Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005
 • Co oznacza certyfikacja na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009?

  Co oznacza certyfikacja na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009?

  Co oznacza certyfikacja na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009?   Po procesie wdrażania w firmach wymagań  normy ISO 9001, nadchodzi czas certyfikacji. Audyt certyfikacyjny  przeprowadzany jest przez audytorów z Jednostek Certyfikujących. Celem Certyfikacji jest sprawdzenie zgodności z normą PN-EN ISO 9001:2009.  Podczas certyfikacji weryfikowane jest, czy firma wdrożyła System Zarządzania

  Read More
 • Czego nie oznacza certyfikacja na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009?

  Czego nie oznacza certyfikacja na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009?

  Czego nie oznacza certyfikacja na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009?   Po wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001, nadchodzi czas na certyfikację i uzyskanie stosownego Certyfikatu. Podczas audytu certyfikującego sprawdza się, czy SZJ spełnia wymagania normy ISO 9001, czy organizacja może dostarczać wyrobi zgodne z wymaganiami klientów. Certyfikacja nie

  Read More
 • Korzyści z wdrożenia oraz certyfikacji systemu zarządzania jakością.

  Korzyści z wdrożenia oraz certyfikacji systemu zarządzania jakością.

  Korzyści z wdrożenia oraz certyfikacji systemu zarządzania jakością.   System zarządzania jakością wg ISO 9001 nie jest obligatoryjny. Jego wdrożenie i certyfikacja jest dobrowolna. Zdarzają się jednak przypadki, w których posiadanie SZJ może świadczyć o dalszym istnieniu firmy, ponieważ wdrożenia takiego systemu może zażądać od firmy np. odbiorca jej produktów.

  Read More
 • Nowa norma ISO 9001:2015

  Nowa norma ISO 9001:2015

  Nowa zaktualizowana norma ISO 9001:2015 została opublikowana Nowa norma ISO 9001 2015 dostępna od września 2015! Własnie został opublikowany tekst aktualizacji normy ISO 9001:2008 do normy ISO 9001:2015. Nowa wersja normy ISO 9001:2015 uwzględnia wiele kwestii, które pozwalają mieć pewność, że została zwiększona zdolność organizacji do konsekwentnego dostarczania produktów, które

  Read More
 • Krótki przewodnik po audytowaniu

  Krótki przewodnik po audytowaniu Na pewno wiele razy spotkałeś się z pojęciem audyt. Być może było to również słowo audit. Jeśli szukałeś różnic pomiędzy znaczeniami tych słów – to obie te formy mają to samo znaczenie. Tak więc jeśli już zajmujesz się lub chcesz zajmować się badaniem zgodności systemów i procesów

  Read More
 • Wszystko, co musisz wiedzieć o Lean Manufacturing

  Wszystko, co musisz wiedzieć o Lean Manufacturing Lean Manufacturing jest zapoczątkowanym w Japonii systemem zarządzania przedsiębiorstwem, polegającym na likwidacji marnotrawstwa ze wszystkich występujących w nim procesów. Ze względu na tą likwidację, Lean Manufacturing nazywany jest szczupłym zarządzaniem produkcją, odchudzoną produkcją lub produkcją bez strat.   Głównym celem Lean Manufacturing jest

  Read More
 • Geneza Six Sigma, czyli jak ograniczyć błędy do 3,4 na milion możliwości

  Geneza Six Sigma, czyli jak ograniczyć błędy do 3,4 na milion możliwości Six sigma jest jedną z najnowszych koncepcji zarządzania jakością. Koncepcja ta została opracowana w USA w koncernie Motorola w połowie lat 80 XX wieku.      Korzenie Six Sigma sięgają początków ery przemysłowej w XVIII wieku, kiedy to

  Read More
 • World Class Manufacturing - jak produkować na poziomie klasy światowej WCM?

  World Class Manufacturing - jak produkować na poziomie klasy światowej WCM?       Od początku lat osiemdziesiątych jesteśmy świadkami powstawania skutecznych sił, które zmieniają fundamentalne strategie przedsiębiorstw. Siły te to m.in.: globalizacja, nacisk na jakość produktów i usług, nowe technologie, zmieniające się struktury gospodarcze i polityczne oraz większa liczba klientów mających

  Read More
 • IATF 16949:2016 - wymagania

    IATF 16949:2016 - nowy standard dla branży motoryzacyjnej IATF 16949:2016 zamiast ISO/TS 16949:2009 – już dostępny W październiku 2016 roku międzynarodowa organizacja branży motoryzacyjnej International Automotive Task Force IATF opublikowała nowy standard IATF 16949:2016.Zmiana ISO/TS 16949 podyktowana była wydaniem nowej normy ISO 9001:2015 (zastępującej ISO 9001:2008). Konieczne stały się modyfikacje ISO/TS

