Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005

Szkolenie Six Sigma Yellow Belt

Six Sigma jest skuteczną metodą obniżania kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa przy jednoczesnej poprawie poziomu jakości produktów i zwiększeniu zadowolenia klienta. Metoda wywodzi się z międzynarodowych korporacji takich jak Motorola i General Electric i od wielu lat znajduje zastosowanie w doskonaleniu procesowym również w mniejszych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Six Sigma skupia się na poprawie poziomu jakości i obniżeniu kosztów w ujęciu biznesowym poprzez zastosowanie metod zarządzania jakością, produkcją oraz analiz i wnioskowania statystycznego.

Aktywny członek (Yellow Belt) zespołu doskonalącego Six Sigma powinien rozumieć zasady funkcjonowania metody Six Sigma, znać jej główne założenia oraz fazy jej przeprowadzenia (algorytm DMAIC). Yellow belt potrafi formułować problemy i cele w ujęciu biznesowym, klasyfikować i stosować podstawowe narzędzia statystyczne i metody zarządzania jakością w odpowiednich fazach cyklu DMAIC metody Six Sigma oraz interpretować uzyskane wyniki podczas analiz realizowanych w ramach projektu doskonalącego.

Cykl szkoleń Six Sigma prowadzony jest przez doświadczonych trenerów będących certyfikowanymi Six Sigma Black Beltami oraz Six Sigma Master Black Beltami. Liczne ćwiczenia i prezentowane podczas szkolenia case study doskonale wpisują się w filozofię Six Sigma opartą na praktycznym działaniu.

Szkolenie Yellow Belt Six Sigma


Cel szkolenia   CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z istotą, podstawowymi pojęciami Six Sigma oraz jej celami. Uczestnik szkolenia szczegółowo zapoznaje się z algorytmem DMAIC i opanowuje narzędzia i metody najważniejsze dla każdego kroku oraz potrafi interpretować uzyskane wyniki. Uczestnik jest w pełni przygotowany do aktywnego uczestnictwa w pracach zespołu doskonalącego Six Sigma i przyjęcia odpowiedzialności za konkretne zadania w ramach projektu doskonalącego.


Profil uczestników 2   PROFIL UCZESTNIKÓW

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów jakości, produkcji, inżynierów jakości, produkcji, procesów, kierowników, brygadzistów, liderów, mistrzów oraz wszystkich osób chcących aktywnie uczestniczyć w projektach Six Sigma.


Korzyści   KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

     •    Zapoznanie się z podstawami jednej z najskuteczniejszych metod zarządzania jakością,
     •    poznanie sposobu realizacji projektów w ramach Six Sigma – algorytmu doskonalenia DMAIC,
     •    wiedza i umiejętność zastosowania podstawowych narzędzi statystycznych wykorzystywanych w Six Sigma,
     •    zdobycie umiejętności niezbędnych do samodzielnej realizacji zadań w projekcie Six Sigma.

Six Sigma strona dedykowana 3

program szkolenia   PROGRAM SZKOLENIA SIX SIGMA - YELLOW BELT

Moduł I - White Belt

1 dzień:
1. Podstawy metody Six Sigma
1.1. Historia powstania metody Six Sigma
1.2. Dowody skuteczności metody Six Sigma
2. Korzyści z wykorzystania Six Sigma
3. Efektywne wykorzystanie Six Sigma w organizacji – doskonalenie procesowe
4. Istota i cele Six Sigma
5. Koncentracja na kliencie – VOC-VOB-VOP-VOE
6. Czynniki krytyczne dla satysfakcji klienta – CTS
7. Koszty złej jakości – COPQ i ukryta fabryka
8. Istota zmienności procesów
9. Six Sigma a inne metody doskonalenia jakości procesów usługowych i produkcyjnych
10. Struktura organizacyjna projektów Six Sigma
11. Role i odpowiedzialności w projektach six sigma – six sigma belts
12. Prowadzenie projektów Six Sigma - algorytm DMAIC
12.1. Define
12.2. Measure
12.3. Analyze
12.4. Improve
12.5. Control
13. Cele i wyniki algorytmu DMAIC

Moduł II - Yellow Belt

2 dzień:
1. Define
1.1. Karta projektu Six Sigma
1.2. Definiowanie projektów - formalizacja problemów w ujęciu biznesowym i określanie celów i harmonogramu
1.3. Metoda 5W2H
1.4. CTQ / CTS Tree - analiza czynników krytycznych dla satysfakcji klienta
1.5. Mapa procesu
1.6. Diagram SIPOC
1.7. Warsztaty – faza Define

2. Measure
2.1. Typy danych - dane mierzalne i atrybutywne
2.2. Zbieranie danych - arkusz zbierania danych
2.3. Podstawowe statystyki
2.4. Rozkłady statystyczne – rozkład normalny - poziom I
2.5. Miary jakości i wydajności Six Sigma - ppm, dpu, dpo , DPMO, Yield
2.6. Analiza systemu pomiarowego – wprowadzenie
2.7. Warsztaty – faza Measure

