raport 8d lynsky solutions

Raport 8D – 8 kroków skutecznego rozwiązywania problemów

Raport 8D jest popularnym i cenionym narzędziem umożliwiającym szybką reakcję na pojawiające się problemy i pozwalającym na jego kompleksowe rozwiązanie. Dzięki niemu zarówno procesy rozwiązywania problemów jak i reakcji na reklamację są lepiej realizowane. Celem podejmowanych działań w ramach 8 kroków Raportu 8D jest jednocześnie ograniczenie rozszerzania się skali problemu, znalezienie jego przyczyn źródłowych oraz doprowadzenie do zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia tego problemu w przyszłości. Zamiennie do określania metody jako Raport 8D, używana jest również Metoda 8D.

Co to jest metoda 8D – na czym polega i gdzie ją stosować?

Metoda 8D stanowi ustrukturyzowaną formę rozwiązywania problemów – Problem Solving – i stałego doskonalenia firmy lub organizacji. Służy do zidentyfikowania i eliminacji przyczyn występujących problemów w różnych aspektach funkcjonowania organizacji. Sam Raport 8D (ang. Eight Disciplines Problem Solving) stworzony został przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych a swoją popularność zawdzięcza potentatowi branży motoryzacyjnej – firmie Ford. Jak sugeruje jego nazwa swoje zastosowanie ma w rozwiązywaniu problemów jakościowych, jak również wykorzystuje się go w procesie reklamacji. Metoda 8D została sklasyfikowana jako metoda przyczynowo-skutkowa. Do jej realizacji zaangażowani są interdyscyplinalni specjaliści, co znacznie poprawia skuteczność rezultatów. Pomimo swojego uniwersalnego charakteru, Metoda 8D dla każdego przypadku będzie przebiegała nieco inaczej, ponieważ każda organizacja czy pojedyncze zdarzenia posiadają swoje indywidualne atrybuty. Warto zauważyć, że olbrzymie znaczenie ma w tym przypadku doświadczenie wzięte z innych, podobnych przypadków jak również sama znajomość danej branży.

Dowiedz się jak rozwiązywać problemy w praktyce z wykorzystaniem Metody 8D – Weź udział w szkoleniu Metoda 8D. Sprawdź więcej informacji: Szkolenie Metoda 8D

8 kroków Raportu 8D 

Raport 8D realizowany jest na podstawie ośmiu zależnych od siebie kroków. Po wskazaniu przez klienta lub kierownictwo, że pojawił się problem podejmowana jest decyzja, aby rozpocząć całą procedurę 8D.

Krok 1D: Powołanie zespołu

raport 8D zespół Lynsky Solutions

Zespół, który został powołany w celu rozwiązania problemu musi posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności. Spośród wszystkich członków tego zespołu należy wybrać lidera, który będzie odpowiedzialny za koordynację prac. 

Krok 2D: Opis problemu 

raport 8D opis problemu Lynsky Solutions

Każdy problem musi zostać opisany i zdefiniowany w sposób rzeczowy i mierzalny. Musi odpowiadać na pytania: jak, kto, co, gdzie, jak dużo itp. Do opisu problemu można wykorzystać narzędzie 5W2H. Więcej o tym narzędziu dowiesz się tutaj 

Krok 3D: Wdrożenie tymczasowych działań

raport 8D tymczasowe dzialania Lynsky Solutions

W tym kroku zespół musi zdefiniować działania, które będą zmierzać do ograniczenia skutków zaistniałych niezgodności. W założeniu mają doprowadzić do sytuacji, w której klienci nie będą zagrożeni potencjalnymi stratami aż do momentu wprowadzenia akcji korygującej. 

Krok 4D: Ustalenie przyczyn źródłowych 

raport 8D przyczyny źródłowe Lynsky Solutions.

Należy ustalić wszystkie możliwe przyczyny oraz je zweryfikować. W związku z tym konieczne staje się ustalenie skąd wziął się problem. Do ich identyfikacji wykorzystuje się narzędzie 5WHY i Diagram Ishikawy. Krok 4D w metodzie 8D jest najważniejszy, ponieważ pozwala na określenie przyczyny problemu a w konsekwencji na uniknięcie jego wystąpienia.

Krok 5D: Stała akcja korekcyjna

raport 8D akcja korekcyjna Lynsky Solutions

W tym momencie określa się trwałe działania mające za zadanie usunięcie przyczyny niezgodności. Jednocześnie należy mieć pewność, że proponowane działania nie przyniosą nieoczekiwanych skutków ubocznych.  

Krok 6D: Weryfikacja akcji korekcyjnej 

raport 8D weryfikacja akcji korekcyjnej Lynsky Solutions

Po opracowaniu harmonogramu działań korekcyjnych należy wdrożyć sposób monitorowania stopnia zaawansowania podjętych działań, ich skuteczności oraz efektywności. 

Krok 7D: Działania prewencyjne

raport 8D prewencja Lynsky Solutions

Podczas tego kroku określa się metody zapobiegania wystąpienia danego problemu w przyszłości oraz dokonuje przeglądu i aktualizacji dokumentacji m. in. FMEA, Control Plan Flow Chart.  

Krok 8D: Raport końcowy

raport 8D zamknięcie Lynsky Solutions

W tym ostatnim etapie ocenie poddaje się zarówno indywidualne jak i grupowe wysiłki przy rozwiązywaniu problemu, a także upublicznia się osiągnięcia i dzieli zdobytą wiedzą.

Metoda 8D i jej zalety

Warto wspomnieć o tym, że metoda ta jest prosta i logiczna, w sposób klarowny wyjaśnia kolejne kroki w Problem Solving. Stosowana jest przez większość organizacji z branży automotive, gdzie niejednokrotnie staje się niemal standardem wymagań względem dostawców względem sposobu udokumentowania reklamacji oraz akcji korekcyjnych dla klientów. Na pewno niebagatelną zaletą jest również możliwość rozwiązywania problemów w sposób zespołowy, gdzie każda z osób uczestniczących w zespole ma do odegrania ważną rolę i może w następstwie nabyć nowych umiejętności. Oczywiście Raport 8D w chwili obecnej ze względu na swoją uniwersalność wykorzystywany jest przed wiele przedsiębiorstw produkcyjnych, nie tylko z branży automotive.

Jak przejść poprawnie i z sukcesem przez Raport 8D? Zapisz się na szkolenie Raport 8D.

Poznaj też inne metody w zakresie rozwiązywania problemów – Problem Solving:

Japońskie podejście do rozwiązywania problemów – Raport A3

Artykuł: Raport A3 – kompleksowe narzędzie od Toyoty

Szkolenie: Problem Solving – skuteczne rozwiązywanie problemów z A3

Quick Response Quality Control, czyli Szybka Reakcja na Problemy Jakościowe

Artykuł: QRQC Quick Response Quality Control – szybka reakcja na problemy jakościowe

Szkolenie: QRQC oraz RCA Root Cause Analysis

Kompleksowy cykl szkoleniowy Problem Solving Team Leader

Szkolenie: Problem Solving Team Leader

Krok 4D w raporcie 8D:

Artykuł: Krok 4D w raporcie 8D: Przyczyna źródłowa