  Read More
 • KFS dofinansowanie na szkolenia

  KFS dofinansowanie na szkolenia

  Zdobądź i wykorzystaj dofinansowanie na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na profesjonalne szkolenia w Lynsky Solutions     JAK ZDOBYĆ ŚRODKI Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO? 1. Sprawdź, na kiedy wyznaczono termin składania wniosków o difinansowanie w Twoim Urzędzie Pracy2. Przeanalizuj potrzeby szkoleniowe w Twojej organizacji3. Wypełnij wniosek o dofinansowanie i

  Read More
 • 1

 

IATF Icon

IATF 16949:2016 - nowy standard dla branży motoryzacyjnej

IATF 16949:2016 zamiast ISO/TS 16949:2009 – już dostępny

IATF 16949

W październiku 2016 roku międzynarodowa organizacja branży motoryzacyjnej International Automotive Task Force IATF opublikowała nowy standard IATF 16949:2016.
Zmiana ISO/TS 16949 podyktowana była wydaniem nowej normy ISO 9001:2015 (zastępującej ISO 9001:2008). Konieczne stały się modyfikacje ISO/TS 16949 dostosowujące standard do nowej normy ISO 9001.
Wszystkie firmy posiadające certyfikat ISO/TS 16949, będą musiały spełnić nowe wymagania wynikające z aktualizacji normy. Ponadto nowa norma uwzględnia wspólne specyficzne wymagania producentów samochodowych CSR - Customer Specifics Requirements.

Datą ostateczną, do której firmy muszą być certyfikowane zgodnie z nowym wydaniem normy ISO/TS 16949 jest 14 wrzesień 2018. Data ta wynika z trzyletniego okresu przejściowego od momentu wydania najnowszej normy ISO 9001:2015. Jeżeli tego nie uczynią utracą certyfikaty.
Jeszcze bardziej restrykcyjny termin dotyczy audytów, które po 1 października 2017 powinny być prowadzone wg IATF 16949. Dotyczy to wszystkich audytów: wstępnych, nadzoru, recertyfikacji, przejścia.


Poniżej zamieszczamy FAQ dotyczące nowej normy IATF 16949:2016

Co to jest IATF 16949:2016?
Jest to nowa wersja standardu ISO/TS 16949:2009 wydana w 2016 roku.

Czym ten standard różni się od poprzedniego?
W tym standardzie zaszło wiele istotnych zmian, a przedsiębiorstwa mają niewiele czasu na ich wdrożenie. Nowy standard oparty będzie na strukturze i zasadach ISO 9001:2015.

Czy standard IATF 16949 jest samodzielną normą?
IATF 16949:2016 nie jest samodzielną normą dotyczącą zarządzania jakością. Jest on wdrażany jako uzupełnienie normy ISO 9001:2015 w obszarze motoryzacji.
IATF zachowa związek z ISO 9001 utrzymując współpracę z ISO, poprzez swój udział w ISO/TC 176.

Do kiedy będą ważne certyfikaty ISO/TS 16949:2009?
Certyfikaty ISO/TS 16949:2009 będą ważne do dnia 14 września 2018 r.

Kiedy można przejść na nową wersję standardu?
Organizacje, które posiadają certyfikat ISO/TS 16949:2009 będą musiały przejść na nową wersję standardu IATF 16949 na podstawie audytu przejścia zgodnie z aktualnym cyklem audytów (tzn. podczas zaplanowanego audytu recertyfikacyjnego lub nadzoru).

Czy będzie można wybrać podczas przejścia na nową wersję standardu inną jednostkę certyfikacyjną?
Organizacje nie mają możliwości przejścia na zgodność z IATF 16949 poprzez audyt przeniesienia (transferu) do nowej jednostki certyfikacyjnej zatwierdzonej przez IATF jak również przejście nie może zostać zrealizowane na podstawie audytu specjalnego.

Co stanie się gdy nie zastosujemy się do wymaganych terminów przejścia?
Niewykonanie audytu przejścia w terminach wskazanych przez IATF pociąga za sobą konieczność ponownego poddania organizacji audytowi początkowej certyfikacji (dopuszczone odstępstwa opisane są szczegółowo w Strategii IATF).

Czy przez cały ten okres będzie można przeprowadzać audyt według starych zasad?
Po 1 października 2017 r, wszystkie audyty (certyfikacyjne, nadzoru, recertyfikacyjne) powinny być prowadzone według nowego standardu IATF 16949.

Jak postąpić w sytuacji, w której audyt rozpocznie się we wrześniu 2017 a zakończy w październiku 2017 roku?
Zgodnie ze strategią IATF zaleca się aby ten audyt był przeprowadzany według nowych zasad.


W dniu 10 sierpnia 2016 r. IATF celem przybliżenia procesu przejścia na nowe wydanie standardu, wydał dokument o nazwie „Strategia przejścia ISO/TS 16949 - IATF 16949”.
W dokumencie tym znajdują się informacje dotyczące procesu przejścia z ISO/TS 16949:2009 na IATF 16949:2016.

 

Zapraszamy na cykl szkoleń z zakresu wymagań i audytu według nowego standardu IATF 16949:2016

                IATF 16949:2016 - wymagania           

    

Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością
IATF 16949:2016

IATF 16949

 

Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5