3. Analyze
3.1. Analiza graficzna (podstawowe wykresy prezentacyjne, wykresy rozproszenia, histogram, wykresy ramka-wąsy)
3.2. Diagram Ishikawy
3.3. Metoda 5Why
3.4. Analiza Pareto – Lorenza
3.5. Warsztaty – faza Analyze

3 dzień:

4. Improve
4.1 Generowanie rozwiązań
4.2 Zapobieganie błędom – poka yoke i elementy lean
4.3 Wdrażanie projektu – pilotaż i pełne wdrożenie
4.4 Warsztaty – faza Improve

5. Control
5.1. Standaryzacja procesu - zmienność procesów
5.2. SPC (karty kontrolne dla cech mierzalnych i atrybutywnych) – wprowadzenie
5.3. Ocena uzyskanych wyników i rezultatów biznesowych
5.4. Warsztaty – faza Control

6. Podsumowanie poziomu Yellow Belt

7. Egzamin certyfikacyjny na poziomie Yellow Belt


Certyfikaty   CERTYFIKAT

Szkolenie objęte podwójną certyfikacją. Uczestnicy otrzymują dwa Certyfikaty Six Sigma Yellow Belt. Jeden wydawany przez LQcert, drugi wydawany przez partnera jednostki certyfikującej TUV. Dzięki temu kompetencje uczestników są potwierdzone uznawanym na całym świecie Certyfikatem. Certyfikaty wydawane w wersji dwujęzycznej: polsko-angielskiej.


Forma szkolenia   FORMA SZKOLENIA

Szkolenie jest połączeniem zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych.
Wykłady + intensywne warsztaty!


Trenerzy   TRENERZY
Szkolenie prowadzone przez Certyfikowanych Master Black Beltów i Black Beltów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.

Czas trwania   CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie trwa 24 godziny - 3 dni szkoleniowe.
Moduł I + II – Yellow Belt - trwa 3 dni.


Ukończenie szkolenia na poziomie Yellow Belt jest konieczne przed przystąpieniem do szkolenia na poziomie Green Belt.

Szkolenie Six Sigma Yellow Belt stanowi I i II moduł cyklu szkoleń z zakresu Six Sigma.
Kolejne poziomy: Green Belt  Black Belt  oraz Lean Six Sigma.


Cena szkolenia   KOSZT INWESTYCJI

1490 zł netto/osoba

Cena obejmuje   W CENĘ WLICZONO

  • Udział w szkoleniu
  • Dwa certyfikaty Six Sigma Yellow Belt - w tym certyfikat partnera jednostki certyfikującej TUV w języku polskim i angielskim
  • Profesjonalne materiały szkoleniowe,
  • Dostęp do platformy e-learningowej,
  • Lunch,
  • Przerwy kawowe.

Naszych klientów zainetersowały   TYLKO U NAS:

  • Za darmo przystąpisz do egzaminu w innym, wybranym przez Ciebie terminie
  • Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat!
  • Wszystko jest zawarte w cenie szkolenia!
  • Gratis masz u nas także podwójną certyfikację (early birds - więc nie zwlekaj).

 100% pozytywnych opinii i komentarzy.

Podwójny proces certyfikacji! - Uznawany na całym świecie Certyfikat Partnera Jednostki Certyfikującej TUV.
Szkolenie prowadzone w formie intensywnych warsztatów przez Trenerów Black Beltów oraz Master Black Beltów.


Terminy szkoleń otwartych:

Terminy szkoleń 1

Terminy sprawdzisz także
w terminarzu szkoleń

Edycja wiosna 2020  


Moduł I-II: 16-17-18 marzec, Kraków

Edycja lato 2020 


Moduł I-II: 11-12-13 maj, Kraków

Zapisz się na szkolenie

Zapisz sięna szkolenie

Przejdź do strony zapisu


 

Cykl szkoleniowy Six Sigma

Szkolenie Six Sigma Yellow Belt stanowi I i II moduł cyklu szkoleń z zakresu Six Sigma

Szkolenie Yellow Belt Six Sigma

Kolejne poziomy: Green Belt i Black Belt oraz Lean Six Sigma.

Szkolenie Six Sigma poziomy 2

Six Sigma - White Belt >>> Six Sigma - Yellow Belt >>> Six Sigma - Green Belt >>>  Six Sigma - Black Belt >>> Lean Six Sigma
1 dzień              2 dni                 3 dni  4 dni 1 dni

 


Zapisz się na szkolenieOdwiedź stronę dedykowaną Six SigmaZapytaj o szkolenie zamknięte

Zapisz sięna szkolenie

Przejdź do strony zapisu

Six Sigma strona dedykowana 2

Szkolenie zamknięte

Zorganizujemy szkolenie 
w Twojej siedzibie! 

 


Naszych klientów zainetersowały   Naszych klientów zainteresowały także szkolenia:


Six Sigma strona dedykowana 3 Problem Solving 1 Audytor i pełnomocnik 1 Automotive 1 Lean Manufacturing 1

 
 


                  Formularz kontaktowy

    Masz pytania?
    Przejdź do formularza zapytań

  Kontakt  

  Kontakt
  Lynsky Solutions Sp. z o.o.

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  570 650 005

Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5