Język DAX Lynsky Solutions

Język DAX – co to jest?

DAX (z ang. Data Analysis Expressions) jest językiem stosowanym do skomplikowanych analiz danych w Business Intelligence. Jego zastosowanie znajdziemy w Power BI, dodatku Power Pivot i usługach Analysis Service. DAX to język funkcyjny i każde zawarte w nim wyrażenie odpowiada konkretnej funkcji.

Język DAX to język wyrażeń formuł, które zastosowane mogą być w Power BI, Power Pivot (dodatek do Excel) czy w Analysis Services. Język DAX usprawnia kreację nowych danych i informacji na podstawie tego co już posiadamy w modelu danych. Stanowi on zestaw funkcji, operatorów i stałych, który można zastosować do różnego rodzaju obliczeń. DAX zastosujemy wszędzie tam, gdzie występują dane z różnych, często niespójnych źródeł. Pomoże on w uporządkowaniu zbiorów i doprowadzeniu do sytuacji, w której dysponować będziemy przejrzystą analizą danych.

Język DAX – czym jest?

Pisząc obrazowo, DAX jest podobny do bardziej skomplikowanych wyrażeń excelowskich. Natomiast co do zaprezentowania danych i informacji to będzie on dokładnie taki sam jak w Power Pivot. Język DAX ma charakter funkcyjny, co oznacza, że każde w nim wyrażenie odpowiada określonej funkcji. Jego funkcjonalność dotyczy nie tylko wyrażeń, ale i także zapytań. Stąd też na samym początku przygody z DAX na pewno bardzo użyteczna będzie wiedza z zakresu kreacji formuł w Excelu.

DAX i Model Tabelaryczny

Model Tabelaryczny (z ang. Tabular Model) jest niezmiernie szybki i dzięki swojej prostocie przyciąga do BI nowych zwolenników. To właśnie tabela będzie podstawą funkcjonowania działania w DAX. Natomiast rezultaty, wyrażenia czy zapytania, które otrzymamy będą zależne od właściwości danej tabeli, w której są modelowane. Z dużą łatwością jesteśmy w stanie już na samym początku wykreować funkcjonalne wyniki. Jest to jeden z największych atutów DAX i Modelu Tabelarycznego. Generalnie wszystkie rozwiązania i modele, które stworzymy w języku DAX musimy zaadaptować do swoich potrzeb. Wówczas w pełni będą w stanie zaspokoić nasze oczekiwania.

Istota DAX

Język DAX pojawia się w narzędziach, które realnie pomagają wpływać na działalność organizacji. DAX występuje w Power BI, w dodatku do Microsoft Excel, czyli Power Pivot. Użyjemy go również w Microsoft SQL Server Analysis Service. Język ten ułatwia każdemu wykonywanie coraz bardziej skomplikowanych obliczeń związanych z analizowaniem danych.

Rozszerz swoje umiejętności i zapisz się na szkolenie Power BI – język DAX i M.