego prawa
3. Organizacja procesu szkoleń w oparciu o TWI

certyfikaty

CERTYFIKAT

Rejestrowany Certyfikat LQcert potwierdzający zdobyte kompetencje w zakresie TWI-Training Within Industry wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

8 godzin – 1 dzień

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Marek lub Karol. Sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Opinie uczestników

Duża wiedza i kompetencje prowadzącego, łatwość w komunikacji.

Wiele przykładów z życia, praktyczne podejście.

Nowe informacje przekazywane w sposób czytelny, „ciągłość” przykładów.

Sympatyczny, kontaktowy prowadzący, pełen entuzjazmu.

Dobre przygotowanie prowadzącego i materiały.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem