qrqc problem solving lynsky solutions

QRQC Quick Response Quality Control – Szybka reakcja na problemy jakościowe

Do czego służy QRQC? 

QRQC Quick Response Quality Control to metodologia, którą wykorzystuje się w każdym obszarze organizacji. Rozwiązywanie problemów przy jej pomocy opiera się na czterech filarach: detekcja, komunikacja, analiza i weryfikacja. Głównym celem QRQC jest zapewnienie natychmiastowych działań w kontekście zabezpieczenia interesów klienta (czyli Quick Response) a także właściwe sterowanie jakością (czyli Quality Control). Metodykę QRQC stosuje się głównie w procesie reklamacji, jednak ma ona duży potencjał wykorzystania przy rozwiazywaniu problemów powstałych w różnych obszarach i na różnych poziomach organizacji. Jej celem jest rozwiązanie powstałych problemów a także określenie działań korygujących i zapobiegawczych, aby te same problemy nie pojawiły się ponownie w przyszłości. Realizowane jest to przez wdrażanie właściwych standardów, uświadomienie słabszych stron, potrzebę ciągłego podnoszenia własnych kompetencji i samodoskonalenia się jednostek i organizacji.  

Metoda QRQC oparta jest na japońskich zasadach 3G – San Gen Schui, czyli: Genba, Genbutsu, Genjitsu. Do oceny problemu i analiz brane są rzeczywiste: miejsce wystąpienia problemu, komponenty oraz dane. 

Przyjmuje się określone ramy czasowe podjętych działań, począwszy od pojawienia się problemu: 

  • informacja o pojawieniu się problemu – 4h: pierwsza reakcja.  
  • pierwsze 24h: wdrażanie działań zabezpieczających. 
  • 1. dzień – 5. dzień: analizowanie problemu oraz wdrażanie działań korygujących. 
  • 5. dzień – 10. dzień: wdrożenie działań zapobiegawczych. 
  • 10. dzień – 30. dzień: standaryzowanie i audyt ex-post. 
qrqc ramy czasowe lynsky solutions

W dalszej kolejności powinno się przyjąć właściwe działania oparte na doświadczeniu organizacji. 

Dowiedz się więcej o metodzie QRQC – weź udział w szkoleniu QRQC oraz RCA Root Cause Analysis 

4 filary QRQC – Etapy  

Metodykę QRQC można wdrażać we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji. QRQC opiera się na następujących filarach, stanowiących etapy działania: 

  • Detekcja – w tym pierwszym etapie należy wykryć i zidentyfikować problem a także podjąć starania udokumentowania go. 
  • Komunikacja – ten etap charakteryzuje się formalizacją zaistniałego problemu, przekazaniem informacji o zaistniałym problemie wszystkim zainteresowanym, wprowadzeniem działań natychmiastowych i rozdysponowaniem zadań oraz przydzieleniem funkcji nadzorującej. W trakcie tego etapu wykorzystuje się Assignment Sheet, a także organizuje się codzienne spotkania. W ich trakcie prezentowane są postępy, następuje modyfikacja zadań, jak również przeprowadza się analizę podjętych działań. 
  • Analiza – skupia się na znalezieniu przyczyn źródłowych i sformułowaniu działań korygujących. Przeprowadza się ją na podstawie popularnych metod: San Gen Shugi, FTA, PDCA, Diagramu Ishikawy, czy też 5 Why. Sporządzany jest także LLC, czyli Lesson Learned Card, w której wskazuje się wdrożone standardy i podaje się informacje co do tego, co zmieniło się w sposobie pracy po ich wdrożeniu. 
  • Weryfikacja – jej końcowym efektem i celem powinno być zatwierdzenie efektywności przeprowadzonych działań. Weryfikacja odbywa się w miejscu pracy poprzez sprawdzenie czy wprowadzone standardy/instrukcje i inne działania przyniosły pożądane efekty i czy są zrozumiałe dla członków zespołu pracowniczego. 
filary qrqc lynsky solutions

Zainteresował Cię ten temat? O metodzie QRQC dowiesz się więcej na szkoleniu QRQC oraz RCA Root Cause Analysis 

 

Zapoznaj się również z innymi metodami w zakresie rozwiązywania problemów – Problem Solving: 

Japońskie podejście do rozwiązywania problemów – Raport A3 

Artykuł: Raport A3 – kompleksowe narzędzie od Toyoty 

Szkolenie: Problem Solving – skuteczne rozwiązywanie problemów z A3 

Kompleksowy cykl szkoleniowy Problem Solving Team Leader 

Szkolenie: Problem Solving Team Leader